Sydsvenska Hem köper 50.000 kvm för halv miljard

Sydsvenska Hem förvärvar ett bestånd med 50.000 kvm lokaler och bostäder, fördelat över 20 fastigheter, för 502 miljoner. I affären ingår bland annat det före detta Sydsvenskanhuset. Säljarna blir genom affären storägare i Sydsvenska Hem.

Fastigheterna finns i Malmö, Lund, Staffanstorp (ett stort flertal), Alingsås, Karlskroga, Arvika, Ronneby och Vimmerby (i flera av de sistnämnda är Jem & Fix hyresgäst).

Fastigheterna har en samlad yta på cirka 50.000 kvm.

Fastighetsvärlden kan berätta att den klart mest värdefulla fastigheten i förvärvet är Cronholm 1 på Segevång i Malmö, tidigare känd som Sydsvenskanhuset, som innehåller 21.000 kvm, i bland annat ett 15-våningshus. I den fastigheten finns en del vakanser. Tidningen Sydsvenskan har sedan flera år flyttat ut och hyr numera lokaler av Vasakronan i Triangeln.

Förvärvet kommer finansieras genom en kvittningsemission av preliminärt 2.897.309 nya aktier i bolaget riktad till säljarna, läs mer nedan. Emissionen innebär att bolaget tillförs ca 319 miljoner kronor i eget kapital.

Emissionskursen uppgår till 110,22 kronor per aktie vilket motsvarar EPRA NAV för Bolagets aktie per den 31 december 2020.

Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri, kontor samt byggrätter med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter i fastighetsbeståndet.

Samtliga fastigheter har värderats av Savills per den 31 december 2020.

Köpeskillingen har beräknats med utgångspunkt från genomförda fastighetsvärderingar och eget kapital, vilket ger ett förvärvsvärde på 319 miljoner kronor för de förvärvade bolagen. Förvärvet tillför även bolaget en organisation för fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Efter genomförandet av förvärven blir Olof Andersson Förvaltnings AB, Briban Invest AB, Cedelma AB, AB Lomma Tegelfabrik och Viola Tricolor AB stora aktieägare i Bolaget tillsammans med nuvarande större ägare som Kantzow Holding AB, Johan von Kantzow och Johan Olofsson direkt och indirekt.

Totalt kommer ovan nämnda ägare representera 69 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Bolagen som Sydsvenska Hem har ingått avtal om förvärv av är Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören och Angelicagruppen AB.

Sydsvenska Hem bildades av Pareto i december 2015. Beståndet bestod tidigare av fem fastigheter i västra Skåne om totalt 22.000 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Fler Nyheter från förstasidan

Peabs bostadsfiasko nära egna kontoret

Bredvid pendeltågsstation. Stått öde i två år.

Bostäder betyder bra avkastning

Rådgivaren Tango spår att de renodlade bostadsinvesterarna får sällskap av andra aktörer.

Stenhus värvar börs-vd

Tar plats i ledningsgruppen.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Åtal nära mot Balderduo – totalt åtta brottsmisstankar

Åklagaren till FV: ”Stärkt bevisning”. FV listar brottsmisstankarna.

Bildextra: Så blir skybaren i Skanskas skrapa Sthlm 01

28:e våningen. Över 100 meter upp i luften.

NHL-stjärna öppnar restaurang i Rosersport

Öppnar i nyförvärvad fastighet.

OP köper fyra centrala hus

Säljaren avyttrar allt på orten. Läs om fastigheterna som ingår.

Skanska satsar hela 4 miljarder - bolagets största någonsin

25 våningar och 50.300 kvm lokaler.

SBB i affärer för 4,2 miljarder

”Den här affären är den största transaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden”.

”Det kommer mycket smarta lösningar”

Valts till ny styrelseordförande. Kommenterar i en FV-intervju framtidens viktigaste utmaningar och möjligheter.

Polisrazzia mot Oscar Properties

Ekobrottsmyndigheten bekräftar. Aktieköp inför storaffär kan ligga bakom. Aktien föll 15 procent. Styrelseordföranden kommenterar för FV.

Vill bygga 7.000 kvm norr om Stockholm

Landmärke i ”chokladland”. Se bilder.

Trophi drar tillbaka bud

Vill inte längre köpa Tre Kronor. Motståndarens drag gör affären omöjlig.

Tillbaka till förstasidan