Sydsvenska Hem köper två i Helsingborg

Sydsvenska Hem förvärvar två fastigheter i Helsingborg. Fastigheterna Katslösa 17:4 och 9:2 i har en total uthyrningsbar yta om cirka 8.200 kvm, fullt uthyrda.

Annons

Förvärvet finansieras delvis med egna aktier och Sydsvenska Hem stärker därmed sin ägarbas ytterligare.

Sydsvenska Hem förvärvar Fastighetsaktiebolaget Katslösa och därigenom fastigheterna Katslösa 17:4 och 9:2 i Helsingborg med en total uthyrningsbar area om cirka 8.200 kvm, fullt uthyrda till bland annat Blomsterlandet och Byggmax.

Fastigheterna, som är belägna precis vid motorvägsanslutningen i Rydebäck i södra Helsingborg, och med direkt närhet till tågstation, har stor utvecklingspotential.

Området omfattar totalt drygt 80.000 kvm mark och för närvarande pågår ett arbete med en ny detaljplan med målsättning att utveckla ytterligare handel och verksamheter på fastigheterna.

Tillträde av fastigheterna sker den 1 juli 2024 och tillför Sydsvenska Hem hyresintäkter om cirka 7 miljoner kronor per år.

Säljare är Fredrik Cronqvist (via bolag) som har lång erfarenhet av svensk fastighetsmarknad i olika roller, bland annat inom Nordanö, Brunswick Real Estate och Sveafastigheter. Fredrik Cronqvist blir genom Sconeg AB ny ägare i Sydsvenska Hem.

Förvärvet sker till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 90 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt, och förvärvet finansieras delvis genom en kvittningsemission av cirka 245 000 aktier. Emissionen innebär att Sydsvenska Hem tillförs cirka 31 miljoner kronor i eget kapital. Emissionskursen uppgår till 125,76 kronor per aktie, vilket motsvarar långsiktigt substansvärde för Sydsvenska Hems aktie per den 31 december 2023.

Köpeskillingen för bolaget uppgår till cirka 48 mkr, varav en del betalas som tilläggsköpeskilling som faller ut under vissa förutsättningar. Befintligt banklån om cirka 35 mkr kommer att kvarstå i Fastighetsaktiebolaget Katslösa, och Sydsvenska Hem AB kommer att refinansiera befintlig koncernskuld om cirka 6 mkr med egen kassa.

– Vi är väldigt glada att vi kan förstärka vårt fastighetsbestånd med fastigheter som både förbättrar vår lönsamhet från dag ett och har en tydlig utvecklingspotential framöver. Att vi dessutom samtidigt får in ytterligare en ägare med lång erfarenhet av svensk fastighetsmarknad, i olika roller, är mycket glädjande säger Gustav Adielsson, vd Sydsvenska Hem.

– Detta är ett bra exempel på ett samgående med väldigt goda förutsättningar att kunna bli riktigt lyckosamt, för såväl fastigheterna, hyresgästerna som aktieägarna i Sydsvenska Hem. Tillsammans med Helsingborgs stad jobbar vi för att ta fram en ny detaljplan och med Sydsvenska Hem som stark ägare kan utvecklingen av fastigheterna genomföras ännu bättre, säger Fredrik Cronqvist.

Fler Nyheter från förstasidan

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Tillbaka till förstasidan