Stor enkät: Så börjar bolagen återvända till kontoren

Det har varit ödsligt på kontoren sedan covid-19 slog till. Nu börjar de flesta fastighetsföretag och rådgivningsbolag att förbereda för att åter jobba på plats på kontoret. FV kollade hur strategin ser ut hos 24 större bolag.

Skandiafastigheter, Åke Pettersson, vd:

– Skandia Fastigheter följer sedan mitten av mars Folkhälsomyndighetens och vår koncernmoders rekommendation vilket innebär att vi företrädesvis fortfarande arbetar hemifrån. Samtliga lokal- och driftskontor är dock öppna för det fall att vissa arbetsmoment behöver utföras därifrån och för att våra hyresgäster ska kunna bedriva sina verksamheter som vanligt.

– Uppskattningsvis är cirka 10-20 procent av den ordinarie personalstyrkan på plats i våra kontor, där majoriteten avser medarbetare som arbetar med köpcentrumförvaltning. Organisationen är vidare uppdelad i två grupper för att på så sätt skapa ytterligare beredskap för det fall någon skulle bli sjuk.

– Frågan om pandemins varaktighet och hur en normalisering ska gå till diskuteras löpande men för närvarande har vi inte fattat något beslutat om hur och i vilken takt som vi i högre grad ska arbeta från kontoret.

Svefa, Mikael Lundström, vd:

– Vi har fortfarande rekommendationen att jobba hemma och speciellt på kontoret i Stockholm är det ofta ganska tomt. Möjligen börjar vi öppna upp efter sommaren, men det finns inga beslut och vi följer myndigheternas rekommendationer. Folk är dock minst sagt trötta på att jobba hemma. Dock går det oerhört bra för Svefa som bolag och vi har kunnat redovisa vårt bästa resultat någonsin. Det stärker moralen! VI ska börja förbereda för tiden efter semestern, om hur vi ska tänka kring distansering och rutiner för hygien. Men vi har ofta ganska låg bemanning på våra kontor, så det kommer förhoppningsvis inte vara något stort problem.

AMF Fastigheter, Marcus Hallberg, kommunikationsansvarig:

– Bemanningen på kontoret har varit låg, ca 10–15 personer i snitt per dag på huvudkontoret.  Vår rekommendation sedan mitten av mars är fortsatt att de medarbetare vars arbetsuppgifter tillåter hemarbete arbetar på distans.  Vi har bland annat erbjudit parkeringsplatser till de anställda som har en lång resväg, men behöver vara på plats för att utföra sina arbetsuppgifter.

– Som situationen är nu förbereder vi för en gemensam återgång till huvudkontoret framåt slutet av augusti eller början av september, om det är möjligt återstår att se. I dagsläget för vi dialog med våra medarbetare om deras önskemål och farhågor inför en eventuell återgång till huvudkontoret.

– De olika avdelningarna kommer att ha olika arbetsscheman och vi kommer fortsätta genomföra åtgärder för att möjliggöra en god social distans, god handhygien och smittsäkert resande.

Wihlborgs, Ulrika Hallengren, vd

– Från och med nu går vi ifrån den stränga schemaläggningen om vilka som måste turas om att få gå till jobbet, vi kommer klara att hålla avstånden på ett bra sätt även om vi går över 50 procents närvaro. Viss samverkan, utbyte av information och en del bra idéer missar vi om vi inte träffas.

– Vi har under lång tid maximerat närvaron till cirka 50 procent men vi klarar att hålla avstånden på ett bra sätt och har bra utrymmen även för eget arbete så vi kan ha lite högre närvaro än så egentligen.

– Under mars-maj var det schemalagt arbete hemifrån så att vi garanterat skulle hålla oss under 50 procent plus att det är bra och solidarisk träning för alla att även jobba hemifrån. Men vi har också haft möjlighet att erbjuda arbete i kontorshotell eller liknande om man absolut inte vill jobba hemma. Det avgörande har varit att hålla riskgrupper hemma och se till att vara tokfrisk om man går till jobbet.

– Jag tror att vi kommer fortsätta att se till att vi kan hålla avstånden. Men det innebär inte att man måste jobba hemma utan jag tycker vi har hittat ett hållbart sätt att jobba på. Reser mindre, träffas i mindre grupper men kan fortfarande övervägande delen jobba på kontoret, ha kundmöten etc. Nu har ju Skåne varit väldigt förskonat från smitta än så länge och vi håller förstås tummarna för att det ska kunna fortsätta så.

Vasakronan, Cecilia Söderström, HR-chef. 

–  Vasakronans kontor har aldrig varit stängda. Rekommendationen har varit att alla som kan ska jobba hemifrån för att lämna plats åt de, som av ett eller annat skäl, inte har den möjligheten eller trots allt behöver ta ett fysiskt möte. Vi uppmanar vi alla att hålla avstånd, undvika resor med kollektivtrafik (framför allt i rusningstrafik) jobba hemma om man kan.

– Närvaron på kontoret varierar och håller sig på en lagom nivå givet de rekommendationer som finns gällande till exempel möjligheten att hålla avstånd. Än så länge har vi inte haft någon anledning att införa särskilda scheman för just närvaron på kontoret. Däremot har vi kontinuerligt uppmanat våra medarbetare att träffas på ett säkert sätt, till exempel utomhus.

– De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat gäller till den 31 december om ingenting annat sägs. Det gör att vi inte planerar för ett återtåg till kontoret i full skala. Däremot har vi gjort ett omfattande arbete för att inventera möjligheterna att corona-anpassa våra kontor för att kunna låta fler nyttja kontoret på ett tryggt och säkert sätt. Vi hade redan pre-corona ett digitalt arbetssätt och att arbeta hemifrån har därför fungerat väldigt bra men många saknar det fysiska mötet och de möjligheter som det ger i form av bland annat snabba avstämningar och överhörning.

Kungsleden, Hanna Brandström, HR-chef:

– Vi har haft öppet hela tiden så några arbetar delvis från kontoret men vi uppmuntrar generellt fortfarande till hemarbete. Om man kommer in till kontoret ska det göras på ett säkert sätt, alltså gå, cykla, med bil eller åka kollektivt på tider då det inte är fullt.

– Vi har tagit bort stolar så att man kan hålla avstånd i matsal och i konferensrum och ställt upp dörrar och ställt ut handsprit. Avdelningar ska diskutera tillsammans så att alla inte är där samtidigt för att säkerställa att vi maximalt har 50–60 procent beläggning totalt.

–  Vi hoppas att de flesta kan återgå till kontoret till hösten, speciellt när testningar kommer igång mer ordentligt, men att man fortsätter att hålla avstånd, vara noga med att stanna hemma vid symptom, undvika att åka kollektivtrafik i rusningstrafik och hålla fler digitala möten när det går.

Stenvalvet, Åsa Scharfe, kommunikationschef:

– Till största delen arbetar vi hemma även om de som kan ta sig till arbetet, utan att använda sig av kollektivtrafiken, är på jobbet en hel del.

– I dagsläget har vi inte infört något arbetsschema. Coronarådet har möte varje vecka och vi publicerar därefter information till våra medarbetare på vårt intranät och vi har börjat diskutera en återgång till kontoren och hur det på ett säkert sätt ska gå till.

– Vår plan är att kunna återgå till att utgå från våra kontor och att vi i dagsläget diskuterar hur vi ska kunna göra det på ett säkert sätt. Vi har blivit otroligt duktiga på att arbeta digitalt men det är viktigt att komma ihåg och att tänka på att de dagliga små mötena generar energi och tillhörighet i organisationerna. Vi har hela tiden följt FHM:s rekommendationer och kommer att fortsätta göra det.

Cushman & Wakefield, Marie Cronström, deputy head of Sweden:

– Fram till nu har vi varit cirka 25 procent av de anställda på kontoret i Stockholm. I dagarna inför vi vårt koncept ”6 Feet Office” och kan från och med då, på ett säkert sätt, vara 50 procent av de anställda på kontoret.

– Konceptet gör att vi enkelt håller distansen till varandra och påminnas om exempelvis hur jag rör mig på kontoret, var jag kan sitta och arbeta, hur ett möte ska gå till etc. Vi har även en arbetslogg där man enkelt skriver in sig om man kommer att vara på kontoret. Detta görs några dagar innan man är på plats.

– Vi ser fram emot en ny normal tillvaro på kontoret även om vi i höst nog fortfarande kommer att arbeta hemifrån i högre grad än innan pandemin bröt ut. Vi ser det som positivt att fler faktiskt kan komma tillbaka till kontoret på ett säkert sätt, samtidigt som det finns många lägen när det kan vara både smartare och effektivare att arbeta på distans beroende på arbetsuppgifterna.

Atrium Ljungberg, Mariann Perslow, kommunikationschef:

– De medarbetare som har möjlighet att jobba hemifrån gör så sedan i mars och fortsätter med det till semestern. Vi hoppas kunna återgår till arbete från kontoren i slutet av augusti.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket i korthet innebär att hålla avstånd, vara noga med handhygien och givetvis inte komma till kontoret vid minsta symptom. De medarbetare som arbetar med driften av våra fastigheter är på plats som vanligt. När det gäller vårt huvudkontor och övriga lokalkontor i Stockholm är det några få medarbetare på plats.

– Ingen vet ju med säkerhet men givetvis hoppas vi som alla andra på en återgång till mer normala förhållanden i samhället i höst.

CBRE, Eugenia Duarte Walker, HR Business Partner:

– Våra kontor är öppna, men vi rekommenderar vår personal att jobba hemifrån. Den personal som har affärskritisk anledning kan jobba på kontoret. Alla våra kontor är Corona-anpassade så att kunder och personal ska känna sig trygga.

– Vi har inga regionala skillnader inom Sverige. Däremot anpassar sig varje geografi för den verklighet de lever i.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande när det gäller den framtida utvecklingen. Att vara flexibel är nog nyckelordet i dag.

Hufvudstaden, Christine Lindgren, HR-chef:

Vi har haft ungefär 5–10 procent som jobbar från kontoret, något fler under enstaka dagar. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbeta hemifrån när det är möjligt. Vi har vissa arbetsgrupper som har behövt vara på plats som exempelvis tekniska förvaltare, fastighetstekniker och reception. Det har också varit så att vissa personer behövt jobba någon dag då och då från kontoret och då har vi varit tydliga med alla ska följa råd och vara försiktiga för att minska eventuell smittspridning.

– För den lilla grupp som arbetar från kontoret finns tydliga rekommendationer om att sitta med avstånd till varandra, inte samlas i mötesrum, inte genomföra några resor samt om möjligt undvika externa fysiska möten. För övriga som arbetat hemma har det funnits rekommendationer om att undvika resor. För medarbetarna inom driften har vi haft ett speciellt schema där de varit indelade i två grupper och bara varit på kontoret varannan dag. Detta för att minska risken för att många skulle bli sjuka samtidigt.

– Vi hoppas såklart att smittspridningen ska ha avtagit och att vi kan återgår till det normala. Många kollegor uttrycker att det både funnits fördelar och nackdelar med hemarbetet, men att man verkligen har saknat de spontana mötena där man träffas vid kaffemaskinen.

Stena Fastigheter, PG Sabel, vd:

– Vi har haft mindre bemanning på city-kontoret i Stockholm, administrativ personal i huvudsak, sedan av mitten i mars. Däremot ute i våra bostadsområden, har vi i princip haft full bemanning hela tiden. Vi följer FHM:s rekommendationer fortsatt.

– Vi hoppas vi återgår till normal bemanning i samband med skolstart i höst, givet att det är okej utifrån FHM:s rekommendationer.

Hembla/Victoria Park, Per Ekelund, vd:

 – Alla kontor är igång. Vid minsta symtom så måste man vara hemma. Det är okej att jobba hemifrån om arbetet så tillåter. I våra områdeskontor ha vi monterat plexiglas som skydd vid besöksdiskarna.

– I Malmö på Victoria Park är bemanningen i princip 100 procent på plats. I Stockholm på Hembla cirka 59 procent. Båda bolagens områdeskontor är igång. Grundtanken är att det är svårt att förvalta hemifrån. 

– Det finns naturligtvis risk för en andra våg längre fram men tillsvidare jobbar vi som att vi måste förhålla oss till Covid-19 under en lång tid. Back to normal tror jag dröjer, vi får nog lära oss att förhålla oss till sjukdomen.

Nordanö, Erik Eliasson, Partner:

– Sedan den 16 mars uppmanar vi våra medarbetare att jobba hemifrån om det är möjligt. Av ca 30 i teamet i Stockholm har i snitt en handfull varje dag befunnit sig på kontoret. Efter sommaren kommer vi nog att vara åter på kontoret, främst för att kunder och investerare i högre grad vill ses.

– Vi har flyttat isär skrivbord och alla har numera fasta arbetsplatser. Det gjorde vi redan då. Vi har alltså för tillfället övergivit vårt aktivitetsbaserade arbetssätt, så det är en temporär tillbakagång till hur det var hos oss tidigare.

– Många kunder och investerare vill ses, och då ordnar vi det genom en mer gles möblering i våra konferensrum. Luncher kan med fördel äga rum där istället för ute på restauranger. Det finns ett stort uppdämt behov av att prata affärer och att träffas och ses på riktigt.

Hemsö, Åsa Thoft, kommunikationschef:

– Hemsö har sedan Covid-19 bröt ut tillämpat distansarbete i största möjliga mån. Det innebär att de flesta arbetar hemifrån, och några har arbetat på kontoren i Sverige. Det gäller fortfarande. Vi avstår handskakningar. Vi tillämpar distansarbete i största möjliga mån. Vi bokar digitala möten i första hand. Personal med feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- & ledvärk eller andra symptom på luftvägsinfektion ska stanna hemma och vara symptomfria i tre dagar innan de återvänder till jobbet. Vi tvättar händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använder handsprit.

– Det är underleverantörer som utför arbeten i våra fastigheter. För dem gäller samma regler som för våra egna medarbetare. Det innebär att deras personal inte får göra arbeten i fastigheterna om de har influensaliknande symptom, även milda sådana. Vi begränsar åtgärder i fastigheterna och utför enbart akuta saker i samråd med respektive verksamhet, en försiktighetsåtgärd som vi gör för att minska flödet av människor i våra fastigheter.

– Bemanningen är på samma nivåer som i mars – de flesta arbetar hemifrån.Vi följer utvecklingen och de beslut och rekommendationer som meddelas från regeringen och myndigheterna.

Platzer, Karin Pull, HR-chef:

– Vi har inte haft vårt kontor stängt men följer FHM rekommendationer/riktlinjer dvs arbeta hemifrån i den mån den är möjligt utifrån arbetets förutsättningar. En stor del av vår personal har arbetat/arbetar hemifrån en stor del av sin arbetstid. I snitt är det nog ca 15–20 procents beläggning på kontoret.

– Den som är på kontoret och arbetar ska följa hygienråd samt råd kring fysiskt avstånd, stanna hemma vid sjukdom etc. Hur vi kommer göra efter semestern är inget vi kan sia om, vi gör löpande bedömningar utifrån omvärldsbevakning och kommer fortsätta göra det samt följa de råd och riktlinjer som ges ut.

Har ni åter börjat jobba från kontoret? Speciella arbetsscheman? Hur är bemanningen på kontoret nu?

Ja, vi har delat upp oss i lag så halva teamet sitter hemma varannan vecka. Halva styrkan arbetar med andra ord från kontoret. Kollegor i riskgrupp eller som pendlar (kollektivt) hanteras individuellt.

Balder, Sandra Nilsson, kommunikationschef:

– Vi har delat upp oss i lag så halva teamet sitter hemma varannan vecka. Halva styrkan arbetar med andra ord från kontoret. Kollegor i riskgrupp eller som pendlar (kollektivt) hanteras individuellt.

– Eftersom vi är halva styrkan på plats ska det finnas möjlighet att sprida ut sig på kontoret och hålla avstånd. Detta ska alla göra. Vi undviker fysiska möten i den mån det är möjligt och ställer kontrollfrågor inför alla nödvändiga möten. Vi undviker tjänsteresor som inte är absolut nödvändiga.

– Det är svårt att säga hur vi kommer att agera efter semestern, men vi följer utvecklingen noga och följer nya direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi försöker vara snabbfotade och förändra interna restriktioner i takt med utvecklingen.

Fabege, Elisabet Olin, kommunikationschef:

– Vi har mycket begränsad bemanning på kontoret. Vi uppmuntrar till fortsatt distansarbete stor utsträckning, hålla avstånd, inga fysiska sommaravslutningar och mycket social digital kontakt.

– Våra fastighetstekniker arbetar i olika lag som inte träffas fysiskt sinsemellan. De växlar mellan arbete på plats och på distans.

– Vi kommer att invänta nya besked från Folkhälsomyndigheten innan vi fattar nya eventuella beslut.

Newsec, Max Barclay, head of Advisory:

– Vi följer kontinuerligt läget och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer för Covid-19. Inga särskilda regionala skillnader inom Sverige men eftersom Newsec Advisory har verksamhet över hela Norden och Baltikum blir det skillnader mellan de respektive länderna.

– För oss på Newsec har det hela tiden varit väldigt viktigt att skydda våra kollegors och kunders hälsa och samtidigt upprätthålla kontinuiteten i de tjänster vi erbjuder. Nu är alla kontor inom Newsecs rådgivningsverksamhet öppna varav de i Sverige har haft öppet under hela våren även om många medarbetare har arbetat hemifrån och en del gör det fortfarande.

– Jag känner mig hoppfull inför hösten och på sistone har vi sett flera förändringar i myndigheternas rekommendationer och restriktioner i de olika länderna vi är verksamma i. Det är fantastiskt om flera aspekter av livet kan närma sig det vi är vana vid sedan tidigare, även om det är viktigt att komma ihåg och respektera de omständigheter som råder.

Rikshem, Jennie Wolmestad, kommunikationschef: 

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att många medarbetare arbetar hemifrån, framförallt i Stockholm. Vi har arbetat för att Corona-säkra kontoren genom att bland annat införa begränsningar i hur nära varandra man sitter, antal personer som får vistas i olika rum samt gemensamhetsytor för att öka avstånden mellan medarbetare. Vi uppmanar också de som kommer in till kontoret att om möjligt undvika kollektivtrafik eller resa på andra tider än normalt. Möten sköts till stor del digitalt och vi har stängt våra lokalkontor för besök.

– I Stockholm arbetar många medarbetare fortsatt hemifrån, medan bemanningen på lokalkontoren runt om i Sverige är mer normal.

– Vi hoppas och tror på en långsam och säker återgång till hösten men där pandemin kommer att påverka våra arbetssätt under lång tid framåt och där vi tar med oss den snabba omställning som skett till ett mer digitaliserat arbetssätt.

Castellum, Anders Westgårdh, presschef:

– Grundregeln just nu är att alla som kan ska jobba hemifrån. Vi tycker att det verkar fungera bra än så länge, även vad gäller möten och sammanträden som vi tar på digital väg via Teams. Den som av olika skäl behöver jobba från kontoret får givetvis göra det, dock gäller distansering och att i övrigt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Samtliga våra kontor är öppna, med samma fundamentala regler om att hålla avstånd och tänka sig för i alla situationer. Vi har förberett våra kontor för att kunna ta emot medarbetare som av någon anledning behöver komma in till kontoret. Vi har tagit fram riktlinjer som vi vill att alla kontor följer. Vi sprider ut oss i lokaler och tar bort stolar eller markerar med en lapp där vi inte bör sitta. Vi använder konferens-/projektrum i den mån vi ska arbeta tillsammans, för att hålla distansen. Vi utökar städservicen på kontoret, och slutligen fortsätter vi att undvika att bjuda in externa gäster till våra arbetsplatser om det kan ersättas med digitala möten. Vi har även våra egna tangentbord (vid flexibla arbetsplatser) eller ser till att dessa spritas efter varje dag.

– Det går inte att svara på exakt på hur det ser ut idag eftersom det kan variera från en dag till nästa. Generellt kan man dock säga att det är få av medarbetarna som är på kontoret.

– Tyvärr omöjligt att svara på hur situationen kommer att se ut under hösten. Vi utvärderar situationen löpande och tar en månad i taget. Men självklart hoppas vi att det situationen blir bättre.

Jernhusen, Cecilia Granath, chef företagskommunikation: 

– Vi följer myndigheternas rekommendationer och alla som kan jobbar hemifrån. De som är på kontoret är framför allt de som jobbar direkt med våra hyresgäster och lokalerna.

– I Stockholm är det endast ett fåtal personer, ca 10–15 personer per dag, ca 10 procent av normal styrka. På övriga kontor i landet är fler på plats.

– Vi hoppas att vi kan mötas på våra kontor i större utsträckning under hösten. Samtidigt är vi beredda på att det här kan dra ut på tiden. Arbetet på distans funkar över förväntan men vi är många som saknar våra kollegor och tillfällen att snabbt stämma av en eller par frågor över en kopp kaffe.

Willhem, Madeleine Wetterström, kommunikationschef:

– Vi anpassar bemanning och scheman efter förutsättningarna på respektive ort, så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring avstånd kan hållas. Den kundnära personalen har i princip arbetat om vanligt, samt använt skyddsutrustning vid besök i lägenheter. Vi har infört reserestriktioner mellan våra kontor och möten mellan regioner sker på distans. Trots detta har verksamheten fungerat utan problem.

– På orterna är det i princip full bemanning. Det är fortfarande många som väljer att arbeta hemifrån, men på huvudkontoret är nu cirka halva styrkan fysiskt på plats.

–  Vi följer och planerar naturligtvis utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, men i nuläget utgår vi från att kunna återgå till normala förhållanden under hösten.

JLL, Camilla Jarl, COO & head of marketing:

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra medarbetare arbetar hemifrån i största möjliga mån. Tidigare har 5–10 medarbetare arbetat inne på kontoret och sedan två veckor har vi öppnat upp kontoret i Stockholm till 25 procent. Vi håller givetvis distans till varandra och sitter med bra avstånd, stannar hemma om vi känner oss dåliga och skulle någon insjukna får de som varit på plats samtidigt arbeta hemifrån i 14 dagar. Allt för att undvika att medarbetare blir sjuka och att smittan sprids.

– Vi hoppas att vi kan öppna upp mer efter sommaren men det beror givetvis på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fler Nyheter från förstasidan

PR-byrån för branschen får kunglig glans

Efter att ha varit igång i drygt ett år, och med ett 25-tal uppdragsgivare, rekryterar TFZ nu en senior toppkraft.

Tidigare konsult-topp startar fastighetsbolag

Under namnet Harvesta Fastigheter ska opportunistiska investeringar göras över hela landet.

Utmanaren Obos Nya Hem slår till med 08-förvärv

Nu ökar den norska jätten tempot i Sverige.

Trippelförvärvar för kvarts miljard – i Småland

Växer ytterligare inom segmenten lättindustri/logistik. Bland tidigare ägare finns en uppmärksammad entreprenör.

Sigillet köper för 280 mkr

Affär med nästan 200 nybyggda hyresrättslägenheter.

Här skapar Klövern världens största padelcenter

Satsningen på den populära racketsporten fortsätter. Tidigare storsatsning knäcktes av covid-19.

Sehlhall säljer i Täby och Upplands Väsby

Växande aktör inom samhällsfastigheter utökar.

Slår till och köper vid Östermalmstorg för 640 mkr

Känd näringslivsperson förvärvar. Läs om kvadratmeterpriset.

Kafékedja nästan utraderad – stänger tre enheter

Trendiga kedjan växte snabbt i Stockholm – nu återstår bara ett kafé.

Se nedbrunna Vildmannen inifrån – nu byggs det uppåt

Se även nya illustrationer över hur fastigheten på Biblioteksgatan kommer att se ut när den är klar.

Förvärvar bostäder på Lidingö för över 300 miljoner

Lars Edman säljer till fond som vaknat till liv.

Stort intresse för Fortinovas aktie – nu inleds handeln

Upp med 4-6 procent under den inledande handeln.

Wallenberg bakom försäljning av fem fastigheter

Köparen agerar snabbt efter den stora miljardförsäljningen.

Hippa burgarkedjor vill expandera – söker lokaler

På jakt i flera svenska städer – vill öppna runt 20 restauranger inom två år.

Tillbaka till förstasidan