Sydsvenska Hem köper 50.000 kvm för halv miljard

Sydsvenska Hem förvärvar ett bestånd med 50.000 kvm lokaler och bostäder, fördelat över 20 fastigheter, för 502 miljoner. I affären ingår bland annat det före detta Sydsvenskanhuset. Säljarna blir genom affären storägare i Sydsvenska Hem.

Fastigheterna finns i Malmö, Lund, Staffanstorp (ett stort flertal), Alingsås, Karlskroga, Arvika, Ronneby och Vimmerby (i flera av de sistnämnda är Jem & Fix hyresgäst).

Fastigheterna har en samlad yta på cirka 50.000 kvm.

Fastighetsvärlden kan berätta att den klart mest värdefulla fastigheten i förvärvet är Cronholm 1 på Segevång i Malmö, tidigare känd som Sydsvenskanhuset, som innehåller 21.000 kvm, i bland annat ett 15-våningshus. I den fastigheten finns en del vakanser. Tidningen Sydsvenskan har sedan flera år flyttat ut och hyr numera lokaler av Vasakronan i Triangeln.

Förvärvet kommer finansieras genom en kvittningsemission av preliminärt 2.897.309 nya aktier i bolaget riktad till säljarna, läs mer nedan. Emissionen innebär att bolaget tillförs ca 319 miljoner kronor i eget kapital.

Emissionskursen uppgår till 110,22 kronor per aktie vilket motsvarar EPRA NAV för Bolagets aktie per den 31 december 2020.

Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri, kontor samt byggrätter med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter i fastighetsbeståndet.

Samtliga fastigheter har värderats av Savills per den 31 december 2020.

Köpeskillingen har beräknats med utgångspunkt från genomförda fastighetsvärderingar och eget kapital, vilket ger ett förvärvsvärde på 319 miljoner kronor för de förvärvade bolagen. Förvärvet tillför även bolaget en organisation för fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Efter genomförandet av förvärven blir Olof Andersson Förvaltnings AB, Briban Invest AB, Cedelma AB, AB Lomma Tegelfabrik och Viola Tricolor AB stora aktieägare i Bolaget tillsammans med nuvarande större ägare som Kantzow Holding AB, Johan von Kantzow och Johan Olofsson direkt och indirekt.

Totalt kommer ovan nämnda ägare representera 69 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Bolagen som Sydsvenska Hem har ingått avtal om förvärv av är Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören och Angelicagruppen AB.

Sydsvenska Hem bildades av Pareto i december 2015. Beståndet bestod tidigare av fem fastigheter i västra Skåne om totalt 22.000 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – men en åker ner i källaren

Ett bolag fallit hela 16 procent. Åtta bolag upp mer än 7 procent.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Kraftigt lägre försäljning men starkt resultat från JM

Försäljningen vek kraftigt i slutet av året men bolaget lyckades hålla uppe resultatet bra – höjd utdelning föreslås.

Hit flyttar JM:s nya HK

Avtal om en 6.500 kvm i nytt kontorsprojekt. FV berättar om förändringen.

JM och Fabege i stor affär

Möjlighet att skapa 450 lägenheter i ”bortglömt område” som ka bli populärt.

Förvärvar vid Tegnérlunden

Affär i Stockholms innerstad.

Tillbaka till förstasidan