Titanias byggrätter ner 23 procent på ett halvår

Det fjärde kvartalet medförde fortsatta nedskrivningar i värdet på Titanias fastigheter och byggrätter. Det är huvudskälet till bolagets negativa resultat. Speciellt för byggrätter är nedskrivningarna stora, i snitt ca 9 procent, det efter en nedskrivning på i snitt ca 15 procent under det tredje kvartalet.

Annons

Titanias nyckeltal för 2022:

Nettoomsättningen uppgick till 206 765 tkr (173 363)
· Hyresintäkterna var 30 031 tkr (28 036)
· Driftnettot blev 23 840 tkr (22 177)
· Resultat före skatt uppgick till -171 555 tkr (147 211)
· Periodens resultat uppgick till -132 686 tkr (103 782)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,86 kr (2,03)
· Antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 278 (246)
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022. Utdelningsförslaget är i enlighet med Titanias utdelningspolicy

Vd Einar Janson kommenterar:

Det finns en större risk generellt för bostadsutvecklare att inte kunna finansiera projekt och som om det inte räckte finns det dessutom en oro för att Sverige är på väg att gå in i en lågkonjunktur. Generellt finns det inte mycket som pekar åt rätt håll för bostadsutvecklare.

– Titania ser trots allt detta fortsatt att det finns möjligheter att göra långsiktigt goda affärer även i denna marknad så länge vi håller oss till rätt projekt och rätt lägen. Det är fel tid att satsa på bostadsutvecklingsprojekt där man kan hamna i likviditetskris om inte prognosticerad försäljning ger förväntat utfall men för hyresrättsprojekt, i Stockholmsregionen, ser vi mycket låg risk i att projekten inte skulle ge förväntade hyresintäkter.

Han fortsätter:

– Avslutningsvis är det inte genom uppvärderingar av byggrätter (eller befintliga fastigheter) som Titanias vinster kommer att genereras framöver. Värderingarna speglar marknadspriser för det fall byggrätter skulle säljas vid tidpunkten för värderingarna men Titanias plan är inte att sälja de egenutvecklade byggrätterna på en generisk marknad utan att ur dessa skräddarsydda projekt använda vår kompetens att kostnadseffektivt producera bostäder. Det är i den utvecklingen vårt värdeskapande framöver genereras. Vi är i ett bra läge med god likviditet och beviljade, men ej utnyttjade, byggnadskreditiv för pågående projekt. Vi tycker att det är en spännande tid där vi ser stora möjligheter och så länge vi får ihop lönsamhetskalkyler och finansiering med de förutsättningar vi prognosticerar för framtida hyror så kommer vi att fortsätta att dra igång nya projekt. Om fler företag pausar projekt blir utbudet mindre när väl våra projekt är klara vilket bara är en fördel.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan