Stabilt från optimistiskt Kungsleden

Kungsleden redovisar i sin Q1-rapport att förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 318 mkr (310). Vd:n Biljana Pehrsson ser positivt på framtiden.

I vd-ordet skriver Pehrsson bland annat:

– Kungsleden levererar ett stabilt resultat för första kvartalet 2021 och utsikterna framåt är goda. För tionde kvartalet i rad har vi en positiv nettouthyrning och omförhandlingsresultatet är fortsatt starkt. Positiva värdeförändringar inom i synnerhet lager-, industri- och logistikbeståndet har tillsammans med investeringar ökat värdet på vår fastighetsportfölj med drygt 1,1 Mdkr till 41,8 Mdkr sedan årsskiftet.

– Förvaltningsresultatet har ökat till 318 Mkr, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet föregående år. 2021 har startat bra med fler förfrågningar och ökad aktivitet i hyresmarknaden, både vad avser kontor samt lager, industri och logistik. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara stark. Tillväxtprognoserna för året och kommande år har reviderats upp vilket skapar positiva utsikter framåt.

– Vi fick en bra nettouthyrning om 9 Mkr. Vidare har vi framgångsrikt omförhandlat 17 hyresavtal till ett värde om 75 Mkr och höjt hyran med i snitt 9 procent.

– Vår finansiella position blir allt starkare. Vi har sedan 2011 uppnått en tillväxt i förvaltningsresultatet om 13 procent per år i genomsnitt. Blickar vi framåt ser vi goda förutsättningar att leverera på vår fortsatta tillväxtresa, skriver Pehrsson i vd-ordet.

Kungsledens nyckeltal för första kvartalet:

  • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 318 Mkr (310). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och minskade försäljnings- och administrationskostnader.
  • Nyuthyrningen uppgick till 50 Mkr (38) och nettouthyrningen till 9 Mkr (3).
  • 17 hyresavtal (31) med ett totalt hyresvärde om 75 Mkr (52) omförhandlades under perioden. Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 9 procent (13).
  • Efter investeringar om 231 Mkr, transaktioner samt positiva värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 41 814 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 932 Mkr (243) vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. Den fortsatt mycket starka efterfrågan på lager, industri och logistik till historiskt låga avkastningskrav samt ökad hyrespotential har påverkat fastighetsportföljens värde positivt.
  • Aktuellt substansvärde ökade till 102,73 kr per aktie (92,58).

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan