Conny Ryk och Elias Georgiadis.

Stenhus förvärvar lager- och industriportfölj av Ryk Estate

Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj av avfallsentreprenören Conny Ryk för 496 miljoner kronor – samt gör en riktad nyemission. Ryk blir efter affären minoritetsägare i Stenhus.

Annons

Stenhus Fastigheter har ingått avtal med Ryk Group om förvärv av samtliga aktier i Ryk Estate AB.

Bakom det säljande bolaget står entreprenören Conny Ryk, grundare till återvinningsbolaget Sortera.

Ryk Estate äger sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende inom segmentet lager, industri och logistik, i Stockholm och Göteborg, till ett sammanlagt värde om 496 miljoner kronor.

Del av köpeskillingen för aktierna i Ryk Estate om cirka 100 miljoner ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar 7.692.308 nyemitterade aktier till Conny Ryk till en teckningskurs om 13,00 kr per aktie.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 137.945.408 aktier.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.

De aktuella fastigheterna är:
Fotocellen 6, tomträtt, Stockholm.
Månskäran 1, äganderätt, Södertälje.
Rosersberg 11:143, äganderätt, Sigtuna.
Jordbromalm 2:2, äganderätt, Haninge.
Backa 31:1, äganderätt, Göteborg.
Backa 31:2, äganderätt, Göteborg.
Backa 27:1, äganderätt, Göteborg.
Backa 27:48, äganderätt, Göteborg.
Backa 866:771, tomträtt, Göteborg.
Del av Backa 766:723, arrende, Göteborg.

Portföljen omfattar totalt cirka 25.500 kvm loa och cirka 86.000 kvm mark.

– Denna affär är ytterligare ett viktigt steg för Stenhus, förvärv av fastigheter med rätt inriktning och A-lägen i Stockholm och Göteborg. Att vi dessutom kan välkomna en fantastisk entreprenör som aktieägare, Conny Ryk, känns extra kul. Conny är en selfmaid entreprenör som grundat och byggt upp Sortera som är Sveriges största återvinningsbolag inom bygg och anläggningsavfall. Vi levererar på vår strategi i snabb takt, sedan vår notering 24 november 2020 har vi nu passerat 1.000 miljoner kronor i förvärv, säger Elias Georgiadis, vd i Stenhus Fastigheter, i en kommenterar.

Köpeskillingen för aktierna i Ryk uppgår preliminärt till 142,6 miljoner och har bestämts utifrån ett överenskommet värde på portföljen om sammanlagt 496 miljoner med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.

Tillträde är planerat till den 31 mars 2021. Förvärvet finansieras med egna medel, aktieemission och bankfinansiering.

Hyresintäkterna beräknas till cirka 33,6 miljoner årligen vilket ger ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 30,7 miljoner. Snittdurationen i portföljen uppgår till cirka 5 år.

– Det är med stor optimism som vi går in som stor ägare i Stenhus och det skall bli väldigt roligt att få ta del av den stora potentialen som vi ser i bolaget. Vidare känns det mycket bra att våra hyresgäster får en långsiktig fastighetsägare vilket ger både dem och oss trygghet, säger Conny Ryk, vd Ryk Group AB, i en kommenterar.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan