Starkare från Hufvudstaden – tappet återhämtat

Överlag visar Hufvudstaden bättre siffror för 2021 än 2020. 49-miljardersbolagets vakansgrad sjönk till 7,3 procent, från 9,2 procent. Den orealiserade värdeförändringen i beståndet var nästan lika positiv för 2021 som den var negativ 2020.

En något lägre vakansgrad, minskade hyresrabatter hänförliga till påverkan av covid, indexuppräkningar samt högre hyror vid omförhandlingar innebar ungefär 3,5 procent högre hyresintäkter under 2021 jämfört med året innan. Med interna hyror frånräknande var nettointäkten i fastighetsförvaltningen 1.784 mkr (1.724).
Precis som för 2020 gav omförhandlingen för butikslokaler ett negativt resultat medan den för kontor gav 5 procents ökning i snitt, i nivå med hur utfallet var 2020.

Hufvudstaden visar nu upp en värdetillväxt om nära 2,6 miljarder och har därmed tagit tillbaka en stor del av den nedgång man uppvisade för 2020 på 2,9 miljarder. Det genomsnittliga direktavkastningskravet har i snitt minskat med 14 punkter jämfört med kvartal tre och uppgick årsskiftesvärdering till 3,5 procent (3,7 vid föregående årsskifte). För Stockholmsbeståndet handlar det om 3,1-3,5 procent och för Göteborg 4,0-4,8 procent vid årsskiftet.

Ur Hufvudstadens bokslut för 2021:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 783 mnkr (1 724), en ökning om 3 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44), främst hänförligt till NK Retail.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 1 221 mnkr (1 194), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 955 mnkr (-1 462), motsvarande 14,61 kronor per aktie (-7,13). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Styrelsen förslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,50).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 48,8 mdkr (45,6), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 188 kronor per aktie (173). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 2 579 mnkr (-2 930).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (9,1).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,3 procent (8,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,9 procent (6,7). Den totala ytvakansgraden var 10,2 procent (9,8)

LE Lundbergföretagen kontrollerar 44,8 procent av rösterna i Hufvudstaden och 87,8 procent av rösterna.

Fler Nyheter från förstasidan

Aktien störtdök – men återhämtar sig nu

Fredagsbörsen inledde med två rysartimmar för Corem där B-aktien dök med 13 procent.

Arnhult: ”Jag känner en viss revansch-lusta…”

Kommenterar det akuta läget och framtiden med Roger Akelius.

Får toppjobb vid Vasakronan

Tar över ansvaret för bestånd värt 12 miljarder kronor.

Folksam köper för 3 miljarder

En av de största styckeaffärerna i CBD någonsin. 145.000 kr/kvm. FV berättar även historien om fastigheten.

Akutaffär: Akelius ny storägare när pressad Arnhult säljer

Kommenterar det överraskande förvärvet. Roger Akelius gjorde även lurigt uttalade för fem dagar sedan.

Topplista

Största affärerna 2022

FV listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum hittills i Sverige under 2022.

Historiskt: Hon vinner Ruter Dam

För första gången vinner en kvinna från fastighetsbranschen det prestigefulla priset. Vinnaren ger sina bästa karriärråd.

Fullkomlig slakt på börsen

Tappade mer än 10 procent. Storstryk för Erik Selins och Rutger Arnhults bolag under onsdagen.

Nu endast en kvar ur storköpet – jättarnas gigant

Uthyrningsgraden är uppe i 85 procent. FV summerar även några av de största försäljningarna.

Förvärvar 19.000 kvm från AMF-bolag

Kontorshus i sju våningar. Alldeles bredvid ny station.

”Det finns ingen chans att jag inte vänder skutan”

Åhléns nya ägare Ayad Al–Saffar om taktiken för framtiden.

Hyr högst upp i Katarinahuset

Atrium Ljungberg har tecknat två nya avtal vid Slussen.

Realplay

Risken för nedgradering uppenbar

Obligationsmarknaden är ett fortsatt gungfly för fastighetsmarknaden

Årets finalister i Sweden Green Building Awards

Redan nu står det klart att ett fastighetsbolag vinner en klass.

Tillbaka till förstasidan