Stabilt resultat för Pandox

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisade under onsdagen bolagets resultat för 2012:

  • Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter, inklusive 50 procent av resultatandel i intressebolaget Norgani, uppgick till 664,5 Mkr (691,2), en minskning med 3,9 %. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre intäkter till följd av omfattande kapacitetsuttag i enlighet med investeringsplanen, samt ökade finanskostnader.
  • Förvaltningsintäkterna uppgick till 960,6 Mkr (961,4). För jämförbara enheter, inklusive justering för valutakurseffekter, är förvaltningsintäkterna närmast oförändrade jämfört med föregående år.
  • Intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi uppgick till 1 156,0 Mkr (1 244,0). För jämförbara enheter minskade intäkterna med 7 procent. Avvikelsen är till stor del hänförlig till kapacitetsuttag i samband med planerade investeringar.
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsintäkter men inklusive resultatandel Norgani, uppgick till 435,2 Mkr (457,5).
  • Pandox managerar en hotellfastighetsportfölj som består av 120 hotell och en kongress- och mässanläggning med 24 800 rum. Verksamhet drivs i tio länder och 59 orter under 19 olika varunamn. Ägandet av portföljen är fördelat så att Pandox heläger 47 hotell. Resterande hotellfastigheter ägs tillsammans med bolagets ägare i lika delar, förutom ett av hotellen som manageras av Pandox men ägs av en av ägarna. Rapporteringen i denna delårsrapport inkluderar de hotell som helägs av Pandox, samt resultatandel avseende resterande hotell enligt kapitalandelsmetoden.

– De nordiska länderna, Norge undantaget, befinner sig i en period med svag tillväxt. Stigande arbetslöshet, svag export och avvaktande hushåll dämpar tillväxtutsikterna även om flera bedömare tror på ett starkare andra halvår 2013. Danmark har den för närvarande svagaste utvecklingen av de nordiska länderna. Med hög efterfrågan i oljeindustrin, låga räntor och låg arbetslöshet fortsätter Norge trotsa den internationella konjunkturen, konstaterar Pnadox VD Anders Nissen i en kommentar.

– Sammantaget bedöms det globala konjunkturella läget stabiliserats något. Stora politiska utmaningar kvarstår dock.

Fastighetsvärlden Idag 2013-02-20

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Fastighetsägarna som drabbades av skredet

Ett enormt slukhål öppnade sig på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Fastighetsägare till FV: ”Oerhört tragiskt”.

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Nära megaaffär – kan frukta stor förlust

Parterna kan vara påväg att nå ett avslut.

Nrep förvärvar 283 nya

Förvärvar nyproducerat. Gått in om ”kapat” tidigare uppgjord affär.

Newsecs spaning – Max Barclays tre favoriter

Anser att svenska kontor fått oförtjänt dåligt rykte. Dock orolig för Sveriges rykte.

Kvintett startar nytt bolag – efter försäljningen till SBB

Läs om vilka som finns med bakom bolaget.

Tillbaka till förstasidan