Starkt resultat från Klövern – vill ha styrelseplats

Klövern presenterade under onsdagsmorgonen bolagets resultat för första kvartalet 2013:

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 541 mkr (399).
  • Driftöverskottet ökade med 33 procent till 321 mkr (242).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 142 mkr (98).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -56 mkr (53), på derivat till 157 mkr (91) och på finansiella tillgångar till 35 mkr (-).
  • Periodens resultat uppgick till 200 mkr (175), motsvarande 0,92 kr (0,91) per stamaktie och 2,50 kr per preferensaktie (2,50).
  • Klövern har per sista mars förvärvat 17,2 procent i fastighetsbolaget Tribona som är noterat på Oslobörsen. Klövern har avyttrat hela innehav­et av Diösaktier och samtliga återköpta stamaktier.
  • Klövern har under perioden förvärvat ränteswappar om 700 mkr och efter periodens utgång förvärvat en ränteswap om 100 mkr.
  • Efter periodens slut har en säkerställd obligation om 700 mkr emitterats.

VD Rutger Arnhult kommenterar resultatet:

”Klövern levererar ett bra resultat för årets första kvartal. Vi ser en kraftig ökning av driftöverskottet oavsett om jämförelsen gäller utfall för hela portföljen som växt eller ännu viktigare jämförbart bestånd. Förklaringen är enkel, intäkterna ökar mer än kostnaderna i jämförbart bestånd, trots kall inledning på året. Dessutom har vi under årets början tecknat ett par stora nya hyresavtal som kommer att påverka hyresintäkterna från och med nästa år.

Den renodling av fastighetsbeståndet som inleddes under hösten förra året har fortsatt med försäljningar av fastigheter på udda orter. Vi lämnar kommuner som Trelleborg samt Haninge och arbetar aktivt med försäljningar med fokus på ett antal orter där Klövern inte har egna affärsenheter och egen personal.

Under sommaren och hösten 2012 förvärvade Klövern drygt 12 procent i Diös, delvis som betalning vid nyemis­sioner av preferensaktier och för återköpta stamaktier i Klövern. Delar av innehavet såldes under slutet av 2012, och resterande Diösaktier avyttrades under första kvartalet 2013, efter en riktigt bra kursutveckling.

I mars tog vi istället ett rejält kliv in i fastighetsbolaget Tribona ASA som idag är noterat på Oslobörsen, men kom­mer att noteras på Stockholmsbörsen senare i vår. Tribonas fastighetsinnehav, som består av 19 logistikfastigheter i Sverige och en i Danmark, ser intressant ut. I dagsläget äger Klövern drygt 18 procent i Tribona, vilket gör oss till största ägare, och det är sannolikt att vi kommer att begära en sty­relseplats vid vårens stämma.

Vi har fortsatt bredda finansieringen genom emission av Klöverns första säkerställda obligation. Där förra årets emissioner av icke-säkerställda obligationer kan ses som ett komplement till bankfinansiering ska den säkerställda obli­gationen ses som en direkt ersättning av bankfinansiering. Genom att vända oss direkt till placerarna, utan att använda banken som mellanhand, har vi minskat beroendet av bank­sektorn. Intresset var, liksom vid tidigare emissioner, stort och vi valde att stänga teckningen i förtid. Samtidigt känns det som att tillgången på bankkrediter förbättrats något och där spelar säkert våra och andras emissioner av obligationer in, tillsammans med det faktum att utländska banker blivit mer aktiva på den svenska marknaden.

Efterfrågan på lokaler är tillfredsställande och med en konjunkturvändning i sikte finns det gott hopp om en bra utveckling av uthyrningen. Under året kommer vi att jobba vidare med effektivisering i förvaltningen, inte minst för att få full utväxling på Dagonförvärvet.”

Fastighetsvärlden Idag 2013-04-17

 

Fler Nyheter från förstasidan

Arnhult: ”Jag känner en viss revansch-lusta…”

Kommenterar det akuta läget och framtiden med Roger Akelius.

Får toppjobb vid Vasakronan

Tar över ansvaret för bestånd värt 12 miljarder kronor.

Folksam köper för 3 miljarder

En av de största styckeaffärerna i CBD någonsin. 145.000 kr/kvm. FV berättar även historien om fastigheten.

Akutaffär: Akelius ny storägare när pressad Arnhult säljer

Kommenterar det överraskande förvärvet. Roger Akelius gjorde även lurigt uttalade för fem dagar sedan.

Topplista

Största affärerna 2022

FV listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum hittills i Sverige under 2022.

Historiskt: Hon vinner Ruter Dam

För första gången vinner en kvinna från fastighetsbranschen det prestigefulla priset. Vinnaren ger sina bästa karriärråd.

Fullkomlig slakt på börsen

Tappade mer än 10 procent. Storstryk för Erik Selins och Rutger Arnhults bolag under onsdagen.

Nu endast en kvar ur storköpet – jättarnas gigant

Uthyrningsgraden är uppe i 85 procent. FV summerar även några av de största försäljningarna.

Förvärvar 19.000 kvm från AMF-bolag

Kontorshus i sju våningar. Alldeles bredvid ny station.

”Det finns ingen chans att jag inte vänder skutan”

Åhléns nya ägare Ayad Al–Saffar om taktiken för framtiden.

Hyr högst upp i Katarinahuset

Atrium Ljungberg har tecknat två nya avtal vid Slussen.

Realplay

Risken för nedgradering uppenbar

Obligationsmarknaden är ett fortsatt gungfly för fastighetsmarknaden

Årets finalister i Sweden Green Building Awards

Redan nu står det klart att ett fastighetsbolag vinner en klass.

Niam köper jättefastighet – nytt rekordpris

Köper i strategiskt läge i centrala Göteborg. Läs FV:s prisbedömning – och om andra stora styckeaffärer.

Tillbaka till förstasidan