Starkt resultat från Klövern – vill ha styrelseplats

Klövern presenterade under onsdagsmorgonen bolagets resultat för första kvartalet 2013:

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 541 mkr (399).
  • Driftöverskottet ökade med 33 procent till 321 mkr (242).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 142 mkr (98).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -56 mkr (53), på derivat till 157 mkr (91) och på finansiella tillgångar till 35 mkr (-).
  • Periodens resultat uppgick till 200 mkr (175), motsvarande 0,92 kr (0,91) per stamaktie och 2,50 kr per preferensaktie (2,50).
  • Klövern har per sista mars förvärvat 17,2 procent i fastighetsbolaget Tribona som är noterat på Oslobörsen. Klövern har avyttrat hela innehav­et av Diösaktier och samtliga återköpta stamaktier.
  • Klövern har under perioden förvärvat ränteswappar om 700 mkr och efter periodens utgång förvärvat en ränteswap om 100 mkr.
  • Efter periodens slut har en säkerställd obligation om 700 mkr emitterats.

VD Rutger Arnhult kommenterar resultatet:

”Klövern levererar ett bra resultat för årets första kvartal. Vi ser en kraftig ökning av driftöverskottet oavsett om jämförelsen gäller utfall för hela portföljen som växt eller ännu viktigare jämförbart bestånd. Förklaringen är enkel, intäkterna ökar mer än kostnaderna i jämförbart bestånd, trots kall inledning på året. Dessutom har vi under årets början tecknat ett par stora nya hyresavtal som kommer att påverka hyresintäkterna från och med nästa år.

Den renodling av fastighetsbeståndet som inleddes under hösten förra året har fortsatt med försäljningar av fastigheter på udda orter. Vi lämnar kommuner som Trelleborg samt Haninge och arbetar aktivt med försäljningar med fokus på ett antal orter där Klövern inte har egna affärsenheter och egen personal.

Under sommaren och hösten 2012 förvärvade Klövern drygt 12 procent i Diös, delvis som betalning vid nyemis­sioner av preferensaktier och för återköpta stamaktier i Klövern. Delar av innehavet såldes under slutet av 2012, och resterande Diösaktier avyttrades under första kvartalet 2013, efter en riktigt bra kursutveckling.

I mars tog vi istället ett rejält kliv in i fastighetsbolaget Tribona ASA som idag är noterat på Oslobörsen, men kom­mer att noteras på Stockholmsbörsen senare i vår. Tribonas fastighetsinnehav, som består av 19 logistikfastigheter i Sverige och en i Danmark, ser intressant ut. I dagsläget äger Klövern drygt 18 procent i Tribona, vilket gör oss till största ägare, och det är sannolikt att vi kommer att begära en sty­relseplats vid vårens stämma.

Vi har fortsatt bredda finansieringen genom emission av Klöverns första säkerställda obligation. Där förra årets emissioner av icke-säkerställda obligationer kan ses som ett komplement till bankfinansiering ska den säkerställda obli­gationen ses som en direkt ersättning av bankfinansiering. Genom att vända oss direkt till placerarna, utan att använda banken som mellanhand, har vi minskat beroendet av bank­sektorn. Intresset var, liksom vid tidigare emissioner, stort och vi valde att stänga teckningen i förtid. Samtidigt känns det som att tillgången på bankkrediter förbättrats något och där spelar säkert våra och andras emissioner av obligationer in, tillsammans med det faktum att utländska banker blivit mer aktiva på den svenska marknaden.

Efterfrågan på lokaler är tillfredsställande och med en konjunkturvändning i sikte finns det gott hopp om en bra utveckling av uthyrningen. Under året kommer vi att jobba vidare med effektivisering i förvaltningen, inte minst för att få full utväxling på Dagonförvärvet.”

Fastighetsvärlden Idag 2013-04-17

 

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar mitt på Södermalm

Del av rekordaffär som skakade om branschen.

Bilder: Så blir projekt om hela 4 miljarder

Satsar i Stockholms stad. Planerar för 580 bostäder, kontor och hotell. Läs även om ambitionen för 27:e våningen!

Åhléns öppnar nytt i Stockholm – igen

2.500 kvm nytt varuhus. Blir andra öppningen under 2024.

Costco köper i skånskt handelsmecka

Förvärvar projekt om hela 17.000 kvm. Andra etableringen i Sverige.

Ny restaurang utmanar Gondolens vy

Svenska Brasserier fortsätter sin expansion på Södermalm.

Castellum hyr ut hela 4.500 kvm

Option på ett sjätte våningsplan. Fyller upp efter Länsstyrelsen.

Hon tar över som chef över 54 miljarder i city

Blir ansvarig för Vasakronans mest värdefulla bestånd.

Pictet flexar musklerna

Förvärvar ny logistik om nästan 20.000 kvm lokaler.

Tänkt SBB-affär till papperskorgen

Har gått i mål med åtta kommunaffärer, men lyckas inte överallt.

Vasakronan hyr ut 3.700 kvm

Fylls på efter jätteuthyrningen.

Hummel är ny vd på CBRE

Tagit över direkt. Tidigare vd:n slutade efter redan ett halvår.

Storägare får ta större delen av Nivikas emission

Garantier utnyttjas för 41 procent av emissionen på drygt en halv miljard.

Arnhult säljer nästan allt

Säljer sju i en kommun. FV berättar vad som ingår i transaktionen och vad som återstår i beståndet.

Ica till Sturegallerian

Ica Sturehallen tar plats i nedre Marmorhallen i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan