Specialfastigheter lämnar ingen utdelning till staten

Specialfastigheter lämnar ingen utdelning till ägaren, staten. Tidigare har statliga Akademiska Hus föreslagit 2.905 mkr (2.484) och Jernhusen har föreslagit stämman en utdelning om 432 mkr (390).

Den stora tillväxten för Specialfastigheter fortsätter med en stark efterfrågan från kunderna. Förvaltningsresultatet för 2022 uppgick till 1.341 Mkr, vilket är lägre än föregående år och förklaras främst av högre fastighetskostnader samt ett lägre finansnetto.

  • Hyresintäkterna ökade med 1 % till 2 205 (2 174) Mkr
  • Förvaltningsresultatet minskade med 16 % till 1 341 (1 592) Mkr
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -1 723 (2 147) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 210 (32) Mkr
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -143 (2 999) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 36 210 (33 761) Mkr
  • Utdelning som beslutas på årsstämman i april 2023 föreslås uppgå till 0 (634) Mkr

Året präglades av en stark tillväxt för att möta kundernas behov och efterfrågan. Resultatet summeras av stabila hyresintäkter, men också ökade kostnader som följd av en större organisation för att möta denna satsning. Av den anledningen nåddes inte ägarens mål om en justerad avkastning på eget kapital på 8 procent. Årets resultat belastas av högre finansiella kostnader samt en negativ orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter som en effekt av marknadsläget med högre avkastningskrav. Specialfastigheter utmanas också fortsatt av ett ökat kostnadsläge där exempelvis byggkostnadsindex har stigit med närmare 15 procent på ett år.

– Specialfastigheter hade vid årets utgång projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor varav cirka 25 miljarder kronor för Kriminalvården. Vi är glada för den stora tillväxten i företaget, särskilt i en tid då en lågkonjunktur ser ut att stå för dörren, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

Toppmäklaren omhäktad

Åtalstiden förlängs  för den profilerade vd:n som misstänks för grovt bedrägeri och penningtvätt.

Planerar sälja i Stockholm

Agerar i det privata bolaget. Pengarna från försäljning ska användas till att betala skuld.

FV Quiz

FV Quiz: Sportstjärnorna och fastigheterna

Vad kan du om idrottsstjärnornas investeringar i fastighetsbranschen?

Det finns fortsatt torrt krut hos bolagen enligt FI-chefen

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen tror inte att fastighetssektorn är i kris även fast läget är allvarligt.

Lansa köper vid Karlatornet

138 nybyggda bostäder. Första etableringen i Göteborgs stad.

Sandvik stannar och bantar HK

Förlängt hyresavtalet för huvudkontoret med 4.000 kvm.

”Ett helt gäng bolag kommer försvinna”

Landshövding och generaldirektör medverkade på Fastighetsdagen. Läs om några av höjdpunkterna och se flera bilder.

Säljer i innerstaden efter 110 år

Innehåller lägenheter samt kontorslokaler. FV berättar om priset.

Bonnier hyr ut 2.100 kvm till Domstolsverket

Första utflytten från Vasakronan.

Rekordstor fond om 42 miljarder

”En unik konkurrenskraft”. FV berättar hur mycket som redan förvärvats, vad som är aktuellt och vad som anses extra viktigt.

KKR köper 1.200 bostäder i Finland – siktar på Sverige

Har fokus på främst två segment.

”Inga tecken på minskade topphyror – tvärtom”

De ”dolda” vakanserna ökar, men ändå positiva signaler kring kontorets framtid.

Ny aktör siktar på miljardköp i centrala Stockholm

Fokus på innerstaden. Berättar för FV om strategin och vad som gör bolaget speciellt.

Tillbaka till förstasidan