Staden vill utveckla 7.500 kvm BTA kontor i Slakthusområdet

Exploateringsnämnden anvisar mark för en ny kontorsetablering i Slakthusområdet. Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA inom det kommande kvarteret. Längre fram planerar staden att gå ut på marknaden med fastigheten och projektet.

Tomträttsavgälld
Marken för Isterbandet 6 samt Enskede Gård 1:1 och Isterbandet 3 avses fortsätta upplåtas med tomträtt. För kvarteret ska tomträttsavgälden baseras på ett markvärde om 16.200 kr/kvm BTA för lokaler ovan bottenvåning i ny bebyggelse respektive 13.500 kr/kvm BTA för lokaler ovan bottenvåning i befintlig bebyggelse. För bottenvåningslokaler baseras tomträttsavgälden på 10.800 kr/kvm BTA. Samtliga markvärden avser värdetidpunkt januari 2020.

Visa faktaruta

Markanvisningen gäller fastigheten Isterbandet 6 – samt delar av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Isterbandet 3.

Tomträttshavare till de aktuella fastigheterna är Stockholms Stads dotterbolag S:t Erik Markutveckling – vars uppdrag är att äga och förvaltar fastigheter i avvaktan på omvandling.

Inom Isterbandet 6 finns en befintlig byggnad från tidigt 1900-tal som ursprungligen har använts som transformatorstation. Byggnaden är kulturvärdesklassad och får inte rivas enligt gällande detaljplan.

Förslaget är att det i och runt byggnaden utvecklas en nytt kontorskvarter om 4 till 6 våningar.

Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA kontor, motsvarande cirka 450 arbetsplatser, inom området.

– Vi planerar driva detaljplan för ett utökat kvarter fram till samråd, som är inplanerat till första halvan av 2022, och därefter gå ut på marknaden med fastigheten och projektet, berättar Patrik Dahlin, projektchef S:t Erik Markutveckling, för FV.

De aktuella fastigheterna ligger mellan Trädskolevägen och Enskedevägen intill Slakthusområdet. I den infällda bilden syns originalbyggnaden, Stockholms Elektricitetsverk Enkedestationen, från 1910-talet. Foto: White/Google maps
Skiss över det framtida kvarteret, sett från Enskedevägen. Originalbygganden bevaras och kompletteras med ny bebyggelse i fyra till sex våningar. Illustration: White

Fler Nyheter från förstasidan

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Tillbaka till förstasidan