”Styrkan i affärsmodellen i utmanande omständigheter”

Växande Svenska Handelsfastigheter har redovisat siffrorna för tredje kvartalet.

Juli-september 2020:

  • Hyresintäkter 168,9 (148,2) MSEK
  • Driftnetto 132,8 (115,1) MSEK
  • Resultat efter skatt 104,7 (5,1) MSEK
  • Direktavkastning rullande 12 månader 5,64% (5,71)
  • Soliditet 42% (12) per 30 september 2020

Januari-september 2020:

  • Hyresintäkter 495,8 (427,0) MSEK
  • Driftnetto 380,2 (325,9) MSEK
  • Resultat efter skatt 104,7 (144,4) MSEK

Fastighetsportföljens värde uppgick till 9 613 (8 305) MSEK per 30 september 2020
Hyresintäkterna ökade med 14 procent under tredje kvartalet och driftnettot med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Liksom tidigare är ökningarna i huvudsak hänförliga till genomförda förvärv under de senaste tolv månaderna. Ökningen i kvartalets resultat efter skatt beror till stor del även på lägre finansiella kostnader efter den kapitalomvandling som genomfördes under sommaren i kombination med positiva värdeförändringar på fastigheter.

Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter, kommenterar:

”Tredje kvartalet var ännu ett starkt kvartal. Uthyrningsmässigt har Q2 och Q3 varit de bästa i bolagets historia då totalt 37 000 kvm hyrdes ut under dessa båda kvartal. Utvecklingen visar på styrkan i affärsmodellen då detta skedde parallellt med mycket utmanande omständigheter i vår omvärld”.

Lennart Sten fortsätter:

”Därtill stärktes företaget i flera andra avseenden under kvartalet. Vi förvärvade tio fastigheter, vi fick en investment grade rating om BBB- av NCR och vi etablerade ett MTN-program med en ram om 3 Mdr kronor varunder vi emitterade en första grön obligation om 300 Mkr”.

Fler Nyheter från förstasidan

Bekräftat: Köper hotellet vid Östermalmstorg

Hotell med 70 rum. Läs om köparens övriga bestånd i Stockholm.

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

Tillbaka till förstasidan