Trion Klaus Hansen Vikström, Christian Hermelin och Gustaf Hermelin står bakom bolaget Stadsutvecklarna.

Supertrio in i unikt projekt i Nynäshamn

Alkärrsplans Intressenter, en samarbetskoncern mellan P&E, Stadsutvecklarna och de lokala fastighetsägarna Irenmark och Forsman, har förvärvat den tidigare sjukhusbyggnaden med mark för utveckling i Nynäshamns centrum. Säljare är kommunen. Priset: 175 miljoner.

Bakom bolaget Stadsutvecklarna finns Klaus Hansen Vikström, Christian Hermelin och Gustaf Hermelin.

Klaus Hansen Vikström var tills nyligen vice vd och chef affärsutveckling vid Fabege, Christian Hermelin var under en längre period vd vid Fabege och Gustaf Hermelin har varit vd vid Klövern och Catena.

Genom förvärvet tar aktörerna över fastigheten Nornan 32, mitt i centrala Nynäshamn. Fastigheten har adressen Idunvägen 1, ett kvarter från torget och 400 meter från gästhamnen och pendeltågsstationen.

Fastigheten omfattar befintlig sjukhusbyggnad med verksamheter inom vård, utbildning och kommunal verksamhet samt en parkering och utvecklingsbar mark. Med förvärvet vill aktörerna stärka Nynäshamns centrum, platsens attraktionskraft och betydelse för kommuninvånarna genom att bygga bostäder och ytor för efterfrågad handel och service.

Fastighetsvärlden kan berätta att den existerande byggnaden innehåller cirka 12.000 kvm uthyrbar yta. Köparen ska utöver det driva detaljplan med ambitionen att bygga ca 150–200 bostadslägenheter plus handel och service.

Affären sker som en bolagsföräljning av aktieinnehavet i Alkärrsplans Utvecklings AB till ett underliggande fastighetsvärde om 175 miljoner kronor. En tilläggsköpeskilling tillkommer efter att marken på Alkärrsplan blivit planlagd och bygglov beviljats för bostäder och handel.

Fastigheten, som varit i kommunen ägo sedan 2007, är i det närmaste fullt uthyrt. Här finns bland annat campus för högskola och komvux, familjecentral, särskola och vårdcentral. Vakansgraden är låg, 2-3 procent. Den sjukhusverksamhet som ursprungligen fanns där har sedan länge flyttat till Handen i Haninge.

Utmaningen. Så här ser den centrala fastigheten ut idag, en betongklump.

Samarbetet inom koncernen är unikt och samlar lång och gedigen erfarenhet och kunskap av att bygga bostäder och utveckla stad samt nödvändig lokal förankring för ett lyckat genomförande och initierad förvaltning.

–  Nynäshamn har ett fantastiskt läge som erbjuder möjlighet att kombinera stadsliv med friluftsliv och goda kommunikationer med bil och pendeltåg till Stockholm C. Med Irenmark och Forsman som lokala aktörer och med bröderna Christian & Gustaf Hermelins och Klaus Hansen Vikströms långa erfarenhet av stadsutveckling ser vi fram emot att få bli en del av kommunens framtid, säger Karl-Johan Grem, Koncernchef P&E Fastigheter.

–  Utveckling av Alkärrsplan, mitt i centrum, är avgörande för hela kommunens framtid och tillväxt och det är fantastiskt att nu kunna göra verklighet av den önskan som funnits bland kommunens invånare och politiker många år. Som långvariga fastighetsägare och aktörer i Nynäshamn vet vi att det finns en stor efterfrågan på centralt belägna bostäder och ytor för olika verksamheter i stadskärnan. Nynäshamn har all potential att växa och bli än mer attraktivt, säger Camilla Irenmark, VD Nynäshamns Centrum Förvaltning AB.

–  Det känns tryggt att det är lokala och välkända entreprenörer som redan är etablerade i kommunen som tar över bolaget och därigenom den fortsatta utvecklingen av området med attraktiva bostäder och handelsytor, säger Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser möjligheten att förändra en grå klump mitt i staden till ett levandegörande centrum. Med nya lokala ägare av fastigheten och marken runt sjukhuset skapas möjligheter att skapa en plats för omsorg, vård, utbildning och kommunalservice, säger Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition.

De befintliga kontrakt som hyresgästerna i sjukhusets lokaler idag har med Alkärrsplans Utvecklings AB tas över av de nya ägarna från tillträdesdagen då de följer med i affären. De nya ägarna kommer att tillträda i januari 2023.

Fler Nyheter från förstasidan

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Krasch för Castellums satsning på 10 miljarder

Bakslag när planerad storsatsning läggs ner. Ser fortfarande positivt på området.

Bilder: Så kan nya Läkarhuset bli – hög träbyggnad

En av bolagets profilfastigheter i Stockholms innerstad kan göras om helt.

Kontrakt om 6.800 kvm på Söder

Läs om hyresavtalen som tecknats.

Restauranger öppnar under Guldbron

Alessandro Catenacci: ”Ett kanonläge”.

Miljardaffär med kontor i Stockholm

Har uppgraderat kontorslokalerna men fortfarande betydande vakanser. FV berättar om pris och köpare.

Tillbaka till förstasidan