Starkt resultat från Fastpartner

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 för Fastpartner:

  • Hyresintäkterna ökade med 8,7% och uppgick till 1 339,6 (1 232,2) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 13,0% och uppgick till 968,4 (857,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 72,3 (69,6)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13,1% och uppgick till 703,4 (622,1) MSEK, per stamaktie av serie A 3,85 (3,44) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950 (875) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 30 168,0 (28 172,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 50,1 (1 167,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 575,0 (1 772,5) MSEK, per stamaktie av serie A 2,88 (9,64) kr.
  • Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020 gällande det rullande förvaltningsresultatet. Nya mål för år 2025 har fastställts av styrelsen. Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Vd Sven-Olof Johansson:

– För Fastpartners del kan vi återigen konstatera att pandemin haft en relativt begränsad effekt på vår affärsverksamhet. Under kvartalet har vi haft en nettouthyrning på 11 MSEK och vi levererar en fortsatt bra överskottsgrad om 73,8%. Hy-resinbetalningarna för det fjärde kvartalet ligger på normala nivåer.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan