Starka siffror för Fabege – men stor nöt kvar att knäcka

Fabege redovisar starka siffror i delårsrapporten.
”Vi har inte sett någon prispress nedåt i våra nya uthyrningar”, skriver vd Stefan Dahlbo.
Nu gället det för bolaget att lyckas med Nöten 4.

Tredje kvartalet visar på ökad aktivitet på hyresmarknaden och en mycket bra nettouthyrning för Fabege. Perioden bjöd på ökade hyresintäkter och förbättrat driftsnetto i jämförelse med förra året. Värdetillväxten i fastighetsportföljen var god och projekten fortlöper enligt plan.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 143 Mkr (2 103). I identiskt bestånd ökade intäkterna med 1 procent jämförelse med föregående år.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 616 Mkr (1 584). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 1 procent (7).
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 119 Mkr (1 104).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 475 Mkr (1 941).
  • Nettouthyrning uppgick till 130 Mkr (4). För tredje kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 74 Mkr (-16).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 3 142 Mkr (2 133), motsvarande 9:72 kr per aktie (6:50).

Vd Stefan Dahlbo kommenterar:

– Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, ett ökat driftsöverskott och fortsatt postiva omvärderingar i fastighetsportföljen. Vi genomförde en av årets största kontorsuthyrningar i Sverige då Alfa Laval valde att flytta sin verksamhet till Flemingsberg och i början av oktober genomförde vi ett strategiskt förvärv av SHH Bostad vilket stärker vår position som stadsutvecklare i Storstockholm.

– Vi går in i framtiden med en stark balansräkning vilket skapar möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med vår stabila kundbas, vårt moderna fastighetsbestånd i bra lägen och med en stark marknad i ryggen ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet 2021 och de nästkommande åren, säger Stefan  Dahlbo.

Uthyrningsgraden minskade till 90 procent (93).

– Vakansgraden på 10 procent i förvaltningsbeståndet är fortsatt för hög. Pandemin har haft en negativ effekt på uthyrningsgraden, men en betydande del av redovisad vakans avser pågående hyresgästanpassningar för tecknade men ej inflyttade ytor.

Dahlbo fortsätter i vd-ordet:

– Vi har inte sett någon prispress nedåt i våra nya uthyrningar utan kontrakten har tecknats på bra nivåer. De omförhand- lingar som gjordes under perioden landade på en ökning av hyrorna med 11 procent, vilket är i linje med våra förväntningar.

Som Fastighetsvärlden tidigare kommunicerat får Fabege en stor vakans i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand när Skatteverket flyttar ut ur 50.000 kvm i mars 2022 (flyttar till Vasakronans projekt i centrala Sundbyberg). Arbetet med att hyra ut fastigheten och anpassa den till flera hyresgäster har inletts,

– Jag är inte orolig över att vi ska få några strukturella vakanser varken i Nöten eller i vår övriga portfölj.

Fler Nyheter från förstasidan

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Tillbaka till förstasidan