Anna Kullendorff, Humlegården, Ronald Bäckrud, Vasakronan och Krister Karlsson SBB. Montage: Fastighetsvärlden.

Stora projektmöjligheter vid Tegeluddsvägen

Kvartetten SBB, Humlegården, Vasakronan och Handelsbanken vill lyfta området vid Tegeluddsvägen. En ny plan kan ge 300 bostäder och ett stort lokaltillskott. Samtidigt har Stockholm stad en plan som innebär rivning av TV4-huset.

Stadsbyggnadsnämnden har gett klartecken för att starta planarbetet gällande området från Lidingövägen, längs Tegeluddsvägen fram till Värtavägen.

Det är ägarna till flera fastigheter längs Tegeluddsvägen som tillsammans har uppvaktat staden om möjligheterna till att ta fram en plan som ger nya möjligheter att utveckla deras fastigheter. Man vill få till en mer vital stadsmiljö istället för den storskaliga bebyggelse utan samordning som finns där idag.
Ägarna är SBB, Vasakronan samt Humlegården som ägare och söder om den äger Handelsbanken en fastighet som ingår i området.

Planarbetet kommer påbörjas nu vid årsskiftet med sikte på antagen plan under första halvåret 2024.

SBB har låtit Wester+Elsner skissa på möjligheterna för deras fastighet Bremen 3, precis i hörnet Lidingövägen – Tegeluddsvägen, en fastighets som helt förhyrs av Domstolsverket.

– Vi ser möjligheter till en dubblering av byggrätten med 20.000 kvm till totalt cirka 40.000 kvm säger Karl-Erik Larsson, fastighetsutvecklare som driver planfrågan hos SBB, till Fastighetsvärlden.

– Ett väldigt spännande, och utmanande, projekt med ljus framtid. Det tillhör inte vardagen att vara med och utveckla en ny stadsdel inom tullarna i Stockholm och det ska bli fantastiskt kul att sätta igång det här projektet tillsammans med staden och övriga fastighetsägare, säger Krister Karlsson, vice vd och fastighetsutvecklingschef vid SBB.

För hela området skissas det på en blandning av kontor, hotell, centrumändamål samt bostäder. Ägarna önskar få till en ökade exploatering och att genom den kunna tillföra en sammanhängande struktur och mer enhetligt arkitektoniskt tema.

Initialt bedömer man det möjligt att bygga åtminstone 300 lägenheter i området. Totalt omfattar byggnaderna inom planområdet en uthyrningsbar area om cirka 135.000 kvm och det kan bli ett avsevärt tillskott med nya ytor, kanske en dubblering och 300 bostäder.

Humlegården äger fastigheterna Bremen 4, om 23 400 kvm lokaler fördelade över tolv våningar, och Bremen 2, om 36 500 lokaler och som är tretton våningar högt.

– Vår ambition vid Tegeluddsvägen är att vara med och utveckla platsen och stärka sträckan från t-banan till kommande nya området Valparaiso. Där har våra fastigheter en strategisk och viktigt plats. Under detaljplanearbetet får vi pröva och se vad som är görbart för att utveckla våra fastigheter för att skapa en mer stadsmässig plats, säger Anna Kullendorf affärsutvecklingschef vid Humlegården, till Fastighetsvärlden utan att kommentera några volymer.

Vasakronan äger fastigheten Bremen 1, som är mer känt som TV4-huset (och som tidigare var Pripps huvudkontor). Nu är huset fyllt av mediaföretag. Lokalytan är drygt 21 000 kvm.

– TV4 har nyligen förlängt sitt hyresavtal så i det korta perspektivet kommer inget att hända. Men på längre sikt kan det säkert bli förändringar. Dessutom ändras ju de tekniska villkoren hos tv-bolagen och därmed lokalbehoven. Så på längre sikt kommer det troligen att se annorlunda ut där, säger Ronald Bäckrud, regionchef vid Vasakronan Stockholm.

I kommunala handlingar som Fastighetsvärlden tagit del av  står det mer rakt på sak: ” För bebyggelsen inom Bremen 1 bör rivning och ersättning av ny och mer effektiv bebyggelse prövas.”, om den aktuella planen föreslås att Värtavägen ges en förlängning från Tegeluddsvägen, över kvarteret Bremen, till kvarteret Valparaiso.

En sådan förbindelse kopplar samman stadsutvecklingsområdet med innerstaden och minskar de barriärer som utgörs av järnväg och trafikleder strax norr om kvarteret Bremen.

De fastigheter som Handelsbanken äger ligger på andra sidan Tegeluddsvägen och heter Smedsbacken 25, 34:1 och 34:2.

Fastigheten Bremen 1 ägs av Vasakronan.
Kontorsfastigheterna Bremen 2 och 4 ägs av Humlegården.
Fastigheten Bremen 3 ägs av SBB.
Modellbild över föreslagen bebyggelsestruktur. Vy mot sydost. Bebyggelsestrukturen
i förstudien är schematisk och behöver studeras noggrant i planskedet. Illustration: Wester + Elsner Arkitekter
Föreslagen struktur: nybyggnader markerade med mörkgrå färg och befintliga byggnader markerade med ljusgrå färg. Tegeluddsvägens gatusektion omdisponeras för att inrymma generösa gång- och cykelbanor och trädplanteringar. Värtavägen föreslås förlängas norrut, över kvarteret Bremen, och kopplas till kvarteret Valparaiso. Illustration: Wester + Elsner Arkitekter

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under torsdagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Tillbaka till förstasidan