Starkt resultat från Balder – Selin: ”Vi gnetar på”

Bokslutet för Balder 2012:

  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 691 Mkr (516), motsvarande 3,73 kr per stamaktie (3,00)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 701 Mkr (1 466)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 162 Mkr (812), motsvarande 6,69 kr per stamaktie (4,87)
  • Substansvärdet uppgick till 50,37 kr per stamaktie (41,83) och eget kapital uppgick till 42,15 kr per stamaktie (35,57)
  • Förvaltningsresultatet före skatt för kvartal fyra 2012 ökade med 37 Mkr till 183 Mkr (146)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-) och att för preferensaktier utdelas 20,00 kr per aktie (20)

Kommentar från VD Erik Selin:

– De huvudsakliga orsakerna till ökningen är resultatet av gjorda förvärv, att ränteläget under året har varit gynnsamt samt att vi även i år har genomfört emissioner av preferensaktier.

Selin om hyresmarknaden:

– Vi ser fortsatt ingen större förändring av uthyrningsläget eller våra kunders betalningsförmåga. Vi kommer även i fortsättningen försöka ha en nära relation till våra kunder för att på så sätt förebygga risken för hyresförluster. Rän- tenivån kommer sannolikt att ligga på en lägre nivå 2013 jämfört med 2012, något av en airbag, som med marginal uppväger en eventuellt svagare utveckling.

Om framtiden:

– Jag har höga förväntningar på tillväxten av förvaltningsresultatet men vi har inga fastställda tillväxtmål i procent utan takten styrs av den allmänna utvecklingen och av vilka affärsmöjlighe- ter som uppstår.

– Att spå hur framtiden kommer att se ut är en omöjlig uppgift för de flesta, för vår del fortsätter vi ”gneta på” på samma sätt som hittills och jag bedömer att vi framgent har goda möjligheter att utvecklas väl.

Fastighetsvärlden Idag 2013-02-20

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan