Stenhus vd Elias Georgiadis.

Stenhus säljer 18 fastigheter för 450 miljoner

Stenhus avyttrar del- och helägda fastigheter för ett sammanlagt underliggande värde om ca 450 miljoner kronor.

Annons

Stenhus har, genom dotterbolag, ingått avtal om försäljning av 70 procent av aktierna i Stenhus Uttern Holdco AB (Jv-bolaget).

JV-Bolaget äger genom dotterbolag 16 förvaltningsfastigheter inom segmenten lager/lättindustri/logistik. Dotterbolag till Stenhus och köparen av aktierna i JV-Bolaget har vidare ingått ytterligare ett aktieöverlåtelseavtal, varigenom köparen förvärvat samtliga aktier från Stenhus i ett fastighetsbolag som äger två förvaltningsfastigheter inom samma segment.
De totalt 18 avyttrade fastigheterna har i transaktionerna åsatts ett sammanlagt fastighetsvärde om 450,5 mkr före marknadsmässigt avdrag för latent skatt, vilket motsvarar en rabatt om cirka 0,3 % jämfört med Stenhus senast redovisade bokförda värde på fastigheterna.

Köpare är Anguli Fastigheter, läs mer här.

Genom affärerna kommer Stenhus att tillföras en sammanlagd köpeskilling för de avyttrade aktierna om cirka 33,2 Mkr samt återbetalning av inlånade medel till de avyttrade bolagen om sammanlagt ca 158,5 Mkr. Den sammanlagda totala värdeförändringen på Fastigheterna under Stenhus innehavstid är positiv och uppgår till cirka +35 Mkr. Frånträde kommer att ske i början på Q3 2024.

Fastigheterna omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 61 916 kvm och är belägna i fem svenska kommuner.

Fastigheternas beräknade sammanlagda årliga hyresintäkt, inklusive hyrestillägg, uppgår till cirka 44,1 Mkr och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden för Fastigheterna uppgår till cirka 3,5 år. I och med dessa affärer lämnar Stenhus sin närvaro i Tidaholm och Falköping, vilket förväntas ge en positiv synergieffekt på bolagets förvaltningskostnader. Huvudsaklig användning för fastigheterna är lager/lätt industri/logistik.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska Bolagets räntekostnader. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på bolagets förvaltningsresultat då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Försäljningarna är ett led för oss att effektivisera och lösa upp det sista delägda bolag samt effektivisera förvaltningsarbetet då vi lämnar två orter med mindre fastigheter. Med dessa affärer tillförs mycket likviditet vilket ger ss oss ökat utrymme för tillväxt i en spännande marknad.

Fler Nyheter från förstasidan

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Tillbaka till förstasidan