Stenhus Fastigheter lämnar omvänd vinstvarning

Stenhus Fastigheter har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga bolagets fastigheter samt genomfört en preliminär förvärvsanalys avseende förvärvet av Maxfastigheter. Dessa medför en ökning av resultatet om ca 430 miljoner kronor, vilket kommer att framgå av den kommande delårsrapporten. Detta motsvarar en substansökning om drygt 1,75 kronor per aktie.

Värderingarna av fastigheterna har genomförts av oberoende externa värderare med värderingstidpunkt per den 30 september. Av värderingarna framgår att det sammanlagda marknadsvärdet på bolaget fastigheter per den 30 september kommer att uppgå till ca 6.600 miljoner kronor. Detta innebär en total värdeökning om ca 460 miljoner kronor jämfört med senaste värdering av fastigheterna per den 30 juni 2021, av detta avser ca 200 miljoner kronor effekter av förvärvet av Maxfastigheter.

Bolaget har klassificerat förvärvet av Maxfastigheter som ett s.k. tillgångsförvärv

I samband med förvärvet av Maxfastigheter har Bolaget redovisat en reserv om totalt 30 miljoner kronor, främst hänförlig till refinansieringskostnader.

Sammantaget innebär ovanstående att bolagets resultat före skatt under det tredje kvartalet 2021 kommer öka med ca 430 miljoner kronor exklusive förvaltningsresultatet, vilket motsvarar cirka 1,75 kronor per aktie.

Effekterna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Stenhus Fastigheters ordinarie delårsrapport den 23 november 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Internationell jätte letar affärer i Sverige

”Vill använda kapital i stor skala”.

Affär för 136 mkr på Söder

Fortsatt högt affärstempo i stadsdelen. FV berättar om senaste affären.

Tar över AL:s projekt

Ska byggas bredvid landmärke.

Tillbaka till förstasidan