Staden vill utveckla 7.500 kvm BTA kontor i Slakthusområdet

Exploateringsnämnden anvisar mark för en ny kontorsetablering i Slakthusområdet. Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA inom det kommande kvarteret. Längre fram planerar staden att gå ut på marknaden med fastigheten och projektet.

Tomträttsavgälld
Marken för Isterbandet 6 samt Enskede Gård 1:1 och Isterbandet 3 avses fortsätta upplåtas med tomträtt. För kvarteret ska tomträttsavgälden baseras på ett markvärde om 16.200 kr/kvm BTA för lokaler ovan bottenvåning i ny bebyggelse respektive 13.500 kr/kvm BTA för lokaler ovan bottenvåning i befintlig bebyggelse. För bottenvåningslokaler baseras tomträttsavgälden på 10.800 kr/kvm BTA. Samtliga markvärden avser värdetidpunkt januari 2020.

Visa faktaruta

Markanvisningen gäller fastigheten Isterbandet 6 – samt delar av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Isterbandet 3.

Tomträttshavare till de aktuella fastigheterna är Stockholms Stads dotterbolag S:t Erik Markutveckling – vars uppdrag är att äga och förvaltar fastigheter i avvaktan på omvandling.

Inom Isterbandet 6 finns en befintlig byggnad från tidigt 1900-tal som ursprungligen har använts som transformatorstation. Byggnaden är kulturvärdesklassad och får inte rivas enligt gällande detaljplan.

Förslaget är att det i och runt byggnaden utvecklas en nytt kontorskvarter om 4 till 6 våningar.

Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA kontor, motsvarande cirka 450 arbetsplatser, inom området.

– Vi planerar driva detaljplan för ett utökat kvarter fram till samråd, som är inplanerat till första halvan av 2022, och därefter gå ut på marknaden med fastigheten och projektet, berättar Patrik Dahlin, projektchef S:t Erik Markutveckling, för FV.

De aktuella fastigheterna ligger mellan Trädskolevägen och Enskedevägen intill Slakthusområdet. I den infällda bilden syns originalbyggnaden, Stockholms Elektricitetsverk Enkedestationen, från 1910-talet. Foto: White/Google maps
Skiss över det framtida kvarteret, sett från Enskedevägen. Originalbygganden bevaras och kompletteras med ny bebyggelse i fyra till sex våningar. Illustration: White

Fler Nyheter från förstasidan

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Realplay

Marknadsläget: Yielderna ska upp

Köpare och säljare står långt ifrån varandra. Yielden ska upp, men det finns samtidigt andra positiva tecken för fastigheter.

Vasakronan värvar från citykonkurrent

Blir ansvarig för 110.000 kvm i bästa lägena i Stockholm.

Gladsheim värvar duo

Redo för fortsatt tillväxtresa.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Ica säljer till Verdion

Projektinvestering på drygt en halv miljard väntar.

AL försöker sälja känt hus mitt i city

Nära Hötorget. Atrium Ljungberg bekräftar Fastighetsvärldens uppgifter.

Så blir Corems nya mitt i Stockholm

Projektet, efter det överraskande köpet, är snart i mål.

Grand blir större

Expanderar efter uppgörelse med Handelsbanken.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Gamla stan?

Vad kan du om den lilla och exklusiva stadsdelen?

Tillbaka till förstasidan