Stabil start på året för Balder

Balder har presenterat sin delårsrapport för Q1 2021.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2.896 Mkr (1.228). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2.665 Mkr (1.063), motsvarande 14,29 kr per aktie (5,91).

Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 1.398 Mkr (257), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 115 Mkr (3), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 24 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med 299 Mkr (-172) samt resultat från andelar i intressebolag om 516 Mkr (99).

Ur delåret:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1.088 Mkr (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 % till 5,83 kr (5,36)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 405,27 kr per aktie (348,35)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2.118 Mkr (2 023)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2.665 Mkr (1.063) motsvarande 14,29 kr per aktie (5,91)
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1.228 Mkr (1.136). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 13 % och uppgick till 1 088 Mkr (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 % till 5,83 kr per aktie (5,36). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 265 Mkr (126).

 

Fler Nyheter från förstasidan

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Hyr ut hela 6.000 kvm kontorslokaler

Bygger om tidigare handelslokaler till moderna kontorsytor.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Tillbaka till förstasidan