Starkt Skanska varnar för svagare marknad

Byggjätten Skanska har presenterat resultatet för första halvåret. Överlag överträffade nyckeltalen förväntningarna.

Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson kommenterar:

– Vi levererar ett starkt andra kvartal 2019. Lönsamheten inom Byggverksamheten fortsätter att förbättras. Vi upprätthåller en god lönsamhet inom Bostadsutveckling trots en utmanande svensk marknad och inom Kommersiell fastighetsutveckling är resultatet mycket starkt.

– Inom Bostadsutveckling är lönsamheten högre än vår målsättning, trots en svag svensk marknad. Antal sålda bostäder är i linje med föregående år men vi påbörjar färre bostäder för att anpassa oss till en långsammare försäljningstakt samt för att bibehålla vår marknadsrisk på en lämplig nivå. Antalet osålda färdigställda bostäder minskar. Färre påbörjade bostäder är också ett resultat av långa och komplicerade detaljplaneringsprocesser. Urbanisering skapar ett långsiktigt behov av bostäder på våra marknader och mer effektiva detaljplaneringsprocesser i kommunerna är kritiskt för en väl fungerande bostadsmarknad och för att sänka kostnaderna.

Anders Danielsson fortsätter:

– Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur. Vi minskar även risken i vår orderstock av framtida projekt genom att vara mer selektiva i anbudsprocessen. Totalt sett är orderingången lägre än våra intäkter, men vi fortsätter att tillåta en större mängd bokningar i våra mer lönsamma enheter.

– Kommersiell fastighetsutveckling hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett stort antal lönsamma försäljningar genomfördes och bidrog till resultatet. De goda marknadsförutsättningarna kvarstår med stark efterfrågan från investerare i en lågräntemiljö. Vi upplever även en stark uthyrningsaktivitet i våra pågående projekt. Med tanke på den stadiga ökningen av orealiserade vinster i vår portfölj, trots vår höga försäljningsaktivitet, skapar vi även möjligheter för framtida realisering av utvecklingsvinster.

Danielsson avslutar vd-ordet med följande:

– Sammanfattningsvis presterar vi enligt vår strategiska plan och de positiva effekterna av dessa framsteg blir mer påtagliga för varje kvartal i vår Byggverksamhet. Inom Projektutveckling levererar vi inte bara starka resultat genom att realisera utvecklingsvinster från portföljen. Vi skapar även ytterligare värden överstigande de som sålts att realisera över de kommande åren.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna uppgick till 80,9 (79,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 61 procent. Beslut i rättsprocesser påverkade resultatet positivt om 0,4 miljarder kronor.

• Resultatet per aktie ökade med 65 procent till 6,41 (3,89) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till –2,8 (31 mars 2019; 0,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,6 (0,5) miljarder kronor. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan. Totalt en nettoeffekt om –1,1 miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 (71,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent. Orderstocken uppgick till 184,0 (31 mars 2019; 190,1) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,7 (2,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 12 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Öppnar flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan

Världskänt märke öppnar sin första butik i Norden.

Genova köper efter att Oscar inte gick i mål

Nybyggd 08-fastighet om 4.200 kvm.

Westfield nummer två

Följer i Mall of Scandinavias fotspår. Döps om.

Flyttar till AL:s nya – bantat från 14.000 till 1.200 kvm

FV berättar om vem som tappar hyresgäst och anledningen till lokalminskningen.

Köper i Södertälje

Läs om bolagets totala bestånd.

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas. Se före/efter-bilder.

Tillbaka till förstasidan