Starkare från Hufvudstaden – tappet återhämtat

Överlag visar Hufvudstaden bättre siffror för 2021 än 2020. 49-miljardersbolagets vakansgrad sjönk till 7,3 procent, från 9,2 procent. Den orealiserade värdeförändringen i beståndet var nästan lika positiv för 2021 som den var negativ 2020.

En något lägre vakansgrad, minskade hyresrabatter hänförliga till påverkan av covid, indexuppräkningar samt högre hyror vid omförhandlingar innebar ungefär 3,5 procent högre hyresintäkter under 2021 jämfört med året innan. Med interna hyror frånräknande var nettointäkten i fastighetsförvaltningen 1.784 mkr (1.724).
Precis som för 2020 gav omförhandlingen för butikslokaler ett negativt resultat medan den för kontor gav 5 procents ökning i snitt, i nivå med hur utfallet var 2020.

Hufvudstaden visar nu upp en värdetillväxt om nära 2,6 miljarder och har därmed tagit tillbaka en stor del av den nedgång man uppvisade för 2020 på 2,9 miljarder. Det genomsnittliga direktavkastningskravet har i snitt minskat med 14 punkter jämfört med kvartal tre och uppgick årsskiftesvärdering till 3,5 procent (3,7 vid föregående årsskifte). För Stockholmsbeståndet handlar det om 3,1-3,5 procent och för Göteborg 4,0-4,8 procent vid årsskiftet.

Ur Hufvudstadens bokslut för 2021:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 783 mnkr (1 724), en ökning om 3 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44), främst hänförligt till NK Retail.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 1 221 mnkr (1 194), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 955 mnkr (-1 462), motsvarande 14,61 kronor per aktie (-7,13). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Styrelsen förslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,50).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 48,8 mdkr (45,6), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 188 kronor per aktie (173). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 2 579 mnkr (-2 930).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (9,1).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,3 procent (8,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,9 procent (6,7). Den totala ytvakansgraden var 10,2 procent (9,8)

LE Lundbergföretagen kontrollerar 44,8 procent av rösterna i Hufvudstaden och 87,8 procent av rösterna.

Fler Nyheter från förstasidan

Kommun köper av SBB

FV summerar affärer för 1,4 miljarder kronor.

Läs utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

FV publicerar utdrag som berättar om Erik Paulssons fantastiska resa. Läs även om ett flertal branschprofiler som berättar om sina möten med Paulsson.

Köper för miljard av Ica

Bolagets största transaktion hittills.

Bantar HK med 30 procent i centrala Stockholm

Letat lämpliga lokaler sedan början av 2023. Stannar inom fastigheten.

Juryns val: Gör bäst affärer – fem nominerade

Meriterad jury nominerar Årets transaktionskonsult. Läs även om vinnarna sedan starten.

Erik Skalin lämnar JLL

Jobbat med uthyrning i 20 år.

Gorosch till Catella

Blir ny vd för Corporate Finance Sverige.

Chocksänkning av räntan kan vänta under 2024

Enligt prissättningen på räntemarknaden väntas en chocksänkning av styrräntan 2024 och Europeiska centralbanken väntas ta täten.

Joachim Kuylenstierna lämnar vd-jobbet

Efter granskning: Inga oegentligheter i Fastator. ”För bolagets bästa avgår jag.”

Vann budkamp om hett hotell – premiärköp i Sverige

Rekordstort intresse för fastighet i centrala Stockholm.

Niam slår till med miljardköp i centrala Stockholm

Förvärvar kontorsfastighet. Chockbesked för säljaren.

Nrep anställer sex nya medarbetare

Rekryterat från bland andra Vasakronan, Heimstaden och Unibail Rodamco Westfield.

Förvärvar mitt på Södermalm

Del av rekordaffär som skakade om branschen.

Bilder: Så blir projekt om hela 4 miljarder

Satsar i Stockholms stad. Planerar för 580 bostäder, kontor och hotell. Läs även om ambitionen för 27:e våningen!

Tillbaka till förstasidan