Stor enkät: Tolv jättar om blödande butikshyresgäster

Många butikskedjor hade det tufft redan innan. Nu kommer konkurserna i spåren av coronaviruset. Fastighetsägarna står i fokus – och pekas ut som de som ska rädda butikerna. FV har pratat med tolv av de största.

Annons

AMF Fastigheter, Mats Hederos, vd:

– Våra hyresgäster inom handel och besöksnäring befinner sig i en svår situation och vi har fullt fokus på att hitta gemensamma vägar framåt med dem.  Hittills har vi gjort det möjligt för våra hyresgäster inom handel, restaurang och hotell att övergå till månadsbetalning och justera minimiöppettiderna för vardagar och helg på våra handelsplatser för att på så sätt möjliggöra för dem att bemanna mer kostnadseffektivt. Vi har dessutom arbetat för att minska andra kostnader, såsom marknadsföringen, för att underlätta en väldigt pressad situation. Dessa åtgärder har vi gjort generellt på alla våra handelsplatser.  Med det sagt så måste vi dock vara ödmjuka för den stora ovisshet som råder framåt och måste löpande utvärdera situationen.

– Vi arbetar utifrån varje enskild hyresgästs förutsättningar för att hitta vägar framåt. Hyran och övriga affärsmässiga villkor är dock ämnen som måste stanna mellan oss och hyresgästen och jag har ingen möjlighet att ge några vidare detaljer då vi inte har några generella lösningar. I dagsläget är sällanköpshandel och besöksnäringen de sektorer som vi upplever möter den svåraste situationen.

– Exakt hur det här kommer att påverka oss på sikt är ännu svårt att sia om. Den här utvecklingen har gått snabbt och just nu är vårt fokus på att hitta gemensamma vägar framåt tillsammans de som möter den svåraste situationen. AMF Fastigheters bestånd består knappt till 80 procent av kontorslokaler vilket gör att lejonparten av intäkterna kommer därifrån.

(AMF Fastigheter äger bland annat Gallerian, Mood, Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian)

Vasakronan, Johanna Skogestig, vd:

–  Olika hyresgäster har olika behov, vår uppgift är att ha en tät dialog med var och en av de som har det tufft för att analysera behoven och förutsättningarna. Utifrån det fattar vi beslut från fall till fall om vilka lättnader vi kan ge.
De verksamheter som bygger på att människor träffas drabbas extra hårt i nuläget. Det handlar främst om restaurang, hotell och handelsaktörer inom vissa segment i sällanköpshandeln.  Vi hjälper våra mest utsatta hyresgäster på en rad olika sätt. Vissa lättnader är uppbenbara, som att till exempel erbjuda månadshyra istället för kvartalshyra, justera öppettider och slopa marknadsbidrag. Andra åtgärder görs från fall till fall baserat på hyresgästens behov och förutsättningar. Det är viktigt att komma ihåg att det kan se väldigt olika ut för olika aktörer.

– Av bolagets totala kontrakterade hyra står kontor för 74 procent och handel inklusive restaurang för 18 procent. Prio ett just nu är att stötta de som har det tuffast.

(Vasakronan äger mycket butikslokaler i gatuplan i sina centrala fastigheter, bland annat flera i centrala Stockholm samt i Nordstan och Fredstan i Göteborg samt äger Triangeln i Malmö)

Atrium Ljungberg, Marianne Perslow, kommunikationschef:

– Just nu fokuserar vi fullt ut på att tillsammans med våra hyresgäster hitta lösningar på denna svåra situation.

– Vi för individuella dialoger med våra hyresgäster och vidtar åtgärder efter behov och förutsättningar. Vi har infört ett antal åtgärder för att mildra den omedelbara situationen, till exempel justerade minimiöppettider. Hyresavier som normalt sett betalas kvartalsvis kan i stället betalas månadsvis. I dagsläget är det restaurang- och cafésegmentet samt sällanköpshandel som är hårdast drabbade.

Hyresintäkterna från handeln motsvarar 26 procent av Atrium Ljungbergs kontrakterade årshyra, dagligvaror 6 procent och restaurang 5 procent. 50 procent är kontor. (Siffrorna kommer att förändras i samband med försäljningen av Farsta centrum).

(Atrium Ljungberg äger bland annat Sickla köpkvarter i Nacka, Mobilia i Malmö och Gränby centrum i Uppsala. Bolaget har sålt flera handelsanläggningar de senaste åren)

Hufvudstaden, Åsa Roslund, chef ekonomi och finans:

– Det handlar om att ha en dialog med hyresgästerna, det finns ingen generell för lösning för det exceptionella läget vi har. Det vi kan se är att butiker och restauranger har det väldigt tungt just nu med i stort sett noll intäkter. Det vi kan göra är att förändra öppettider. Till exempel har vi gjort det på NK. Vi kan även erbjuda månadsbetalningar av hyran istället för kvartalsbetalningar.

– Vi får följa utvecklingen och se vad händer på längre sikt, hur länge det här läget fortsätter. Då kan man eventuellt börja titta på sådant som hyresrabetter. Det primära just nu är likviditetsfrågan.

– Av våra intäkter kommer ungefär 40 procent från butik och restaurang. Men att konvertera till kontor är ingen fråga som är aktuell ännu. Det får man kika på framåt beroende på vad som sker.

(Hufvudstaden äger mycket butikslokaler i gatuplan i sina centrala fastigheter i Stockholm och Göteborg och äger även NK i respektive stad)

Trophi, Jan Björk, grundare:

– Närmare 85 procent av våra hyresgäster går bättre nu än vad de gör i normalfallet, I vissa fall har butikerna enorma omsättningsökningar, eftersom vi är inriktade på dagligvarusegmentet. Det gäller även en stor del av våra lågprishyresgäster som säljer livsmedel, som Ö&B och Dollarstore. Folk har ju bunkrat även där.
Resterande 15 procenten av Trophis hyresgäster är sällanköp och av dem är det en mindre andel som upplever stora problem, menar Jan Björk.

– Vi har varit ganska förskonade. Men i de få köpcentrum som vi äger så har vi dels minskat kraven på öppettider och i vissa fall har vi gått hyresgästerna till mötes när de har önskat att stänga helt. Det är en regel vi inte brukar tumma på, för att när folk åker till ett köpcentrum litar de på att allting är öppet.

– Hyresgäster som är i en akut likviditetskris får man sätta sig ned med och försöka hitta en plan över hur vi kan underlätta deras situation. Så de överlever. Det handlar om allt ifrån de stora kedjorna till enstaka hyresgäster som hör av sig. En liten insats, från vår sida, är att gå från kvartals- till månadsbetalning. Man kan också tänka sig att skjuta fram betalningar.

(Trophi ägs av Tredje AP-fonden och har specialiserat sig på fastigheter med hyresgäster inom dagligvaruhandeln. Fastigheterna finns utspridda över hela landet)

Amanda Larsson, communication manager, Unibail-Rodamco-Westfield:

– Det är viktigt att framhålla att hela vår bransch påverkas av den rådande situationen. De åtgärder vi som enskilt företag vidtar, kommer inte att vara avgörande för att kunna skapa en långsiktigt hållbar situation, varken för våra hyresgäster eller för oss De ekonomiska effekterna behövs ombesörjas av högre politiska instanser, i form av stödpaket och annan finansiell uppbackning.

– För att tillfälligt underlätta för våra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners har vi under den senaste tiden vidtagit en rad olika åtgärder. Bland annat har vi justerat öppettiderna i centrum, vi har krediterat marknadsbidraget samt infört möjligheten att betala månadshyra istället för kvartalshyra.

URW säger till Fastighetsvärlden att man inte har permiterat eller varslat några medarbetare till följd av coronautvecklingen.

– Vad gäller konvertering av butikslokaler till andra typer av verksamheter så är detta någonting som vi redan löpande ser över, som en del av den dagliga verksamheten. De mest drabbade segmenten som vi ser det, är primärt sällanköpshandeln, inklusive restauranger och caféer. Då vi är ett börsnoterat företag kan vi dessvärre inte kommentera kring uppgifters om kan verka börspåverkande, såsom hyresintäkter eller andra finansiella tal.

– Vi följer utvecklingen noga och håller alla våra hyresgäster, samarbetspartners och medarbetare löpande uppdaterade så fort vi har ytterligare information att dela.

(Giganten U-R-W äger fyra anläggningar i Sverige: Mall of Scandinavia, Täby centrum, Nacka Forum och Solna centrum)

Citycon, Magnus Bergman, operativ chef:

– Våra centrum håller sina ordinarie öppettider men vi är flexibla om hyresgästerna behöver justera sina öppettider.

– Många hyresgäster har förfrågningar om uppskov med hyra eller hyresrabatt. Vi går igenom alla önskemål där vi tittar på den enskilde hyresgästens situation och gör en bedömning från fall till fall.

(Finländsk köpcentrumspecialist som i Sverige äger bland annat Liljeholmstorget, Kista Galleria och Åkersberga centrum)

Alecta, Christofer Salmén, retailansvarig:

– Vi har justerat öppettiderna på alla anläggningar. Justeringarna har gjorts specifikt för varje anläggning. Därför går det inte att säga något generellt om hur mycket vi justerat. Vi följer branschpraxis och Fastighetsägarnas rekommendationer samtidigt som vi för en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster så alla åtgärder vi vidtar sker i samförstånd i hyresgäster och branschen i övrigt.

– Vi har möjliggjort månadsbetalning av hyran, vi tar heller inte ut några viten av de hyresgäster som avviker från öppettiderna. Vi driver inte heller aktivt några inkassoärenden.

– Vi gör även i vissa fall specifika uppgörelser med enskilda hyresgäster som framför allt handlar om anstånd eller liknande. Alecta är i kraft av att vara landets största pensionsfond väldigt ekonomiskt uthålliga. Det viktiga för os är att behålla värdena i beståndet långsiktigt.

(Stor ägare av främst externa handelsanläggningar, bland annat Asecs och Bredden)

Skandia Fastigheter, Bo Jansson, fastighetschef köpcentrum och bostäder:

– Vi har samma öppettider som vanligt men har ändrat på minimiöppettiderna för att hjälpa hyresgästerna över den akuta situationen.  Det kan bli fler justeringar i båda riktningarna beroende på hur snabbt läget normaliseras

– Från januari till slutet av februari hade vi ökande omsättning och stigande besöksmängder i våra centrum. Under mars har det sedan vänt ned med dryga 15 procent i våra centrum.  Nu gäller det att överbrygga den akuta situationen tills vi återgår till ett normalläge och det gör vi genom en kombination av åtgärder.  Justerade öppettider är ett exempel på en generell åtgärd men i övrig jobbar vi case-by-case utifrån den bransch hyresgästen är verksam inom.  Hotell och restaurang har det jobbigast för tillfället medan det går strålande för livsmedel och apotek.

(Äger bland annat Väla i Helsingborg, Frölunda i Göteborg och Mörby Centrum i Danderyd)

Lennart Sten, Svenska Handelsfastigheter, vd:

– När det gäller öppettider har vi gjort så att hyresgästerna själva får avgöra vilka öppettider de vill ha april månad ut. Är de så att de vill stänga så får de i princip göra det också. Med andra ord kan alltså som hyresgäst strunta i hyresavtalets bestämmelser kring öppettider och inga viten kommer därför att dömas ut vid avvikelser.

– Om det fortfarande är stökigt i slutet av april får vi överväga att förlänga våra åtgärder.

– Vi provar varje begäran individuellt men generellt så får de flesta som begär det lättnader. Vi har en möjlighet att erbjuda hyresfritt under en viss period mot att man förlänger hyresavtalet. Vi har faktiskt inte fått förfrågningar om några andra typer av lättnader.   Vår hyresgästmix består till 50 procent av dagligvaruhandel och merparten av resten utgörs av lågprishandel. Det är båda segment som går omsättningsmässigt mycket bra just nu.

(Bolaget äger 106 fastigheter som har en totalt uthyrbar area om hela 540.000 kvm lokaler. En stor del av ytorna hyrs av aktörer inom livsmedel och budgethandel)

 Jernhusen. Cecilia Granath, pressansvarig:

– Resandet har minskat och det märks också på centralstationerna vilket påverkar alla våra hyresgäster. Vi för diskussion med hyresgästerna och det handlar om olika lösningar beroende på verksamhet och ort. I till exempel Stockholm har vi minskat öppettiderna för butiker och restauranger.

– Vi har varken varslat eller permitterat, och det är inte aktuellt som det ser ut nu.

Jernhusen har 14 procent handel och nio procent Restaurang och det är inte aktuellt att konverteratill något annat.

– Våra lokaler handlar om service till resenärerna.

(Jernhuset äger stationshus och resecentrum, med ett stort inslag av butiker och service i främst Stockholm, Göteborg och Malmö)

Thon Property. Mattias Svensson, vd:

– Jag kan inte lämna några kommentarer i dag. Utan ber att få återkomma.

(Det norska bolaget äger tolv handelsfastigheter i Sverige, varav nio nära den norska gränsen)

Grosvenor. Carl Strufve, director:

– Hela samhället och även våra centrumfastigheter påverkas av den rådande situation. Vi har bland annat i dialog med hyresgästerna tillfälligt begränsat minimiöppettiderna, så att hyresgästerna själva kan besluta om de ska gå ner i öppettider eller ej. Dagligvaruaktörer i våra centrum har valt att bibehålla sina ordinarie öppettider. Vi har även erbjudit våra hyresgäster månadshyra istället för kvartalshyra och slopade marknadsbidrag.

– Sedan tidigare har vi vidtagit förebyggande åtgärder för att minimera risken för spridning av viruset i våra fastigheter bland annat genom uppgraderade städrutiner, tydlig information om vilka åtgärder som ska vidtas om smitta misstänks plus att vi har löpande avstämningar med hyresgäster och i den grupp som är ansvarig för att hantera situationen.

(I Sverige äger och utvecklar Grosvenor Europe: Skärholmen Centrum, Väsby Centrum, Bålsta Centrum, Haninge Centrum, Lidingö Centrum och Burlöv Center.)

Missa inte! Fastighetsdagen Stockholm 2024

Den 23 maj är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Stockholm. Seminariet äger rum på Spegelsalen, Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Metropole, The Node, Ellipsen, Sergel

Avicii-kapital in i satsning på coworking

Berättar för FV om satsningen och att bolaget i gengäld ska sätta fart på kultursatsning i hjärtat av Stockholm.

Fick sparken som vd – går till skandalomsusat bolag

Flera höga tjänstemän har lämnat bolaget på kort tid.

Inleder ny stor satsning – värvar två från konkurrent

Stort konsultbolag gör inbrytning inom nytt segment. FV berättar om framtidsplanerna.

LKF Lund 1000 bostäder

Vill bygga 1.000 bostäder i Lund

Stort stadsutvecklingsprojekt i norra Lund. Samarbete med flera aktörer.

Norra Sundskajen, Malmö

Bilder: Så kan Ön byggas ut med 250 bostäder

Riksbyggen vill tillsammans med Sundprojekt bygga 250 bostäder i elva nya bostadshus  på Ön.

Stänger hos Hufvudstaden bredvid NK

Två stora butikslokaler snart tomställda mitt i Stockholm.

Sagax räddar kvar större hyresgäst

Förlänger och totalrenoverar. Varit hyresgäst i snart 20 år.

Gjorde klassiker med namnbyte före konkurs

Känd bostadsutvecklare fann villig ”köpare” – bolaget i konkurs några få månader senare.

Projekt

Så blir AL:s nya Mälarterrassen

Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.

Här byggstartas 400 – med toppolitiker

Wallenstam lockade Magdalena Andersson till invigning.

Klart: Dom i hovrätten mot fd Baldertoppar – ändrar

Alla elva överklagade tingsrättens dom. Nu har en lätt oenig Svea hovrätt meddelat sin dom. 1.453 dagar efter att toppduon anhölls.

Öppnar del av 2.800 kvm vid Sergel efter förseningar

”Vi hade inte kunnat realisera vår vision utan alla som tror på och investerar i projektet”.

Nyfosa backar – ska inte sälja

Genomfört en riktad nyemission och tillförts cirka 1,7 miljarder kronor. Läs om vilka som fanns med.

Tillbaka till förstasidan