Stort stadsförnyelseprojekt i Karlstad

I Karlstad pågår förberedelserna för ett nytt resecentrum i i direkt anslutning till den befintliga centralstationen från 1869 invid Hamngatan.

Det egentliga nya resecentrumet omfattar nya bussterminaler om samt en ny vänthall om 1.900 kvadratmeter. Dessutom anläggs en ny gångtunnel samt en gångbro som ska förbinda stadskärnan med Vikenområdet över respektive under järnvägsspåren. Hela planområdet är dock hela tio hektar och omfattar fastigheter Järnvägen 1:7 och Centralstationen 1:1 samt del av Tingvallastaden 1:1, Järnvägen 1:1, Viken 2:1, Strålen 7 och Älgen 10. Det betyder att planen möjliggör betydande ytor utöver resecentrumet.

På den norra sidan om spårområdet möjliggörs tre nya byggnader i fem våningar. Det handlar där om cirka 14.500 kvadratmeter kontor samt 2.500 kvadratmeter resandeservice. På den södra sidan om spårområdet, där ett godsmagasin är beläget i dag, möjliggör detaljplanen för bebyggelse i tre kvarter, åtskilda av gator där varje kvarter utgörs av en bas med en till två våningar, en byggnadskropp i sex till sju våningar och en högre del med sju till fjorton våningar där det östra kvarteret är högst. Dessa kvarter kan innehålla sammanlagt cirka 24.000 kvadratmeter kontor, 5.200 kvadratmeter hotell samt 800 kvadratmeter handel. Det betyder att projektet är större än Fanfaren som för närvarande färdigställs i Klara strax väster om stadskärnan.

Inom Jernhusen är man för närvarande sysselsatt med se över genomförandestrategin för projektets olika delar och kan därför inte i dag säga exakt i vilken ordning och i vilken takt de olika delarna ska byggas.

Detaljplanen för resecentrumet klubbades av fullmäktige den 9 december förra året men har överklagats till Mark- och Miljödomstolen. Men eftersom Trafikverkets tidplan är senarelagd med ett år jämfört med ursprungsplanen, vilket betyder byggstart för resecentrumet 2023 och färdigställande 2026, så bedömer inte Jernhusen att överklagandet ska förhala processen ytterligare.

Godsmagasinområdet söder om spårområdet. Bild: White

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Tillbaka till förstasidan