Sveaviken köper byggrätter i Hemmesta centrum på Värmdö

Sveaviken Bostad har i tre separata bolagsaffärer förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, Värmdö kommun. Total markareal för Sveavikens fastigheter uppgår till 22 000 kvm.

Annons

Fastigheterna Hemmesta 11:365 och Hemmesta 11:443 har nyligen tillträtts av Sveaviken, medan Hemmesta 11:12 tillträds i samband med att villkor uppfylls under detaljplaneprocessen. Genomsnittligt pris för byggrätterna uppgår till ca 5 900 kr per kvm ljus BTA bostäder och erläggs delvis i form av tilläggsköpeskillingar i samband med lagakraftvunnen detaljplan.

Fastigheterna ingår i kommunens pågående detaljplan för Hemmesta centrumområde. Detaljplanen för Hemmesta centrum är prioriterad av Värmdö kommun och syftar till att skapa ett tryggt, trafiksäkert och attraktivt centrumområde. Den nya bebyggelsen ska ha en tydlig egen skärgårdskaraktär med ett variationsrikt uttryck som inspirerats av bebyggelse man ofta hittar i kustnära småstäder. Det nya centrala torget bildar en självklar mötespunkt med både bostäder och närservice såsom restauranger, bageri, apotek och träning. Samtidigt bidrar nya bostäder och varierade verksamheter till mer liv och rörelse, vilket säkrar tryggheten. Högre bebyggelse mot Skärgårdsvägen skyddar den tysta och grönskande småstadsmiljön som tillskapas. Stråk och siktlinjer knyter an till den natursköna omgivningen med Hemmestaskolan i fonden, medan den nya bebyggelsen följer topografin och trappar ned mot befintliga bostäder i området. En väl avvägd gatustruktur med tydliga gaturum ger låga hastigheter för biltrafik och knyts samman av slingrande gångvägar.

En detaljplan omfattande ca 700 bostäder, nya allmänna platser, handelsytor och förskola var ute på samråd under 2017. Ett omtag görs nu med målsättningen att gå ut med ett nytt uppdaterat samråd till årsskiftet och att nå en lagakraftvunnen detaljplan under 2024.

Total markareal för Sveavikens fastigheter uppgår till 22 000 kvm. Exploateringen på dessa tre fastigheter motsvarade cirka en tredjedel av antalet planerade bostäder i tidigare samrådsförslag, vilket nu ska omarbetas i samarbete med Värmdö kommun. Bebyggelsen på Sveavikens fastigheter planeras bestå av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner. Ambitionsnivån är mycket hög när det kommer till gestaltning, byggnadskvalitet och hållbarhet. Omfattande mobilitetslösningar och goda kommunikationer kommer att minska behovet av bilresor. Solceller på taken och avancerade energisystem säkerställer en mycket låg energiförbrukning och miljöcertifiering.

”Hemmesta centrum domineras idag av en stor parkeringsplats, slitna byggnader och upplevd otrygghet, samtidigt som det med sitt oslagbara läge har potential att bli ett mycket uppskattat skärgårdscentrum där människor vill bo och vistas. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Värmdö kommun få vara delaktiga i planeringen och uppbyggnaden av det nya Hemmesta”, säger Carl Saidac, Sveaviken Bostad.

Fler Nyheter från förstasidan

Thedéen: Går åt rätt håll – möjlig sänkning på gång

Riksbankschefen: ”Vi är på lite fastare mark”.

Nyfosa öppnar för att sälja Söderport

Värderat till nästan 15 miljarder kronor.

Nio får bygga i Hyllie

FV berättar om aktörerna och volymerna. Totalt cirka 60.000 kvm.

Låg bakom köpet från Kvalitena

Äger sedan tidigare två fastigheter i liknande kategori.

Heba och Åke Sundvall säljer för 725 mkr

300 lägenheter i södra Stockholm ingår i affären.

OP:s akutdrag i sista minuten – ska förhindra konkurs

Kräver 13 miljoner kronor.

Hyr snabbt ut 11.000 kvm i city

En av de största kontorsuthyrningarna i Stockholms CBD sedan 2010. Läs om vilka som tappar hyresgäst.

Pandox säljer för 600 miljoner

Hotell med 595 rum får en ny ägare.

SBB skapar nytt jv – tillförs 5,2 miljarder

Fastighetsvärde om 5,7 miljarder.

Kvalitena i rekonstruktion – affären räcker inte

På randen till katastrof – men skaffar sig nu tid för ytterligare åtgärder.

Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.

Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Fem högsta priserna i huvudstaden och fem högsta utanför. Se vilka som förvärvat.

Kvalitena delsäljer – ny ägare till klenoder på Östermalm

Uppgift till FV: Svårsålt. Fyra fastigheter berörs av affären, bland annat den på Strandvägen 5a. Värderats till 1,7–1,8 miljarder.

Tillbaka till förstasidan