Studentbostäder köper stort projekt i Jönköping

Träbyn Invest AB, ett joint venture mellan Vasaparken och Urban Properties, säljer studentbostadsprojektet Vikingen 1 i Jönköping via en bolagsaffär till Studentbostäder i Sverige, SBS. Priset är 423 miljoner kronor.

Arctic Securities var rådgivare till köparen.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären bedöms till 423 mkr och köpeskillingen för aktierna uppgår till 163 mkr. Likviden erläggs dels vid tillträde och dels vid färdigställandet. Delar av den erläggs via nyemitterade preferensaktier.

Träbyn Invest ska nu leverera 349 nyckelfärdiga studentbostäder samt gemensamhetsutrymmen i etapper under perioden mellan juli 2021 och maj 2022.

Vikingen 1 är belägen i Ekhagen i Jönköping och omfattar totalt cirka 11.197 mkr och med ett årligt hyresvärde om cirka 21,6 mkr.

Köpeskillingen delas upp på flera delar, dels vid tillträdet, dels vid färdigställandet. Vid tillträdet erlägger Studentbostäder 700.000.000 nyemitterade C preferensaktier samt en kontant betalning om 27 mkr. Vederlagsaktierna uppgår till ett beräknat värde om 66 mkr, baserat på en teckningskurs om 0,094 kronor per aktie.

Köpeskillingen är föremål för en sedvanlig slutlig köpeskillingsberäkning inför tillträdet, vilken bland annat är beroende av huruvida investeringsstöd erhålls för projekten på Fastigheten samt utfall av hyresförhandling. Den slutliga köpeskillingsberäkningen kan komma att justera den kontanta delen av köpeskillingen.

– Med det här förvärvet etablerar vi oss nu i Jönköping, en viktig och växande studentstad. Efter en period där vi arbetat intensivt med sammanslagningen av bolagen känns det bra att nu kunna leverera forsatt tillväxt för våra aktieägare, kommenterar Rebecka Eidenert, vd Studentbostäder i Sverige.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan