Starkt andra kvartal för Pandox

Bolaget såg stigande beläggningsgrader och högre snittpriser på samtliga sina marknader under det andra kvartalet.

Annons

Vd Liia Nõu lyfter fram några saker ur verksamheten:

 –Bidraget från omsättningsbaserade hyror ökade och uppgick till cirka 258 (51) mkr under det andra kvartalet. Hyresgästernas finansiella ställning förbättrades och uppskjutna hyror minskade till 537 mkr jämfört med 558 mkr i det första kvartalet.

Med tanke på oroligheter på den finansiella marknaden pekar Liia Nõu också på bolagets finansiering:

Pandox har två finansieringskällor; eget kapital samt banklån med säkerhet i underliggande fastighet. Vi har ingen marknadsfinansiering i form av obligationslån. I det andra kvartalet har Pandox ökat antalet långivare från 11 till 13 med Swedbank och AMF Tjänstepension AB som nya långivare.

Ur halvårsresultatet

  • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 1.492 (1.122) mkr, vari ingår statliga stöd om 68 (12) mkr. Ökningen för jämförbara enheter var 26 procent justerat för valutakurseffekter.
  • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 1.304 (932) mkr. Ökningen för jämförbara enheter var 25 procent justerat för valutakurseffekter.
  • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 189 (-70) mkr, vari ingår statliga stöd om 105 (142) mkr.
  • EBITDA uppgick till 1.438 (797) mkr, en ökning med 80 procent.
  • Cash earnings uppgick till 828 (247) mkr, motsvarande 4,48 (1,37) kronor per aktie.
  • Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 667 (-456) mkr respektive 1.562 (351) mkr. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 381 (3) mkr (redovisas endast i informationssyfte).
  • Periodens resultat uppgick till 2.416 (30) mkr, motsvarande 13,12 (0,18) kronor per aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan