Stark nettouthyrning hos Diös som ändå sänker utdelningen

Diös ökade förvaltningsresultatet för helåret, men under det sista kvartalet vek det nedåt kraftigt på grund av kraftigt ökade räntekkostnader.

Annons

Det var överlag ett starkt resultat från Dios, men utvecklingen under det fjärde kvartalet visar att företagets förvaltningsresultat under 2023 kommer att påverkas kraftigt av ränteuppgången. Förvaltningsresultatet sjönk då tydligt. Styrelsen föreslår därför en sänkning av utdelningen och förklarar att man gör det ”för att skapa det mest gynnsamma läget för bolaget och ägarna givet de nya finansiella förutsättningarna”.

De ökade räntekostnaderna kan ecxemplifieras av att de ökade till 115 mkr under det sista kvartalet mot 49 mkr under motsvarande period 2021. Delvis berodde det dock på att de räntebärande skulderna ökade från 14,8 till 16,3 mdr.

Värdet på beståndet justerades ned under det fjärde kvartalet, men samtidigt har Diös haft en bra nettouthyrning och ökat uthyrningsgraden. Nedjusteringen blev därmed endast 150 mkr i orealiserade värdejusteringar.

Diös nyckeltal för helåret 2022:

 • Intäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 2 209 mkr (1 967).
 • Nettouthyrningen uppgick till 77 mkr (30).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 1 081 mkr (1 030).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -150 mkr (1 790) och på derivaten till 104 mkr (36).
 • Resultat efter skatt uppgick till 830 mkr (2 324).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,87 kr (17,08).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,52), jämnt fördelat på fyra utbetalningstillfällen.

Nyckeltalen för fjärde kvartalet:

 • Intäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 568 mkr (500).
 • Nettouthyrningen uppgick till 18 mkr (6).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 15 procent och uppgick till 213 mkr (250).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -356 mkr (874) och på derivaten till -13 mkr (15).
 • Resultat efter skatt uppgick till -113 mkr (965).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,80 kr (7,03).

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan