Stark värdetillväxt hos Wallenstam

Fortsatt stora investeringar har inneburit ökade hyresintäkter för Wallenstam. De uppgår nu till 711 Mkr (674) för första halvåret. Driftnettoökningen blev på grund av den tuffa vintern inte lika stor utan nettot hamnade nu på 441 Mkr (435). Resultatet före skatt rusade dock i höjden till 1051 Mkr (138) och anledningen är en värdeförändring på över en miljard kronor för fastigheterna.

Hissar fastighetsvärdena med över en miljard. Fortsatt stora investeringar har inneburit ökade hyresintäkter för Wallenstam. De uppgår nu till 711 Mkr (674) för första halvåret. Driftnettoökningen blev på grund av den tuffa vintern inte lika stor utan nettot hamnade nu på 441 Mkr (435). Förvaltningsresultatet är till och med lite lägre än för första halvåret 2009. Det hamnade på 158 Mkr nu mot 175 Mkr då. Något sämre finansnetto samt högre förvaltnings- och administrationskostnader är förklaringen till det.

Resultatet före skatt rusade dock i höjden till 1051 Mkr (138) och anledningen är en värdeförändring på över en miljard kronor för fastigheterna. 153 miljoner av detta avser realiserade värdeförändringar. Huvuddelen av den övriga värdeförändringen kommer från sänkta avkastningskrav.

– Under 2010 har fastighetsmarknaden förbättrats påtagligt, vilket lett till justerade avkastningskrav med 0,25 procent på i princip samtliga fastigheter. Det innebär att värdenedgången 2008 och 2009 nu har återhämtats, säger Hans Wallenstam i en kommentar.

Wallenstam har investerat 885 Mkr (1 932) i fastigheter, varav förvärv 371 Mkr (1 195) och ny- och ombyggnation 514 Mkr (737).

Fastighetsvärlden Idag 2010-08-12

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan