Sollentuna utvecklar område intill E4 – satsar på bilar

Sollentuna kommun satsar på att utveckla verksamhetsområdet Kronåsen. Trafik- och skyltläget intill E4 ger möjligheter att utveckla ett regionalt nav för fordonshandel. En möjlighet som förstärks genom att Förbifart Stockholm öppnar alldeles intill år 2030.

Annons

2023 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att se över hur den kommunala marken i verksamhetsområdet Kronåsen kan utnyttjas i framtiden. Uppdraget blev att återkomma med en etablerings- och utvecklingsstrategi för området som är strategiskt beläget väster om E4:an och precis söder om den kommande Förbifart Stockholm.

– Med tanke på Kronåsens unika läge har området goda möjligheter att utvecklas till ett regionalt nav för fordonshandel. Det finns redan ett antal företag inom branschen på plats och med den nya strategin skapar vi möjligheterna för fler att etablera sig på platsen, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Redan idag är Kronåsen utpekat som ett verksamhetsområde i kommunens översiktsplan. Den gällande detaljplanen pekar ut användningsområdena kontor, lättare tillverkning, utbildning och service.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med utvecklingen av Kronåsen som verksamhetsområde.

Redan idag finns intresse för etableringar. För att visa en tydlig inriktning har kommunen nu beslutat att aktivt marknadsföra Kronåsen som en plats för att etablera fordonshandel och fordonsrelaterad verksamhet.

Utvecklingen kan ske stegvis och delas upp i flera markanvisningar som antingen kan anpassas till gällande plan alternativt föranleda detaljplaneändring.

Fler Nyheter från förstasidan

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.

Podcasten Fastighet & Finans kommenterar nyhetsflödet

Hör det senaste om K2A, Emilshus och Nyfosa med flera. Plus något kanske oväntat om Taylor Swift.

SBB säljer fastigheter för 9,5 miljarder till nytt JV-bolag

Nya delägda bolaget skapar likviditet för SBB

Engelbert får inte företräda OP – inte behörig

Krisdrabbade Oscar Properties herrelöst.

Klart: Tar över restaurangen i Kungsträdgården

Rekordhyra när Maelir tecknar avtal mitt i Stockholm. FV berättar om nya verksamheten.

Bilder: AMF Fastigheters nya kontor i Mood

FV tar en titt på kontoret som delvis ligger öppet i gallerian.

Tillbaka till förstasidan