Stark kassa hos Skanska

Kassaflödet i Skanska har varit mycket starkt under året. Det operativa kassaflödet uppgick till 4,9 miljarder och på rullande 12 månader har det strömmat i närmare 13 miljarder, mycket beroende på stora likvider från projektutvecklingen under fjärde kvartalet 2019.

Vd Anders Danielsson förklarar i sitt vd-ord i niomånadersrapporten att de för perioden något lägre intäkterna till viss del ett resultat av Covid-19 störningar och kunders beslut att skjuta upp uppstarten av nya projekt. Men han påpekar också att det till viss del är bolagets egna åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Rörelseresultatet i byggverksamheten sjönk något men marginalen var oförändrad på 2,3 procent.

Under det tredje kvartalet har få avyttringar gjorts inom den kommersiella fastighetsutvecklingen, men det som avyttrades innebar en god lönsamhet. För de tre första kvartalen ligger resultatet för kommersiell fastighetsutveckling på 2,2 mdr jämfört med 2,0 mdr motsvarande period 2019. Även bostadsutvecklingsaffären har gått bättre och levererade över 1 mdr i resultat mot 0,8 för de första tre kvartalen 2019.

Ur niomånaderssrapporten:

 • Intäkterna minskade 9 procent och uppgick till 114,6 (125,4) mdr, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.
 • Rörelseresultatet minskade med 2 procent och uppgick till 5,3 (5,4) mdr, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 1 procent.
 • Resultatet per aktie minskade med 6 procent och uppgick till 10,09 (10,75) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,9 (–4,5) mdr, enligt IFRS.
 • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 8,0 (30 juni 2020; 6,8) mdr, enligt IFRS.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 110,0 (96,8) mdr, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 15 procent. Orderstocken uppgick till 182,9 (30 juni 2020; 189,0) mdr.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,4 (2,7) mdr.
 • Rörelsemarginalen inom Byggverksamheten uppgick till 2,3 (2,3) procent.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,8) mdr.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,0 (10,6) procent.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17,8 (21,6) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Ingvor Sundbom och Erik Selin i ny satsning

Lanserar fastighetsbolaget Covitum.

Investerar 400 miljoner mitt i Stocholm

15.000 kvm lokaler når marknaden.

Stor myndighet söker nya lokaler

Kan bli en av de allra sista att flytta ut från CBD. FV berättar om prioriteringarna.

Säljer portfölj om 11.200 kvm

Sex samhällsfastigheter byter ägare.

Vasakronan säljer för 410 mkr – FV avslöjar köparen

Avyttrar en av bolagets mer udda tillgångar.

Realplay

Proaktiva bolag gör bättre affärer

Kostnadsbesparingar och skattebesparingar i byggprojekt går främst att få till om man är proaktiv. Hos Realplay diskuteras framförhållning och kontroll för att förbättra utfallet.

Hon blir ny vd på Sisab

Tar över ansvaret för 1,8 miljoner kvm.

Svenska Nyttobostäder i ”block-skandal”

Vd:n: ”Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor”.

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Tillbaka till förstasidan