Stabilt ökning av Balder – trots hotell

Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat för Collector samt hyresrabatter på grund av covid-19. Så skriver vd Erik Selin i sitt vd-ord i Balders niomånadersrapport.

Av Balders tio största kunder finns fyra hotell och restaurantbolag, men sett till bolagets stora volym står de ändå för en liten del av intäktsbasen.

Så trots kämpiga tider inom den sektorn så ökade förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare till 3.146 mkr (2.970), vilket motsvarar en ökning per aktie med 6 % till 17,48 kr (16,50). Resultatet efter skatt dämpades dock beroende på lägre värdetillväxt i beståndet än tidigare. Den interna värderingen visar på en värdeökning på förvaltningsfastigheterna om 817 mkr (2.953).

Ur delårsrapporten:

  • Hyresintäkterna uppgick till 6.079 mkr (5.577), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –8 mkr (92).
  • Driftsöverskottet uppgick till 4.678 mkr (4.153), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –6 mkr (66).
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 6 % till 3.146 Mkr (2.970), vilket motsvarar 17,48 kr per aktie (16,50).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 817 mkr (2.953). Det genomsnittliga direktavkastnings- kravet uppgick till 4,5 % (4,7), vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet.
  • Värdeförändringar räntederivat har påverkat resultatet före skatt med –231 mkr (–473).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3.521 mkr (5.060).
  • Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3.063 mkr (4.473) vilket motsvarar 17,02 kr per aktie (24,85).
  • 17 förvaltningsfastigheter (37) och mark har förvärvats till ett fastighetsvärde om 2.908 mkr (4.550).

 

Fler Nyheter från förstasidan

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Tillbaka till förstasidan