Stabilt resultat för Pandox

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisade under onsdagen bolagets resultat för 2012:

  • Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter, inklusive 50 procent av resultatandel i intressebolaget Norgani, uppgick till 664,5 Mkr (691,2), en minskning med 3,9 %. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre intäkter till följd av omfattande kapacitetsuttag i enlighet med investeringsplanen, samt ökade finanskostnader.
  • Förvaltningsintäkterna uppgick till 960,6 Mkr (961,4). För jämförbara enheter, inklusive justering för valutakurseffekter, är förvaltningsintäkterna närmast oförändrade jämfört med föregående år.
  • Intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi uppgick till 1 156,0 Mkr (1 244,0). För jämförbara enheter minskade intäkterna med 7 procent. Avvikelsen är till stor del hänförlig till kapacitetsuttag i samband med planerade investeringar.
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsintäkter men inklusive resultatandel Norgani, uppgick till 435,2 Mkr (457,5).
  • Pandox managerar en hotellfastighetsportfölj som består av 120 hotell och en kongress- och mässanläggning med 24 800 rum. Verksamhet drivs i tio länder och 59 orter under 19 olika varunamn. Ägandet av portföljen är fördelat så att Pandox heläger 47 hotell. Resterande hotellfastigheter ägs tillsammans med bolagets ägare i lika delar, förutom ett av hotellen som manageras av Pandox men ägs av en av ägarna. Rapporteringen i denna delårsrapport inkluderar de hotell som helägs av Pandox, samt resultatandel avseende resterande hotell enligt kapitalandelsmetoden.

– De nordiska länderna, Norge undantaget, befinner sig i en period med svag tillväxt. Stigande arbetslöshet, svag export och avvaktande hushåll dämpar tillväxtutsikterna även om flera bedömare tror på ett starkare andra halvår 2013. Danmark har den för närvarande svagaste utvecklingen av de nordiska länderna. Med hög efterfrågan i oljeindustrin, låga räntor och låg arbetslöshet fortsätter Norge trotsa den internationella konjunkturen, konstaterar Pnadox VD Anders Nissen i en kommentar.

– Sammantaget bedöms det globala konjunkturella läget stabiliserats något. Stora politiska utmaningar kvarstår dock.

Fastighetsvärlden Idag 2013-02-20

Fler Nyheter från förstasidan

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Affär för hela 3 miljarder i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Tillbaka till förstasidan