Stabila intäkter och högt tempo för Castellum

Castellum har presenterat sin delårsrapport för Q1 2021.

Hög aktivitet och stabila intäkter präglade Castellums första kvartal i år.

– Vi har inlett året med hög aktivitet i fastighetsportföljen i syfte att renodla och möta kundernas ökade krav inom framförallt lager-och logistiksegmentet. Vår strategi bakom de stora försäljningarna inom logistik har varit att dra nytta av de kraftigt sänkta yielderna, sälja äldre fastigheter för 10 mdkr i två affärer och göra stora värderingsvinster, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör på Castellum i en kommentar.

Nyckeltal:

  • Intäkterna för perioden januari–mars 2021 uppgick till 1 502 mkr (1 476 mkr).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 779 mkr (794), motsvarande 2,82 kr (2,91) per aktie – en förändring med –3 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 607 mkr (3) och på derivat till 19 mkr (–167).
  • Periodens resultat uppgick till 3 840 mkr (482), motsvarande 13,90 kr (1,76) per aktie.
  • Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 220 kr (193) per aktie, en ökning med 14 %.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till -9 014 mkr (643), varav 177 mkr (75) avsåg förvärv, 688 mkr (568) ny-, till- och ombyggnationer och –9 879 mkr (0) försäljningar.
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 40 mkr (99).
  • I avsikt att bidra till ökat aktieägarvärde har styrelsen efter periodens utgång fattat beslutom återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Hyr ut hela 6.000 kvm kontorslokaler

Bygger om tidigare handelslokaler till moderna kontorsytor.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Tillbaka till förstasidan