Starkt Akademiska Hus höjer utdelningen – värderar ner husen

Akademiska Hus redovisar ett stabilt resultat för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet – med i genomsnitt 20 punkter.

Helårssiffror 2022.

• Hyresintäkterna uppgick till 6 845 Mkr (6 568).

• Driftöverskottet uppgick till 5 143 Mkr (4 707).

• Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 4 490 Mkr (4 136).

• Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 108 Mkr (12 481). För fjärde kvartalet uppgick värdeförändringarna till –2 249 Mkr (4 472).

• Räntenettot uppgick till -452 Mkr (-368) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 1 310 Mkr (380).

• Resultatet före skatt uppgick till 6 909 Mkr (16 997) och årets resultat till 5 490 Mkr (13 790).

• Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 551 Mkr (2 524).

• Fastigheter har under året sålts till ett värde om 722 Mkr (2 293). Realisationsresultatet uppgick till 8 Mkr (29). Fastigheter har anskaffats till ett värde om 110 Mkr (0).

• Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,8 procent (4,7) för de senaste 12 månaderna.

• Styrelsen föreslår under årsstämman 2023 en utdelning om 2 905 Mkr (2 484).

Kommentar Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus:

– 2022 har varit ett turbulent år på många sätt. Rysslands invasion av Ukraina förändrade på kort tid det geopolitiska landskapet och året har präglats av stigande inflation, stigande räntenivåer och elpriser på en rekordhög nivå. Omständigheterna till trots har vi lyckats ställa om efter nya förutsättningar för att fortsätta leverera värde till våra kunder och vår ägare och för att utveckla våra campus. Vi har ett ständigt fokus på vår basleverans så att klimat, funktion och upplevelse i våra lokaler är den bästa. Att vi dessutom har en unik finansieringsbas gör att vi sammantaget har en riktigt stark plattform att stå på, vilket känns extra viktigt när utmaningarna för oss som fastighetsbolag är större än någonsin, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.

Det rådande marknadsläget har börjat få inverkan på fastighetsmarknaden där bolaget ser nedåtgående fastighetsvärden under andra halvåret. Den nedgående trenden på fastighetsvärden påverkar även samhällsfastigheter och Akademiska Hus bestånd. Därför har bolaget i fjärde kvartalet justerat upp direktavkastningskravet i värderingen med 20 punkter i genomsnitt. Nettoeffekten av högre direktavkastningskrav och kalkylräntor tillsammans med uppräknade hyror ger en negativ värdepåverkan om ca 2,6 miljarder kronor på Akademiska Hus fastighetsbestånd under fjärde kvartalet, skriver bolaget i rapporten.

Ackumulerat under 2022 ger nettoeffekten en positiv värdepåverkan om cirka 0,4 miljarder kronor. Per sista december 2022 uppgår bolagets bedömda fastighetsvärde till cirka 115 miljarder kronor jämfört med 112 miljarder året innan.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan