Stadigt uppåt inom förvaltningen hos NP3

Ett växande bestånd driver förvaltningsresultatet hos NP3. Resultatet från förvaltningen växte med 15 procent under 2020.

Fortsatt goda kassaflöden och ökande förvaltningsresultat är grunden för NP3:s tillväxt. Under förra året hade man dessutom minskade kostnader för underhåll och media. Till viss del beroende på att hyresgästerna använde lokalerna mindre än normalt pga pandemin och delvis tack vare milda temperaturer. under året.

Förvaltningsresultatet blev nu 558 mkr (487), en ökning med 15 procent. Helårsresultatet blev dock sämre, 660 mkr jämfört med 789 mkr året innan och det förklaras helt av mindre positiv värdeutveckling.

Pandemins effekter på NP3s verksamhet och finansiella resultat uppges ha varit begränsade. Rabatter och affärsuppgörelser som hade en negativ påverkan på hyresbetalningarna  innebar endast ett tapp med 11 mkr, där statligt stöd erhållits med 2 mkr.

Bolagets intjäningsförmåga för 2021 visar en nivå om 10,32 kronor per stamaktie vilket är en ökning med 17 procent i jämförelse med 2020 års ingång.

Ur bokslutet:

  • Intäkterna ökade med 8 procent till 1 091 mkr (1 006).
  • Driftöverskottet ökade med 14 procent till 817 mkr (718).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 procent motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).
  • Årets nettoinvesteringar uppgick till 1164 mkr (458) varav 792 mkr (1 075) avsåg förvärv av fastig-heter och 247 mkr avsåg förvärv i joint venture.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60kr/stamaktie (3,40) vid två utbetalningstillfällen om vardera 1,80 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 252 mkr (241) vilket är en ökning med 5 procent

Fler Nyheter från förstasidan

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2021

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Nya namn publiceras via nedräkning, varje vardag, klockan 11.11.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Stor uthyrning på plats i Skärholmen

Bygger om handel till kontor.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Tillbaka till förstasidan