Tornet köper AB Vaxholmsbostäder

Annons

För 55 Mkr förvärvar Tornet samtliga aktier i det kommunägda AB Vaxholmsbostäder. Som brukligt är köpet villkorat av kommunfullmäktiges godkännande och sker så kommer tillträde ske den 30 april. Bolaget har ca 78000 kvm bostäder och 10800 kvm lokaler. Bostadsytan fördelas på 1200 lägenheter och är fullt uthyrda. Dessutom står ca 1500 personer i bostadskö. Ca 1/3 av fastigheterna är uppförda under 90-talet och övriga har ett mycket gott underhåll. I förvärvet finns också mark med som kan bebyggas med ca 100 lägenheter. Exkluderas administration samt kostnaderna för exploateringsmarken, uppgår direktavkastningen till 7,5 procent. De förvärvade fastigheternas bokförda värde exklusive effekten av latent skatt (7 Mkr) uppgår till 703 Mkr efter förvärvet. Proformaresultatet för 1999 ökar genom affären från 283 till 290 Mkr. I affären medverkade IBP fastighetsanalys AB som rådgivare.

Fler Nyheter från förstasidan

Signalisten tar över hela – Rikshem säljer

Stor transaktion när offensiv inleds.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Tillbaka till förstasidan