Sverige investerar för lite i infrastruktur

Annons

Investeringar i vägar och järnvägar har en tydlig och starkt positiv effekt på den långsiktiga tillväxten. Det visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier. Rapporten summerar resultaten från 30 internationella och svenska vetenskapliga studier.- Investeringar i infrastruktur är mycket viktiga för tillväxten. Sverige satsar dock allt mindre på vägar och järnvägar. Mätt som andel av BNP är infrastrukturinvesteringarna nu de lägsta under efterkrigstiden. Studien visar tydligt att dagens investeringsnivåer är för låga och att de därmed utgör ett hot mot Sveriges långsiktiga tillväxt och välstånd, säger Lars Jagrén, BI:s chefekonom. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli att satsa på vägar och järnvägar. Studien, som utförts av forskare vid konsultföretaget Inregia och KTH, visar att det finns ett vetenskapligt säkerställt samband mellan investeringar i infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Ett effektivt transportsystem är nödvändigt för att både produkt- och arbetsmarknader ska fungera effektivt. En infrastrukturinvestering på 1 miljard kronor ökar näringslivets årliga produktion med i genomsnitt 170 miljoner kronor. Dessutom sänks näringslivets kostnader med i genomsnitt 170 miljoner kronor per år.- De dåliga offentliga finanserna gör att ytterligare besparingar riskerar att drabba investeringarna i de pågående budgetförhandlingarna, kommenterar Peter Stoltz, prognoschef på BI. Det är obegripligt och oroande att regeringen helt verkar ha stängt dörren för alternativa finansierings- och samverkanslösningar (s.k. PPP-projekt). Med alternativ finansiering kan de helt nödvändiga investeringarna genomföras även vid ett ansträngt budgetläge.

Fler Nyheter från förstasidan

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

En av citys största butiker kan läggas ner

FV berättar om förändring i centrala Stockholm och vad som händer med den stora lokalen.

Listor: Markanvisningar – vem fick marken 2023?

Läs om vilka aktörer och arkitektfirmor som var framgångsrikast.

Strawberry och Slättö lanserar ny hotellkedja

Inom tio år ska kedjan att bestå av minst 20 hotell. Läs var det första hotellet öppnar. Har nästan klart med ytterligare fem.

Köper hela Kista Galleria

Överraskande affär – Uppgifter om kommande försäljningar. Ägt tillsammans i drygt 10 år. Totalt nästan 100.000 kvm.

Corem säljer för miljard

Avyttrar större fastighet för 46.000 kr/kvm.

Slår till och förvärvar 23.000 kvm het handel

Alla fastigheterna ligger nära Ikea.

Både vd och CFO lämnar Oscar Properties

Peter Norman: ”Alla bolag i fastighetssektorn har stora problem”.

Bilder: Ny plan om 30.000 kvm kontor – bantat 40 procent

Presenterat nytt förslag för projekt inom tullarna. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan