Starkt förvaltningsresultat hos allt större NP3

NP3 delårsrapport januari – september 2020:

Intäkterna ökade med 9 % till 809 mkr (740).
Driftöverskottet ökade med 14 % till 603 mkr (530).
Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 410 mkr (360). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 6,79 kr/stamaktie (5,97).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 49 mkr (123).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 343 mkr (354) vilket motsvarar 5,56 kr/stamaktie (5,85).
Periodens nettoinvesteringar uppgick till 628 mkr (42) varav 526 mkr (533) avsåg förvärv av fastigheter.

Juli-september:

Intäkterna ökade med 11 % till 273 mkr (246).
Driftöverskottet ökade med 15 % till 221 mkr (191).
Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 154 mkr (135). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,57 kr/stamaktie (2,26).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 16 mkr (24).
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 144 mkr (125) vilket motsvarar 2,39 kr/stamaktie (2,06).
Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 218 mkr (328) varav 211 mkr (271) avsåg förvärv av fastigheter.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

– Efter mer än ett halvår i den rådande pandemin har dess konsekvenser för NP3 hittills varit mindre än vad jag befarade i våras. Men vi kan konstatera att pandemin definitivt inte är över och vi tar dess potentiella framtida följdverkningar på största allvar. Samtidigt ser jag fortsatta möjligheter för NP3 till följd av de förändrade marknadsförhållanden som uppstår i våra lokala marknader – möjligheter som vi ska göra allt för att ta tillvara.

– Förvaltningsresultatet uppgår till 154 miljoner kronor (135) för kvartalet och 410 miljoner kronor (360) för delåret, vilket motsvarar en ökning med 14 procent per stamaktie för de första nio månaderna. Pandemins ekonomiska effekter har till stor del kompenserats av lägre underhållskostnader och av statligt stöd. Rabatter för perioden uppgår till 10 miljoner kronor och det statliga stödet till 2 miljoner kronor. De lägre underhållskostnaderna härrör primärt till ett lägre utnyttjande av våra lokaler, och därav ett mindre underhållsbehov, samt till den åtstramning av investeringar kring våra underhållsprojekt som genomfördes vid starten av pandemin.

– Min oro för pandemin har förflyttats från den direkta påverkan i form av uteblivna hyresinbetalningar, konkurser och lägre efterfrågan till en större oro för framtida effekter. Att inte på samma sätt som tidigare kunna träffas för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling med mera kan ge negativ påverkan för organisationen och för våra relationer till viktiga intressentgrupper. Vi gör allt vi kan för att motverka detta och för att vara tillgängliga.

Andreas Wahlén avslutar:

Inför avslutningen av året tror jag på fortsatt bra hyresmarknad som i sin tur ger investeringsmöjligheter för NP3. Vi har en kassa på 560 miljoner kronor som ger oss möjligheter. I föränderliga marknadssituationer uppkommer möjligheter och min ambition är att NP3 ska ta tillvara de bästa av dessa.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan