Staden vill utveckla 7.500 kvm BTA kontor i Slakthusområdet

Exploateringsnämnden anvisar mark för en ny kontorsetablering i Slakthusområdet. Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA inom det kommande kvarteret. Längre fram planerar staden att gå ut på marknaden med fastigheten och projektet.

Tomträttsavgälld
Marken för Isterbandet 6 samt Enskede Gård 1:1 och Isterbandet 3 avses fortsätta upplåtas med tomträtt. För kvarteret ska tomträttsavgälden baseras på ett markvärde om 16.200 kr/kvm BTA för lokaler ovan bottenvåning i ny bebyggelse respektive 13.500 kr/kvm BTA för lokaler ovan bottenvåning i befintlig bebyggelse. För bottenvåningslokaler baseras tomträttsavgälden på 10.800 kr/kvm BTA. Samtliga markvärden avser värdetidpunkt januari 2020.

Visa faktaruta

Markanvisningen gäller fastigheten Isterbandet 6 – samt delar av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Isterbandet 3.

Tomträttshavare till de aktuella fastigheterna är Stockholms Stads dotterbolag S:t Erik Markutveckling – vars uppdrag är att äga och förvaltar fastigheter i avvaktan på omvandling.

Inom Isterbandet 6 finns en befintlig byggnad från tidigt 1900-tal som ursprungligen har använts som transformatorstation. Byggnaden är kulturvärdesklassad och får inte rivas enligt gällande detaljplan.

Förslaget är att det i och runt byggnaden utvecklas en nytt kontorskvarter om 4 till 6 våningar.

Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA kontor, motsvarande cirka 450 arbetsplatser, inom området.

– Vi planerar driva detaljplan för ett utökat kvarter fram till samråd, som är inplanerat till första halvan av 2022, och därefter gå ut på marknaden med fastigheten och projektet, berättar Patrik Dahlin, projektchef S:t Erik Markutveckling, för FV.

De aktuella fastigheterna ligger mellan Trädskolevägen och Enskedevägen intill Slakthusområdet. I den infällda bilden syns originalbyggnaden, Stockholms Elektricitetsverk Enkedestationen, från 1910-talet. Foto: White/Google maps
Skiss över det framtida kvarteret, sett från Enskedevägen. Originalbygganden bevaras och kompletteras med ny bebyggelse i fyra till sex våningar. Illustration: White

Fler Nyheter från förstasidan

Batljans superlycka

Men ännu återstår mer än hälften…

Estea optimistiskt när synen är tudelad

Blivit en betydande aktör inom samhällsfastigheter.

Bilder: Nu flyttar centrala Kiruna

Invigningsfest i tre dagar.

Klart: Här är Biljana Pehrssons nya vd-jobb

Stor FV-intervju. √ Alla erbjudanden. √ Hög målsättning. √ Kommenterar Arnhult/Castellum. √ ”Bär med mig det resten av livet”.

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan