Stockholms city tappade en fjärdedel av sällanköpen 2020

Under 2020 var det endast de första 2,5 månaderna som inte påverkades av coronapandemins effekter. Det visar en ny rapport från City i Samverkan.

City hade under dessa första månader en riktigt bra omsättningsutveckling. Året som helhet blev dock historiskt för City. Cirka en fjärdedel av omsättningen för sällanköpsvaror försvann, och för restaurang- och caféverksamheter blev nedgången ännu större, ca. 45 procent.

Med stora tapp på så kort tid blir statistiken från SCB mindre precis. Därför redovisas inte utvecklingen under det gångna året i detalj, men följande trender har varit möjliga att se.

Gångtrafikflödena i City minskade under året på flera av mest intensiva stråken med 60 procent jämfört med samma period året innan.

Besökare blev mer målmedvetna med sina inköp när de väl besöker City under rådande speciella förhållanden. Under det tredje kvartalet (sommarsäsongen) återvände besökarna tillfälligt till viss del. Effekterna på City blev under detta kvartal därför inte så stora jämfört med det andra och fjärde kvartalet.

I konkurrensen mellan olika handelsplatser var det City som tappade mest relativt både externhandeln och malmarna.

Skillnaden mellan olika externa handelsområden blev också stor. Handelsplatser med ett stort inslag av volymhandel klarade sig bättre än rena köpcentrum (alla kvartal uppvisade samma mönster).

Inköp i volymhandelsbutiker upplevdes som relativt tryggt utifrån ett smittspridningsperspektiv samtidigt som de branscher man traditionellt återfinner i volymhandelsområden blev vinnare under coronapandemin.

Av malmarna hade turistberoende Gamla stan den svagaste utvecklingen med en nedgång på över 50 procent. Övriga malmar har klarat sig betydligt bättre även jämfört med City. Turisttappet fortsätter att påverka Gamla Stan mest samtidigt som boende på malmarna alltmer shoppar lokalt.

Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

Fler Nyheter från förstasidan

Folksam hyr ut hela 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Krasch för Castellums satsning på 10 miljarder

Bakslag när planerad storsatsning läggs ner. Ser fortfarande positivt på området.

Bilder: Så kan nya Läkarhuset bli – hög träbyggnad

En av bolagets profilfastigheter i Stockholms innerstad kan göras om helt.

Tillbaka till förstasidan