Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Fastighetsvärlden

Svantesson: ”Kampen mot inflationen är vunnen”

Elisabeth Svantesson (M) höjer tillväxtprognosen när inflationen sänks.
– Kampen mot inflationen är nu vunnen, sa finansministern under en pressträff.

Annons

KPI-inflationen kommer ned till 2,8 procent, enligt den nya siffran. I april räknade regeringen med 3,1 procent. För 2025–2026 justerar dock regeringen upp inflationsprognosen något, till 0,9 respektive 1,7 procent.

Enligt Svantesson ska de lägre inflationssiffrorna främst bero på två återhållsamma budgetar och mötet med livsmedelsjättarna.

– Ett uppdrag till myndigheter att se över konkurrensen och samtalen som vi och andra har haft med matjättarna under förra våren hade också effekt.

Nu skiftar regeringens inflationsfokus från bekämpning till bevakning, samtidigt som Sverige ska byggas rikare.

– Kampen mot inflationen är vunnen. Nu skiftar vi inflationsfokus från att bekämpa inflationen till att bevaka den. Samtidigt är läget i svensk ekonomi fortsatt ansträngt med stigande arbetslöshet och svag inhemsk efterfrågan. Därför lägger vi nu fokus på att bygga Sverige rikare igen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Tillväxtprognosen höjs till 1,4 procent i år, från tidigare 0,7 procent. För nästa år justeras tillväxtprognosen ned till 2,4 procent, från 2,5 procent och för 2026 blir det också en nedjustering till 3,1 procent, från tidigare 3,2 procent.

Svensk inflation har minskat och väntas nå målet under året. Samtidigt har läget på arbetsmarknaden försämrats och arbetslösheten har stigit. Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur till och med 2025, men återhämtningen står för dörren. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Nu skiftar regeringens inflationsfokus från bekämpning till bevakning, samtidigt som Sverige ska byggas rikare.

– Kampen mot inflationen är vunnen. Nu skiftar vi inflationsfokus från att bekämpa inflationen till att bevaka den. Samtidigt är läget i svensk ekonomi fortsatt ansträngt med stigande arbetslöshet och svag inhemsk efterfrågan. Därför lägger vi nu fokus på att bygga Sverige rikare igen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Den lägre inflationen drivs inte minst av lägre energi- och drivmedelspriser. Det beror bland annat på att elpriserna är lägre än för ett år sedan och att drivmedelspriserna är lägre till följd av att regeringen sänkte reduktionsplikten och drivmedelsskatterna. Fortsatt låga energipriser och en svag efterfrågan i ekonomin bedöms dämpa inflationen ytterligare framöver.

I Sverige har den inhemska efterfrågan fortsatt att utvecklas svagt under inledningen av 2024 och såväl hushållens konsumtion som bostadsinvesteringarna har minskat. De negativa effekterna på svensk ekonomi av högre räntekostnader och hög inflation väntas avta under året och en återhämtning väntas framöver. Återhämtningen tar dock tid, då det bland annat dröjer för bostadsinvesteringarna att komma i gång. Ekonomin bedöms därför vara i en lågkonjunktur fram till och med 2025.

– Vi bedömer att lågkonjunkturen håller i sig ett tag till, men nu när kampen mot inflation är vunnen och räntorna faller tillbaka, samtidigt som reallönerna stiger, väntas hushållens konsumtion öka, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Läget på arbetsmarknaden har fortsatt att försvagas under inledningen av året. Sysselsättningen har minskat samtidigt som arbetslösheten ökat. Efterfrågan på arbetskraft bedöms utvecklas svagt under 2024 med fortsatt stigande arbetslöshet som följd. Under 2025 väntas en gradvis återhämtning i takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan