Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen är inte en del av miljözon klass 3. Karta: Stockholms stad

Svensk Handel och Visita överklagar miljözon

Svensk Handel och Visita har överklagat kommunfullmäktige i Stockholms beslut från 6 maj som rör införandet av miljözon klass 3 i området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen till förvaltningsrätten

Annons

Tillsammans företräder organisationerna 15.000 företag inom handel och besöksnäring över hela Sverige.

De huvudsakliga skälen till överklagandet är sammanfattningsvis att ärendet inte är beslutat på ett korrekt sätt, att Stockholms stad har gjort en felaktig tolkning av inom vilka områden som miljözon klass 3 kan införas samt att beslutet inte är förenligt med proportionalitetsprincipen, uppger de i ett pressmeddelande.

– Även om överklagandet gäller Stockholm är det viktigt att vi får klarhet i regelverken. Vi vill inte att näringslivet och dess företag hamnar i en situation där 290 kommuner ges möjlighet till egna tolkningar av hur miljözon klass 3 får beslutas, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Såväl Visita som Svensk Handel är positivt inställda till åtgärder från det allmännas sida som syftar till att bidra till en bättre miljö, och att skapa förutsättningar för en omställning som främjar en långsiktigt hållbar utveckling av samhället i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Sådana beslut får dock inte strida mot proportionalitetsprincipen, uppger organisationerna.

– Införandet av miljözon klass 3 får stora effekter på näringslivets verksamheter i relation till de starka intressena av konkurrensneutralitet och förutsebarhet. Något som kan leda till förlorade arbetstillfällen och skada våra stadskärnor. Därför väljer Svensk Handel och Visita att överklaga, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Svensk Handel och Visita yrkar att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan