Svaga siffror för Serneke

Serneke redovisar svaga siffror för fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -97 Mkr (509). Periodens resultat uppgick till -63 Mkr (572). Slutuppgörelse om Säve för reglering av resterande tilläggsköpeskillingar stärker kassan med 300 Mkr och innebär en negativ effekt på rörelseresultatet om 90 Mkr

För helåret redovisar Serneke följande nyckeltal:

  • Orderingången uppgick till 8 601 Mkr (4 692) och orderstocken uppgick till 8 943 Mkr
    (6 382)
  • Intäkterna uppgick till 6 725 Mkr (6 516)
  • Rörelseresultatet uppgick till -84 Mkr (595)

Vd Ola Serneke kommenterar resultatet:

– 2019 är ett år som kännetecknats av stora utmaningar, både av intern och extern karaktär. Året har även avspeglat bolagets inställning att ha modet att våga förändra, även om besluten är svåra i stunden. Vi har med kraft tagit i frågor som skapar långsiktig förbättring organisatoriskt samt ger ett mer lönsamt bolag.

– De faktorer som har påverkat resultatet negativt är: kapacitet som varit på ”standby” på Karlastaden, vår långsiktiga satsning på samverkansavtal, resultatet från anläggningsverksamheten, omställningskostnader med den nya organisationen, ändrade redovisningsregler samt sist men inte minst slutavräkningen av försäljningen av Säve flygplatsområde. Den samlade negativa resultatpåverkan från dessa faktorer under 2019 uppgår till cirka 380 Mkr samt cirka 2,3 miljarder kronor i omsättning.

Fler Nyheter från förstasidan

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Tillbaka till förstasidan