Starkt Aros ökar på alla fronter

Delårsrapporten för Aros Bostad visar ett starkt kvartal och det bästa årsresultatet i företagets historia. Året avslutas med nio projekt i pågående produktion, motsvarande 886 lägenheter, vilket överträffar bolagets produktionsmål. Fem nya projektmöjligheter förvärvades under året, motsvarande 450 nya byggrätter, vilket ger en total byggrättsportfölj om 4.861 byggrätter med ett totalt övervärde uppgående till 2,6 miljarder kronor, motsvarande 45 kronor per aktie.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

– Vi summerar 2021 med ett ökat rörelseresultat i Aros Bostads historia, motsvarande en ökning om 42 %, som en följd av en stark försäljning, målmedveten ökning av antalet produktionsstarter och fler projekt i egen balansräkning. Grundat på att vi har en stor byggrättsportfölj med goda ingångsvärden, en vältrimmad organisation och ett stort antal nya projekt under uppstart ser jag verkligen fram emot den fortsatta tillväxtresan.

Nyckeltalen för Perioden januari–december

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 98.838 TSEK (45.166) och resultat från andelar i intresseföretag till 39.755 TSEK (57.899). Totala rörelseintäkter uppgick till 140.805 TSEK (106.480).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 61 981 TSEK (44 481) och rörelsemarginalen var 62,7 procent (98,5). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 58 988 TSEK (41 962).

• Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 126 863 TSEK (24 617). Enligt IFRS uppgick rörelseresultatet till 47 385 TSEK (-37 891) och rörelsemarginalen var 46,5 procent (neg). Periodens resultat enligt IFRS uppgick till 44 631 TSEK (-40 280). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har bland annat tillträde och vinstavräkning skett av vårt projekt i egen regi i form av Link Järva Krog, vilket innebär ett väsentligt högre resultat jämfört med samma period föregående år.

• Antal, av bostadsrättsköpare, tillträdda bostäder under perioden uppgick till 277 (134), antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 316 (95).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 466 (301).

• Antal bokade bostäder uppgick till 127 (76).

• Antal projekt i projektportföljen inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 32 (29), varav 9 (6) är under pågående produktion. Under året har fem projekt förvärvats; Slottsparken Bro, Femöringen Järva Krog, Bälinge I och II samt Edsviken. Projekt Link Järva Krog i Solna och projekt Nockebyn i Bromma har färdigställts under perioden.

• Totalt är 75 procent (65) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Också siffrorna för perioden oktober–december:

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 24.403 TSEK (7.724) och resultat från andelar i intresseföretag till 17.890 TSEK (25.726). Totala rörelseintäkter uppgick till 42.884 TSEK (34.451).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 22.734 TSEK (17.241) och rörelsemarginalen var 93,2 procent (223,2). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 21.867 TSEK (16.517).

• Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 40.919 TSEK (21.783). Enligt IFRS uppgick rörelseresultatet till 3.661 TSEK (4.223) och rörelsemarginalen var 22,5 procent (159,8). Periodens resultat enligt IFRS uppgick till 1 882 TSEK (3 680).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 61 (69). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 83 (41).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 16 (133), antal bokade bostäder uppgick till 50 (0).

 

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: SBB i mål med affär om 22 mdr – årets största

Ny köpare steg in i affären. Läs om vad som ingår. Oklart kring rabatt eller premium.

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Affär för hela 3 miljarder i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Tillbaka till förstasidan