Stark kassa hos Skanska

Kassaflödet i Skanska har varit mycket starkt under året. Det operativa kassaflödet uppgick till 4,9 miljarder och på rullande 12 månader har det strömmat i närmare 13 miljarder, mycket beroende på stora likvider från projektutvecklingen under fjärde kvartalet 2019.

Vd Anders Danielsson förklarar i sitt vd-ord i niomånadersrapporten att de för perioden något lägre intäkterna till viss del ett resultat av Covid-19 störningar och kunders beslut att skjuta upp uppstarten av nya projekt. Men han påpekar också att det till viss del är bolagets egna åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Rörelseresultatet i byggverksamheten sjönk något men marginalen var oförändrad på 2,3 procent.

Under det tredje kvartalet har få avyttringar gjorts inom den kommersiella fastighetsutvecklingen, men det som avyttrades innebar en god lönsamhet. För de tre första kvartalen ligger resultatet för kommersiell fastighetsutveckling på 2,2 mdr jämfört med 2,0 mdr motsvarande period 2019. Även bostadsutvecklingsaffären har gått bättre och levererade över 1 mdr i resultat mot 0,8 för de första tre kvartalen 2019.

Ur niomånaderssrapporten:

 • Intäkterna minskade 9 procent och uppgick till 114,6 (125,4) mdr, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.
 • Rörelseresultatet minskade med 2 procent och uppgick till 5,3 (5,4) mdr, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 1 procent.
 • Resultatet per aktie minskade med 6 procent och uppgick till 10,09 (10,75) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,9 (–4,5) mdr, enligt IFRS.
 • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 8,0 (30 juni 2020; 6,8) mdr, enligt IFRS.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 110,0 (96,8) mdr, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 15 procent. Orderstocken uppgick till 182,9 (30 juni 2020; 189,0) mdr.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,4 (2,7) mdr.
 • Rörelsemarginalen inom Byggverksamheten uppgick till 2,3 (2,3) procent.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,8) mdr.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,0 (10,6) procent.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17,8 (21,6) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Fastighetsägarna till de blödande tech-bolagen

FV listar de fastighetsbolag som är värd för de omskrivna bolagen.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntor Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Långläsning från FV

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Det råder oro på marknaden. Effekterna har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 5.500 kvm till CGI

Tecknar kontrakt på två platser i Stockholmsområdet. Läs om bolagen som tappar hyresgästen.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Tillbaka till förstasidan