Stor enkät: Så jobbar bolagen mot corona

Tekniska utmaningar, uttråkade medarbetare och att undvika att träffa kunder. Fastighetsvärlden har i en stor enkät tagit reda på hur bolagen jobbar i dessa minst sagt extrema tider.

Annons

Balder, Sandra Nilsson, kommunikationschef:

– Vi har stängt för drop in besök och några kontor har helt stängt för fysiska besök. Vi hänvisar alla att kontakt oss genom att ringa eller logga in via vår digitala kundportal.

– Balder arbetar aktivt med frågan och vi håller ett högt informationsflöde till alla kollegor. Vi följer utvecklingen noga och följer nya direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi undviker fysiska möten i den mån det är möjligt och ställer kontrollfrågor inför alla nödvändiga möten.

– Vi har utvecklat rutinen för hantering av frågor från ekonomiskt pressade hyresgäster i tjänstesektorn och hanterar alla ärenden från fall till fall. Våra kunder är naturligtvis oerhört viktiga för oss och vi informerar om vilka stöd som finns tillgängliga. Det här är en unik situation för oss alla och vi gör vårt bästa för att förhindra vidare smittspridning.

Fabege har sitt kontor i en av de äldre byggnaderna i Arenastaden.

Fabege, Elisabeth Olin, kommunikationschef:

Fabege håller sina kontor öppna men begränsar hur många som får vistas på dem. Däremot har de stängt alla sina Work Away From Work-kontor tillsvidare.

– Vi uppmanar alla som kan arbeta hemifrån att göra det.  Varje affärsområdeschef ansvarar för att så sker och att verksamheten löper på. Vi arbetar nära våra kunder och säkerställer att vår personal och våra underleverantörer följer deras respektive riktlinjer vad gäller besök i deras lokaler. Vi känner att vi har ett bra samarbete med både våra kunder och leverantörer och löser de frågor som dyker upp.

– Vi tycker att det fungerar bra. Vi har teknik på plats och erbjuder våra medarbetare IT-stöd och hjälpmedel. Vi har möten med hjälp av digitala konferensmöjligheter och planerade utbildningstillfällen sker nu digitalt.

Castellum, Ulrika Hultgren tf presschef:

– Våra kontor är öppna men vi uppmanar alla medarbetare som kan att arbeta hemma, vilket är majoriteten. Många av våra medarbetare har skrivbordsarbete så det har fungerat bra med hjälp av moderna arbetsverktyg och virtuella möten. Sedan har vi medarbetare som arbetar ute i våra fastigheter, exempelvis fastighetsansvariga. De är fortfarande ute i arbete men med tydliga instruktioner kring hur de ska agera för att undvika smittorisk samt arbetar i skift.

Men givetvis är det en mycket ovan situation för alla, vilket man måste ha respekt för”

– Jag får nog säga att det gått förvånansvärt bra hittills. Det är tydligt att alla respekterar vad som gäller och månar lite extra om varandra i dessa tider. Men givetvis är det en mycket ovan situation för alla, vilket man måste ha respekt för. För medarbetarna är nog det svåraste att inte kunna träffa varandra rent fysiskt så ofta som man brukar även om många är vana att arbeta på distans/hemifrån. Vi har också pausat vissa marknadsaktiviteter och vår egen årliga personaldag (Castellumdagen).

Akademiska Hus, Cecilia Wide, kommunikationsdirektör:

– Våra kontor hålls i nuläget öppna som vanligt. Men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och uppmanar alla medarbetare inom storstadsområdena som har arbeten som är möjliga att utföra hemifrån att arbeta hemma de närmaste veckorna.

– För att minska smittorisken är vi restriktiva med  extern a besökare på våra kontor. Vi uppmanar de som önskar komma   i kontakt med os s att använda mejl, telefon eller digitala möten.  Ingen som har vistats i något av de av Folkhälsomyndigheten  utpekade riskområdena eller som känner sjukdomssymptom får komma in.

– I dagsläget arbetar cirka hälften av våra medarbetare hemifrån, detta gäller främst medarbetare inom storstadsområdena som har arbeten som är möjliga att utföra hemifrån.

– Än så länge har vår omställning gått efter omständigheterna bra och vi löser utmaningarna vart eftersom de uppstår. En del av Akademiska Hus pågående projekt kan påverkas och tidsplaner förändras, detta gäller även nya projekt och utvecklingsinitiativ. Exakt hur är för tidigt att säga.

 

Vasakronans huvudkontor i Klara Zenit, i hörnet Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan.

Vasakronan: Rebecca Liljebladh Thorell, kommunikationschef:

Jätten Vasakronan arbetar efter samma princip som de flesta andra. Rekommendationen är att jobba hemma om man kan.

– Vi håller alla våra kontor öppna. Jag kan inte svara på hur många som är där eftersom jag själv jobbar hemifrån men grundtanken med att hålla kontoren öppna är att ge dem, som av olika skäl behöver det, möjligheten utan att vi för den skull behöver trängas. En rapport från till exempel Klara Zenit (huvudkontoret) igår vittnade om att där var ett 15-tal personer på plats.

– Vi har i grunden en väldigt väl utvecklad IT-struktur som är anpassad för det. Det gör att våra medarbetare generellt sett har hög digital mognadsgrad. Det som är viktigt att ha ögonen på är alla människors grundläggande behov av att känna gemenskap. Det är lätt hänt när man sitter hemmavid att man känner sig isolerad. För att motverka det har många av våra chefer infört tätare avstämningar med gruppen per telefon, facetime eller annan form av videomöte. Några har även infört virtuella fika-pauser.

Hufvudstaden, Christine Lindgren, HR-chef:

Även Hufvudstaden håller kontoren öppna. Bolaget följer myndigheternas rekommendationer och ännu finns inga direktiv om att stänga kontoren helt.

– Från och med i måndags eftermiddag, när Folkhälsomyndigheten uppmanade till hemarbete, uppmanar vi alla som kan att arbeta hemifrån. Så just nu har vi väldigt få personer på plats på våra kontor i Stockholm och Göteborg. De medarbetare med jobb som kräver närvaro, servicetekniker med flera, har infört nya rutiner där de arbetar från kontoret varannan dag för att minska risken att alla skulle bli smittade samtidigt.

NCC:s nya huvudkontor vid Järva krog i Solna.

NCC, Tove Stål, presschef:

– Vi har cirka 15.500 medarbetare i fyra olika länder och vi jobbar på som vanligt i den mån det går. Alla våra kontor är öppna trots att många arbetar på distans från sitt hem i enlighet med de nuvarande rekommendationerna.

– Ambition är att bedriva vår verksamhet och våra projekt med så få störningar som möjligt och att försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå, samtidigt som vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

NREP, Rickard Svensson Dahlberg, partner:

– Redan för ett par veckor sedan introducerade vi restriktioner för möten och uppmanade till att jobba hemifrån. Från förrförra torsdagen stängde vi alla kontor i Norden, totalt 200 anställda. För att dra vårt strå till stacken och begränsa smittspridning.

– Som business funkar det hyfsat väl att jobba hemifrån även om vissa saker är betydligt svårare att hantera utan fysiska möten. Allt digitalt är uppsatt med dubbel säkerhet och är väl riggat sedan tidigare så det funkar ok. Ett bra nätverk med full access till servrar. Vi har haft mycket telefon- och videokonferenser och kör viktig information, glada tillrop och pepping via flera kanaler såsom email, Whats’up och Yammer.

För de med familjer kan det var svårt att hantera barn och jobb samtidigt”

– Det är olika utmaningar med att jobba på distans. Tar man yngre människor som ofta är ute och rör på sig och är väldigt sociala får de nu kanske sitta ensamma i en etta, då kan man nog känna lätt klaustrofobi efter någon månad. För de med familjer kan det var svårt att hantera barn och jobb samtidigt även om de ofta har lite mer plats och ibland en tomt att lufta sig på mellan telekonferenserna. Vi försöker ha virtuella AW och virtuella, korta träningspass några gånger i veckan. Och bygga på det sociala i gruppen. Ännu så läge är det god stämning och en stark vilja att ta sig igenom detta på ett bra sätt.

Kungsledens huvudkontor på västra Kungsholmen.

Kungsleden, Hanna Brandström, HR-chef:

– Alla våra kontor är öppna. Jag har ingen exakt siffra men de flesta av våra medarbetare jobbar. Våra medarbetare i Stockholmsregionen som är verksamma inom stab och supportfunktioner, som med lätthet kan jobba hemifrån, gör det. Medarbetare i våra övriga regionen går till jobbet som vanligt. Vidare minimerar vi resandet, uppmuntrar till digitala möten, även på det lokala planet. I övrigt följer vi utvecklingen noga.

– Hittills har vi som organisation klarat oss väl och verksamheten har inte blivit lidande utan fortgår i stort sett som vanligt.

– Vi för dialoger med ekonomiskt drabbade hyresgäster där lösningarna varierar från fall till fall.

– Bolagstämman hålls som avtalat men i reviderad form med begränsat insläpp, utan förtäring och ett videoinspelat vd-anförande.

Jernhusen, Cecilia Granath, pressansvarig:

Jernhusen äger 37 stationer och har ansvaret för ytterligare cirka 100 väntsalar. Det kräver att en viss del av personalstyrkan är på plats.

Vi rekommenderar även alla våra medarbetare att ta pauser och gå ut och promenera”

– Vi tittar på lösningar för de olika avdelningarna. I vissa fall kan halva avdelningen jobba på plats en vecka och den andra halvan nästa vecka. Det är olika bedömning för respektive avdelning. Både externa och interna möten kör vi digitalt eller via telefon. Vi jobbar främst med Microsofts Teams, Skypes efterföljare. Det kan vara bra att se varandra. Flera avdelningar har också digitala fikan. Alla checkar in en viss tid för att upprätthålla den sociala funktionen, vilket är viktigt när man sitter i hemmamiljön, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen.

– Vi rekommenderar även alla våra medarbetare att ta pauser och gå ut och promenera. Det är så lätt när man sitter i hemmamiljön att bara köra på.

Estea, Per Torpare, försäljningschef:

– Samtliga på Estea jobbar hemifrån. Men kontoret är inte låst om någon behöver springa in och hämta något.

– Vi har möten över telefon och andra digitala verktyg som fjärrskrivbord och chattgrupper i WhatsApp, på företags- och avdelningsnivå. Vi har sedan tidigare jobbat mycket digitalt. Det har visat sig att våra vanliga rutiner, och därmed vår beredskap, är tämligen god för att jobba mobilt i de här tiderna, säger Per Torpare, försäljningschef på Estea.

– Vi har en del restriktioner i fastigheterna. Vi äger flera omsorgsfastigheter, äldreboenden till exempel. Där är vi noga med kommunikation till våra underentreprenörer. Det kanske är fel vecka att byta ett luftfilter. Vi för diskussioner med respektive hyresgäst och operatör. Kan man själv, med befintlig personal göra en enklare insats är det bättre. Vi följer såklart folkhälsomyndighetens riktlinjer om att inte utsätta äldre för risker i onödan.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan