Starkt Skanska varnar för svagare marknad

Byggjätten Skanska har presenterat resultatet för första halvåret. Överlag överträffade nyckeltalen förväntningarna.

Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson kommenterar:

– Vi levererar ett starkt andra kvartal 2019. Lönsamheten inom Byggverksamheten fortsätter att förbättras. Vi upprätthåller en god lönsamhet inom Bostadsutveckling trots en utmanande svensk marknad och inom Kommersiell fastighetsutveckling är resultatet mycket starkt.

– Inom Bostadsutveckling är lönsamheten högre än vår målsättning, trots en svag svensk marknad. Antal sålda bostäder är i linje med föregående år men vi påbörjar färre bostäder för att anpassa oss till en långsammare försäljningstakt samt för att bibehålla vår marknadsrisk på en lämplig nivå. Antalet osålda färdigställda bostäder minskar. Färre påbörjade bostäder är också ett resultat av långa och komplicerade detaljplaneringsprocesser. Urbanisering skapar ett långsiktigt behov av bostäder på våra marknader och mer effektiva detaljplaneringsprocesser i kommunerna är kritiskt för en väl fungerande bostadsmarknad och för att sänka kostnaderna.

Anders Danielsson fortsätter:

– Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur. Vi minskar även risken i vår orderstock av framtida projekt genom att vara mer selektiva i anbudsprocessen. Totalt sett är orderingången lägre än våra intäkter, men vi fortsätter att tillåta en större mängd bokningar i våra mer lönsamma enheter.

– Kommersiell fastighetsutveckling hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett stort antal lönsamma försäljningar genomfördes och bidrog till resultatet. De goda marknadsförutsättningarna kvarstår med stark efterfrågan från investerare i en lågräntemiljö. Vi upplever även en stark uthyrningsaktivitet i våra pågående projekt. Med tanke på den stadiga ökningen av orealiserade vinster i vår portfölj, trots vår höga försäljningsaktivitet, skapar vi även möjligheter för framtida realisering av utvecklingsvinster.

Danielsson avslutar vd-ordet med följande:

– Sammanfattningsvis presterar vi enligt vår strategiska plan och de positiva effekterna av dessa framsteg blir mer påtagliga för varje kvartal i vår Byggverksamhet. Inom Projektutveckling levererar vi inte bara starka resultat genom att realisera utvecklingsvinster från portföljen. Vi skapar även ytterligare värden överstigande de som sålts att realisera över de kommande åren.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna uppgick till 80,9 (79,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 61 procent. Beslut i rättsprocesser påverkade resultatet positivt om 0,4 miljarder kronor.

• Resultatet per aktie ökade med 65 procent till 6,41 (3,89) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till –2,8 (31 mars 2019; 0,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,6 (0,5) miljarder kronor. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan. Totalt en nettoeffekt om –1,1 miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 (71,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent. Orderstocken uppgick till 184,0 (31 mars 2019; 190,1) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,7 (2,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 12 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare ansluter till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Hon blir ny vd på Rikshem – ”Det är ett drömjobb”

Klart med ny vd för 50-miljardersbolaget. Nya vd:n berättar för Fastighetsvärlden.

Kungsleden tilldelas fint pris för satsning på mångfald

Kungsledens mål att öka andelen anställda med utländsk bakgrund till 15–20 procent.

Skanska satsar på kontor i Beverly Hills

Historisk investering en kilometer från Rodeo Drive. FV berättar mer om planerna.

Porträtt

Tillbaka i fokus för ny era

Nu ska Stefan Dahlbo säkerställa att Fabege åter lägger i en ny växel som Stockholms största stadsdelsutvecklare. Läs en längre porträttintervju.

Linda Jonsson lämnar Veidekke – blir politiskt sakkunnig

Från fastighetsbranschen till toppolitiken.

Oscar: ”Stabil grund att stå på”

Utfallet av erbjudandet klart. Hälften av ”preffarna” byts ut mot nya stamaktier.

Tillbaka till förstasidan