Stark kassa hos Skanska

Kassaflödet i Skanska har varit mycket starkt under året. Det operativa kassaflödet uppgick till 4,9 miljarder och på rullande 12 månader har det strömmat i närmare 13 miljarder, mycket beroende på stora likvider från projektutvecklingen under fjärde kvartalet 2019.

Vd Anders Danielsson förklarar i sitt vd-ord i niomånadersrapporten att de för perioden något lägre intäkterna till viss del ett resultat av Covid-19 störningar och kunders beslut att skjuta upp uppstarten av nya projekt. Men han påpekar också att det till viss del är bolagets egna åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Rörelseresultatet i byggverksamheten sjönk något men marginalen var oförändrad på 2,3 procent.

Under det tredje kvartalet har få avyttringar gjorts inom den kommersiella fastighetsutvecklingen, men det som avyttrades innebar en god lönsamhet. För de tre första kvartalen ligger resultatet för kommersiell fastighetsutveckling på 2,2 mdr jämfört med 2,0 mdr motsvarande period 2019. Även bostadsutvecklingsaffären har gått bättre och levererade över 1 mdr i resultat mot 0,8 för de första tre kvartalen 2019.

Ur niomånaderssrapporten:

 • Intäkterna minskade 9 procent och uppgick till 114,6 (125,4) mdr, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.
 • Rörelseresultatet minskade med 2 procent och uppgick till 5,3 (5,4) mdr, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 1 procent.
 • Resultatet per aktie minskade med 6 procent och uppgick till 10,09 (10,75) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,9 (–4,5) mdr, enligt IFRS.
 • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 8,0 (30 juni 2020; 6,8) mdr, enligt IFRS.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 110,0 (96,8) mdr, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 15 procent. Orderstocken uppgick till 182,9 (30 juni 2020; 189,0) mdr.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,4 (2,7) mdr.
 • Rörelsemarginalen inom Byggverksamheten uppgick till 2,3 (2,3) procent.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,8) mdr.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,0 (10,6) procent.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17,8 (21,6) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Bekräftat: Köper hotellet vid Östermalmstorg

Hotell med 70 rum. Läs om köparens övriga bestånd i Stockholm.

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

Tillbaka till förstasidan