Sydsvenska Hem köper 50.000 kvm för halv miljard

Sydsvenska Hem förvärvar ett bestånd med 50.000 kvm lokaler och bostäder, fördelat över 20 fastigheter, för 502 miljoner. I affären ingår bland annat det före detta Sydsvenskanhuset. Säljarna blir genom affären storägare i Sydsvenska Hem.

Fastigheterna finns i Malmö, Lund, Staffanstorp (ett stort flertal), Alingsås, Karlskroga, Arvika, Ronneby och Vimmerby (i flera av de sistnämnda är Jem & Fix hyresgäst).

Fastigheterna har en samlad yta på cirka 50.000 kvm.

Fastighetsvärlden kan berätta att den klart mest värdefulla fastigheten i förvärvet är Cronholm 1 på Segevång i Malmö, tidigare känd som Sydsvenskanhuset, som innehåller 21.000 kvm, i bland annat ett 15-våningshus. I den fastigheten finns en del vakanser. Tidningen Sydsvenskan har sedan flera år flyttat ut och hyr numera lokaler av Vasakronan i Triangeln.

Förvärvet kommer finansieras genom en kvittningsemission av preliminärt 2.897.309 nya aktier i bolaget riktad till säljarna, läs mer nedan. Emissionen innebär att bolaget tillförs ca 319 miljoner kronor i eget kapital.

Emissionskursen uppgår till 110,22 kronor per aktie vilket motsvarar EPRA NAV för Bolagets aktie per den 31 december 2020.

Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri, kontor samt byggrätter med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter i fastighetsbeståndet.

Samtliga fastigheter har värderats av Savills per den 31 december 2020.

Köpeskillingen har beräknats med utgångspunkt från genomförda fastighetsvärderingar och eget kapital, vilket ger ett förvärvsvärde på 319 miljoner kronor för de förvärvade bolagen. Förvärvet tillför även bolaget en organisation för fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Efter genomförandet av förvärven blir Olof Andersson Förvaltnings AB, Briban Invest AB, Cedelma AB, AB Lomma Tegelfabrik och Viola Tricolor AB stora aktieägare i Bolaget tillsammans med nuvarande större ägare som Kantzow Holding AB, Johan von Kantzow och Johan Olofsson direkt och indirekt.

Totalt kommer ovan nämnda ägare representera 69 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Bolagen som Sydsvenska Hem har ingått avtal om förvärv av är Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören och Angelicagruppen AB.

Sydsvenska Hem bildades av Pareto i december 2015. Beståndet bestod tidigare av fem fastigheter i västra Skåne om totalt 22.000 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Fler Nyheter från förstasidan

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2021

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Nya namn publiceras via nedräkning, varje vardag, klockan 11.11.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Internationell jätte letar affärer i Sverige

”Vill använda kapital i stor skala”.

Tillbaka till förstasidan