Stort stadsförnyelseprojekt i Karlstad

I Karlstad pågår förberedelserna för ett nytt resecentrum i i direkt anslutning till den befintliga centralstationen från 1869 invid Hamngatan.

Det egentliga nya resecentrumet omfattar nya bussterminaler om samt en ny vänthall om 1.900 kvadratmeter. Dessutom anläggs en ny gångtunnel samt en gångbro som ska förbinda stadskärnan med Vikenområdet över respektive under järnvägsspåren. Hela planområdet är dock hela tio hektar och omfattar fastigheter Järnvägen 1:7 och Centralstationen 1:1 samt del av Tingvallastaden 1:1, Järnvägen 1:1, Viken 2:1, Strålen 7 och Älgen 10. Det betyder att planen möjliggör betydande ytor utöver resecentrumet.

På den norra sidan om spårområdet möjliggörs tre nya byggnader i fem våningar. Det handlar där om cirka 14.500 kvadratmeter kontor samt 2.500 kvadratmeter resandeservice. På den södra sidan om spårområdet, där ett godsmagasin är beläget i dag, möjliggör detaljplanen för bebyggelse i tre kvarter, åtskilda av gator där varje kvarter utgörs av en bas med en till två våningar, en byggnadskropp i sex till sju våningar och en högre del med sju till fjorton våningar där det östra kvarteret är högst. Dessa kvarter kan innehålla sammanlagt cirka 24.000 kvadratmeter kontor, 5.200 kvadratmeter hotell samt 800 kvadratmeter handel. Det betyder att projektet är större än Fanfaren som för närvarande färdigställs i Klara strax väster om stadskärnan.

Inom Jernhusen är man för närvarande sysselsatt med se över genomförandestrategin för projektets olika delar och kan därför inte i dag säga exakt i vilken ordning och i vilken takt de olika delarna ska byggas.

Detaljplanen för resecentrumet klubbades av fullmäktige den 9 december förra året men har överklagats till Mark- och Miljödomstolen. Men eftersom Trafikverkets tidplan är senarelagd med ett år jämfört med ursprungsplanen, vilket betyder byggstart för resecentrumet 2023 och färdigställande 2026, så bedömer inte Jernhusen att överklagandet ska förhala processen ytterligare.

Godsmagasinområdet söder om spårområdet. Bild: White

Fler Nyheter från förstasidan

Toppmäklaren omhäktad

Åtalstiden förlängs  för den profilerade vd:n som misstänks för grovt bedrägeri och penningtvätt.

Planerar sälja i Stockholm

Agerar i det privata bolaget. Pengarna från försäljning ska användas till att betala skuld.

FV Quiz

FV Quiz: Sportstjärnorna och fastigheterna

Vad kan du om idrottsstjärnornas investeringar i fastighetsbranschen?

Det finns fortsatt torrt krut hos bolagen enligt FI-chefen

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen tror inte att fastighetssektorn är i kris även fast läget är allvarligt.

Lansa köper vid Karlatornet

138 nybyggda bostäder. Första etableringen i Göteborgs stad.

Sandvik stannar och bantar HK

Förlängt hyresavtalet för huvudkontoret med 4.000 kvm.

”Ett helt gäng bolag kommer försvinna”

Landshövding och generaldirektör medverkade på Fastighetsdagen. Läs om några av höjdpunkterna och se flera bilder.

Säljer i innerstaden efter 110 år

Innehåller lägenheter samt kontorslokaler. FV berättar om priset.

Bonnier hyr ut 2.100 kvm till Domstolsverket

Första utflytten från Vasakronan.

Rekordstor fond om 42 miljarder

”En unik konkurrenskraft”. FV berättar hur mycket som redan förvärvats, vad som är aktuellt och vad som anses extra viktigt.

KKR köper 1.200 bostäder i Finland – siktar på Sverige

Har fokus på främst två segment.

”Inga tecken på minskade topphyror – tvärtom”

De ”dolda” vakanserna ökar, men ändå positiva signaler kring kontorets framtid.

Ny aktör siktar på miljardköp i centrala Stockholm

Fokus på innerstaden. Berättar för FV om strategin och vad som gör bolaget speciellt.

Tillbaka till förstasidan