Så blir Sundbyberg när spårbarriären är borta

Nu kommer nya illustrationer som visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när järnvägen, som kluvit stadskärnan i två delar, har övertäckts. Den nya stationen ska bli en effektiv knutpunkt – med service och handel i bottenplanet.

Annons

Sundbybergs station är en av Sveriges mest trafikerade. Men i dag finns det bara en plattform som ska fördelas mellan passagerare från pendel-, region- och fjärrtåg.

När Mälarbanan står klar med fyra spår, i tunnel under Sundbyberg, behövs två nya plattformar och nya anslutningar till tunnelbana, tvärbana och busstrafik. Samt ett nytt resecenter.

Sundbybergs stad har sedan tidigare tecknat ett intentionsavtal med AMF Fastigheter om att utveckla ett det nya stationshushet (FV avslöjade planerna på 10.000-tals kvadratmeter kontor i oktober 2018, läs mer här).

Det nya resecentrumet ska bli en ny effektiv knutpunkt som också ska tillföra ett nytt bidrag i stadsrummet – i bottenvåningen planeras för lokaler med service och handel.

I planprogrammet såväl som i intentionsavtalet för stationshuset finns en vilja att genomföra en arkitekttävling/parallella uppdrag för stationshuset som exploatören ska hålla i och där Sundbybergs stad medverkar i arbetet att utse vinnande förslag.

Även utformningen av Sundbybergs nya stadskärna är under planering – här har också förslagen börjat trilla in. Se bildspelet nedan.

Planprogrammet för stadskärnan godkändes av kommunstyrelsen den 12 mars 2018.

Stora privata fastighetsägare i Sundbyberg vid sidan av AMF Fastigheter är bland annat Vasakronan (som till exempel ska bygga Skatteverkets nya kontor), Fabege (som nyligen färdigställt ett stort projekt vid stationen), Skandia Fastigheter (bygger bostäder något norrut), Alecta (äger Signalfabriken) och Atrium Ljungberg. Humlegården äger Swedbankhuset vid gränsen till Solna och Balder har projektmöjligheter nära Bällstaån.

Det östra torget föreslås ha direkt entré till pendeltågstationen och möjliggör smidiga byten för tillresande med cykel och bil. Illustration: AMF Fastigheter/Sweco Architects
Vy från Landsvägen mot sydost. Utökad torgyta vid det nya Stationshuset. Illustration: AMF Fastigheter/Sweco Architects.
Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför, trafiknodens mittpunkt. Här planeras för smidiga byten mellan olika transportslag: kollektiva färdmedel och cykel. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects.
Vy västerut genom Arkaden sedd från östra torget mot tunnelbaneuppgången vid Lysgränd. En trygg och tillgänglig passage mellan det östra och västra torget. Här planeras lokaler i bottenvåning med service och handel. Illustration: Sweco Architects/AMF Fastigheter samt Marge Arkitekter/Vasakronan
Flygvy över östra delen av planområdet sett från nordost. Nytt stationshus, tillbyggda kontorshus i Kv Godset och Kv Sundbyberg 2:78 och östra torget i förgrunden. Nya utrymmen för allmänheten planeras nära gränsen till Solna med såväl torg som gångpassager på respektive sida om stationshuset.
Vy västerut vid korsningen Järnvägsgatan och Starrbäcksgatan. Korsningen kan utformas som en entré och förlängning av Marabouparken, där konstverk i stadsbilden kan länka samman parken med promenadstråket. Illustration: Sweco.
Vy från biblioteket Signalfabriken österut över ett framtida grönt promenadstråk med flera torgytor och körbana längs med stråket. En grön inramning av platsen utanför bibliotekets nya entré. Illustration: Sweco Architects.
Sturegatans handelsstråk planeras förstärkas genom öppna bottenvåningar med service och handel, vilket förlänger stråket hela vägen mot Solna. Illustration: Vasakronan/Marge Arkitekter. Foto: Johan Fowelin.
Vy västerut utmed den gröna promenaden längs med Järnvägsgatan. Körbanan föreslås flyttats till den södra sidan av Järnvägsgatan för att skapa en trivsam miljö med fler mötesplatser på den soliga sidan av promenadstråket. Illustration: Sweco Architects.
Grönskan är också en anläggning för att ta hand om dagvatten, regn som tidigare kunde rinna undan i banvallen. Illustration: Sweco Architects.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan