Stark vinstutveckling första kvartalet för noterade bolag

De noterade fastighetsbolagen fortsätter med kraftigt ökande förvaltningsresultat. Under första kvartalet 2016 var uppgången drygt en fjärdedel för 25 noterade bolag i jämförelse med samma period 2015. Se tabell längst ner. Helåret 2015 ökade förvaltningsresultatet med i snitt 27 procent, till 15,7 miljarder kronor.

Totalt uppgick förvaltningsresultatet för de 24 noterade bolagen till drygt 4 miljarder kronor och hyresintäkterna till drygt 9 miljarder kronor, en ökning med 16 procent.

En bidragande orsak till branschens resultatförbättring är Balders kraftiga uppgång med 74 procent, som beror på uppköpet av finska Sato Oyj. Bolaget dubblerade i och med köpet också i det närmaste hyresintäkter till 1.258 miljoner kronor.

Ett annat bolag där förvaltningsresultatet ökat kraftigt är för Kungsleden. En orsak är stigande hyresvärden och större fastighetsportfölj. Bolaget har sedan sista december 2012 ökat kontorsandelen till 64 procent från 40 procent. Och idag står kontorssegmentet för 70 procent av hyresintäkterna.

Andra bolag som ökat förvaltningsresultatet med ungefär en fjärdedel är Hemfosa och Klövern. I Hemfosas fall ökade intjäningsförmågan genom olika förvärv för cirka 1,4 miljarder kronor.

Klöverns vinstutveckling under första kvartalet 2016 var också kraftigt. På fyra år har förvaltningsresultatet trefaldigats om man jämför med första kvartalet 2012.

Atrium Ljungberg var det enda stora bolaget som inte ökade sitt förvaltningsresultat under första kvartalet 2016 utan bolagets resultat stod stil. Däremot ökade hyresintäkterna med 2 procent.

Bland de mindre noterade bolagen kan nämnas att Heba minskade sitt förvaltningsresultat med 2 procent – efter att ha ökat resultatet kraftigt med 17 procent under 2015 till 120 miljoner kronor. Även Corem minskade sitt förvaltningsresultat med 16 procent till 49 miljoner kronor, dock ökade hyresintäkterna med 3 procent.

Mindre bolag med kraftigt förbättrade resultat är Victoria Park, Amasten, D. Carnegie, Oscar Properties och Stendörren.

Catena ökade sina hyresintäkter med över 50 procent i och med förvärvet av Tribona, men förvaltningsresultatet steg bara med 2 procent. VD Gustaf Hermelin kommenterar uppköpet av Tribona och dubbleringen av fastighetsbeståndet och vad det får för betydelse på förvaltningsresultatet.

”Trots att Tribona inte har konsoliderats förrän den 26 januari samt att engångskostnader och omklassificeringar har påverkat resultaträkningen med cirka 20 miljoner kronor, kan det nya sammanslagna Catena redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med första kvartalet 2015. Förvaltningsresultatet har även påverkats av den lägre uthyrningsgraden i ”Tribona-portföljen”. Till detta kommer att räntekostnaderna är något högre än normalt, på grund av förvärvskrediter. Detta sammantaget gör att resultaträkningen inte ger en rättvisande bild av verksamheten.” skriver han bland annat i vd-ordet till första kvartalet 2016.

Förvaltningsresultatet för första kvartalet 2016 (jmf med 2015)

 

Bolag Förvalt.

resultat 

Ändr. Hyres-

intäkt

Ändr.
1 Balder 562 mkr 74% 1.258 mkr  84%
2 Castellum 366 mkr 8% 855 mkr  7%
3 Hemfosa 340 mkr 28% 650 mkr  10%
4 Hufvudstaden 296 mkr 8% 410 mkr  4%
5 Klövern 293 mkr 29% 714 mkr  7%
6 Wihlborgs 237 mkr 12% 497 mkr  6%
7 Kungsleden 236 mkr 35% 614 mkr  17%
8 Atrium Ljungberg 223 mkr 0% 524 mkr 2%
9 Fabege 195 mkr 16% 519 mkr 3%
10 Wallenstam 167 mkr 11% 393 mkr 3%
11 Sagax  237 mkr  19%  353 mkr  15%
 12  Pandax  200 mkr 39%  374 mkr  17%
13 Fastpartner  140 mkr  35%  316 mkr  18%
 14 Diös 119 mkr 18% 331 mkr  2%
15  Platzer  67 mkr  14%  157 mkr  13%
 16  Catena  57 mkr  2%  177 mkr  54%
 17  Corem  49 mkr  -16%  156 mkr  3%
 18  NP3  49 mkr  23%  117 mkr  31%
 19  Victoria Park  43 mkr  139 %  –  –
 20  D.Carnegie  37 mkr  1750%  309  4%
 21  Oscar Properties  34 mkr  227%  –  –
 22  Stendörren  27 mkr  108%  104  86%
 23  Heba  25 mkr  -2%  71 mkr  1 %
 24 Amasten  8 mkr 125% 56 mkr  49%
 25  Agora  8 mkr  –  77 mkr  0%
 Totalt  4.015 mkr  26 %  9.032 mkr  16 %

I sammanställningen har vi utöver de 25 bolagen valt att exkludera börsnoterade JM, NCC, Skanska, Peab, Besqab, ALM Equity och Agora och Magnolia Bostad.

Text: Jonas Karström

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan