Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Foto: Johannes Wredenmark

Stockholms stad vädjar om hjälp kring samhällsfastigheter

Stockholms stad växer snabbt befolkningsmässigt. Det nya grönblå styret i stadshuset vänder sig flera gånger i budgeten till de privata fastighetsinvesterarna när det gäller att klara samhällsfastigheterna.

Där skriver man bland annat att staden behöver söka ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnaden för att klara behovet.

Staden konstaterar vidare, när det gäller samhällsfastigheter, att egna byggnationer i ökad utsträckning ersätts med inhyrning från externa aktörer. Samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare i framtiden för att kunna tillgodose behovet av att tillhandahålla effektiva lokaler, står det i budgeten.

I den grönblå budgeten står även att nämnder och bolagsstyrelser överväga att avyttra fastigheter för att hålla nere kostnader för underhåll och/eller åstadkomma ett effektivare nyttjande.

”Att avyttra objekt som inte används för den egna verksamheten eller långsiktigt behövs för det kommunala uppdraget bör alltid övervägas. Även för lönsamma sådana objekt bör avyttring aktivt prövas.”

Fastighetsvärden har tidigare berättat att det nya grönblå styret öppnar upp för att sälja stora Vällingby centrum, läs mer här. Fastighetsvärlden kartlade hösten 2017, med ett år kvar till valet, Stockholm stads fastighetsinnehav och då med fokus på icke kärnfastigheter, läs mer här.

Staden vill även att det uppförs fler idrottsanläggningar som kan byggs och drivs av fristående aktörer. Man vill även planera in idrottsytor på tak i befintliga eller nya byggnationer. Man vill även att simhallar renoveras genom en finansiering där det utvecklas bostäder i närområdet. För att förbättra ekonomin vill man även satsa på solenergi på idrottsanläggningarna och möjliggöra utökad sponsring av kommande och befintliga idrottshallar.

I budgeten skriver det nya grönblå styret även att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska fortsätta att arbeta tillsammans med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att en avyttring kan genomföras.

Missa inte! Cash is King

Den 30 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash is King. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan