Stor glädje i Göteborg

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, detaljplanen för Norr om Nordstan vinner därmed laga kraft. Största vinnaren är Castellum. Totalt berör 110.000 kvm.

Annons

– Det här var ett efterlängtat beslut. En viktig pusselbit för hela Centralenområdet. Nu kan planerna gå vidare med komplicerade byggrätter för bland annat centrumändamål, kontor och bostäder både inom och utanför riksintresset för kulturmiljö där vi både har uppgång från den kommande Västlänken och en kollektivtrafikbro som kommer gå igenom en kommande byggnad, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Främst är det några stora kontorsprojekt som berörs. Fastighetsvärlden berättade hösten 2020 att Castellum fått en möjlighet att bygga uppemot 30.000 kvm lokaler bredvid Nordstan och att det även planerades för en uppgång från Västlänken in i det nya kontorshuset. Den planerade byggnaden uppförs på ”baksidan” av köpcentret Nordstan där det tidigare fanns en gångbro över till Gullbergsvass.

Det finns framöver ytterligare två större potentiella projektmöjligheter i planen som kallas Norr om Nordstan. Totalt handlar det om 40.000-50.000 kvm BTA, enligt Fastighetsvärldens bedömning. Här finns ännu inga byggherrar. Markanvisningar kan tänkas ske under 2025.

Dessutom ingår utbyggnationen av Nordstan. Totalt handlar planen för Norr om Nordstan om bruttoarea om 110.000 kvm BTA.

Castellums projektfastighet har ett utmärkt läge. Kartförklaringar: Fastighetsvärlden

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2023 och överklagades sedan av bland andra Föreningen Nätverk Trädplan Göteborg och Götiska Förbundet till Mark- och miljödomstolen som fastställde kommunens beslut att anta detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom gäller och att detaljplanen nu vinner laga kraft.

Planområdet sett från sydväst, med kvarter A, B och C norr om boulevarden. Castellum har möjlighet att bygga ”A”. De båda övriga kommer markanvisas senare.

– Detaljplanen gör det möjligt att bygga över och bredvid Västlänkenstunnel inom flera framtida 3D-fastigheter. En till två meter ovanför tunneltaket kommer den nya boulevarden och över boulevarden kommer Hisingsbro-rampen for kollektivtrafik. Vidare över brorampen kommer den nya bebyggelse för bostäder, kontor, centrumändamål, handel, förklarar Emir Aganovic, projektledare för Norr om Nordstan.

I dag upplevs området som en baksida, även om det egentligen är en del av innerstaden. Flera barriärer gör det svårt att röra sig i området. Nu ska det bli lättare att ta sig fram tills fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Det aktuella området Norra nordstan med tillkommande huskroppar. Karta: Göteborgs stad

– Boulevarden kommer att gestaltas så att det tydligt framgår att det är ett starkt stråk i området och så att den främjar liv och rörelse i stadsrummet. Den är tänkt att förses med trädplanteringar på båda sidor av gatan och det är kollektivtrafik som prioriteras här. I planen har vi också säkerställt möjlighet för framtida spårväg i boulevarden och vidare mot Gullbergsvass, berättar Emir Aganovic.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan