Illustration: White Arkitekter

”Take off” för över en miljard av Serneke

Castellum förvärvar Sernekes fastigheter på Säve flygplats och affären påverkar byggbolagets resultat kraftigt i år.

Den fasta köpeskillingen uppgår till 1,1 miljarder kronor varav 750 miljoner kronor erläggs i samband med tillträde och resterande del erläggs senast 2030.

För det fjärde kvartalet i år innebär affären en positiv effekt på Sernekes rörelseresultat med cirka 275 miljoner.

Utöver den fasta köpeskillingen finns möjligheter för tilläggsköpeskillingar om ytterligare cirka 1 miljard kronor beroende på utfallet av nya detaljplaner och bygglov förutsatt att dessa har antagits senast 2030.

Serneke förvärvade dåvarande Göteborg City Airport i april 2016 och kompletterade detta förvärv med en närliggande fastighet i juni 2017.

Tillsammans utgör fastigheterna idag en yta på cirka tre miljoner kvm mark med pågående verksamheter kopplade till bland annat flygplats, heliport och hotell- och kontorsverksamheter.

Den uthyrningsbara arean uppgår idag till 58.500 kvm och uthyrningsgraden är 79 procent, med en genomsnittlig återstående kontraktslängd på 6,1 år.

Sedan förvärven har Serneke redovisat orealiserade värdeförändringar på fastigheterna motsvarande totalt 427 miljoner kronor, varav totalt 52 miljoner kronor under de första tre kvartalen 2018.

– Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg, säger Castellums koncernchef Henrik Saxborn.

Colliers och MAQS var säljarens rådgivare.

Totalt ingår fem angränsande fastigheter i transaktionen. Serneke är preferred partner till Castellum och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med att utveckla Säve Flygplats mot en ny detaljplan.

Köpeskillingen utgår i olika steg, bland annat villkorat av när i tid relevanta miljöaspekter utretts samt att detaljplan och bygglov erhålls. Initial köpeskilling är minst 1,1 miljarder kronor varav 750 Mkr kommer erläggas vid tillträdesdagen. Resterande likvid kommer erläggas tillsammans med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre tidsgräns är 2030. Prissättningen på tilläggsköpeskillingen beror på hur mycket yta som blir byggbart. En maximal tilläggsköpeskilling i dagsläget beräknas till cirka 1 miljard kronor.

Fler Nyheter från förstasidan

Vill bygga ut 3.000 kvm på Drottninggatan

Har smitt planer att utöka kontorsytorna i fastigheten i flera år. Nu närmar det sig ett förverkligande.

Heba säljer för 465 mkr

Avyttrar för 10 procent över värdering. Tre olika köpare.

Rapport: Män äger dubbelt så mycket fastigheter

Det finns inte en enda svensk kommun där kvinnor äger mer än män. ”Vi har haft mycket annat att ställa till rätta”.

Så blir lyxiga lokalerna högst upp i Hötorgsskrapan

Se bilder – och läs om hyran för ett arbetsrum högst upp.

Sollentuna kommun till The Factory

En stor del av verksamheten flyttar in i Wellstreets satsning i Häggvik.

”SMS-låneränta” för skakig bostadsutvecklare

Villkoren motsvarar årsränta på över 145 procent.

Wihlborgs hyr ut 8.200 kvm i centrala Malmö

Fyller upp efter Tullverkets flytt.

Digital aktör söker 2.000 kvm i innerstaden

Expanderar och vill jämföra alternativ.

Amastens hemliga investerare nu offentlig

Blir en av de största ägarna i bolaget med nära 19 procent av aktierna efter riktad nyemission.

Spotifyhuset var nästan uthyrt till annan hyresgäst

Det var väldigt nära att bli flytt för streamingjätten.

Går från Riksbyggen till Finansdepartementet

Kommer att jobba under ledning av bostadsministern.

Rikshem utökar beståndet i Kalmar

Ett 15-årigt hyresavtal är tecknat för fastigheten.

Danska konkurrenten vill utmana hotelljättarna

Siktar på upp till 60 hotell i Sverige.

Andersson in i Nyfosas styrelse – ordföranden slutar

Det stuvas om i styrelsen för det offensiva bolaget. Bengt Kjell berättar om beslutet.

Tillbaka till förstasidan