SOJ: ”Vi står inför en utmanande höst”

Fastpartner rapporterar under andra kvartalet sitt bästa förvaltningsresultat någonsin. Samtidigt är bolagets börskurs åter på samma nivå som för fyra år sedan. Vd:n och storägaren Sven-Olof Johansson konstaterar att bolaget, och hela branschen, stor inför stora utmaningar under hösten.

Fastpartners nyckeltal för perioden januari-juni:

  • Hyresintäkterna ökade med 6,4% och uppgick till 981,2 (922,3) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 7,0% och uppgick till 687,1 (642,2) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (69,6)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12,2% och uppgick till 533,0 (475,1) MSEK, per stamaktie av serie A 2,91 (2,60) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 030 (1 000) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 37 126,3 (35 323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 895,6 (1 215,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 045,4 (1 505,1) MSEK, per stamaktie av serie A 5,46 (8,01) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Utdrag ur Sven-Olof Johanssons vd-ord:

”Trots en utmanande omvärld levererar Fastpartner sitt bästa förvaltningsresultat någonsin under det andra kvartalet. Utöver det uppnådde vi med marginal samtliga de finansiella mål som satts upp för år 2025. Vi är även på god väg att uppnå våra operationella mål inför 2025, bland annat är överskottsgraden redan idag 72,5% jämfört med det satta målet om 75% år 2025.

Samtidigt som vårt förvaltningsresultat når ”all time high” är bolagets aktiekurs tillbaka på samma nivå som för cirka fyra år sedan med den skillnaden att dagens förvaltningsresultat är cirka 100 MSEK högre än motsvarade kvartal för fyra år sedan.

Jag har i tidigare vd-kommentarer försvarat vår strategi sedan 1,5 år tillbaka att vara väldigt restriktiva med större förvärv då vi bedömt att yielderna varit för låga. Detta gäller framförallt i skenet av tilltagande inflation och därmed efterföljande räntehöjningar.”

”Sammantaget står vi inför en utmanande höst med ökande finansieringskostnader och sämre likviditet. Till detta kommer även sämre konjunktur på grund av stigande räntor vilket begränsar konsumtionsutrymmet för individen samt bromsar investeringsutrymmet för företagen.”

”Utöver en stark efterfrågan på traditionella verksamhetslokaler har vi också sett en väldigt stark efterfrågan inom vårt Fastoffice-koncept som tillhandahåller flexibla och mindre kontorslösningar.”

Sven-Olof Johansson fortsätter:

”Eftersom priset på fastigheter har varit höga under de senaste åren har vi omför- delat kapital från fastighetsförvärv till vår projektverksamhet, vilken har en mycket högre avkastning. Vi delar in våra projekt i tre huvudsakliga kategorier; hyresgästanpassningar, nybyggnationer och miljö- och planprojekt. De mest lönsamma projekten med kortast återbetalningstid finns i kategorin hyresgästanpassningar, men med höga energipriser har lönsamheten ökat för miljöprojekt som skapar energibesparingar. Nybyggnationsprojekt har en längre återbetalningstid men brukar vara väldigt lönsamma. Längst återbetalningstid har historiskt sett planprojekt, givet att man står kvar som ägare. För alla projekt ligger den vägda längden för kassaflöden på omkring sex månader. Till följd av att vi nu ser att finansieringskostnaderna har ökat har vi sedan maj månad inlett en översyn av vår projektverksamhet där vi nu är mer restriktiva, i synnerhet med projekt som har lägre lönsamhet och lång återbetalningstid.”

Fler Nyheter från förstasidan

Kedjan lämnar Stureplan – efter bara två år

Till FV: ”Det här läget går inte längre hand i hand med strategin”.

Bildextra: Så blir nya kvarteret på Kungsholmen

Skapar 8.000 kvm kontor och 114 nya bostäder.

Lista: Norska oljefonden tappade 1.700 miljarder

Vid årsskiftet hade Oljefonden aktievärden i fem svenska bygg- och fastighetsbolag som översteg en miljard kronor vardera.

Rekordår för outlet

Den tyska satsningen i Stockholmsområdet går som tåget.

SBB stoppar projekt – underleverantör går i konkurs

”Styrelsen har sökt andra lösningar men inte lyckats” säger koncern-vd Mikael Anjou

Stänger flaggskepp i city efter endast fyra år

Världsvarumärket lägger ner stor satsning mitt på Kungsgatan.

Blankare fortsätter trycka till fastigheter

Åtta av de 100 största blankningspositionerna finns i bygg- eller fastighetsbolag. FV berättar vilka bolag som finns i fokus.

Balder lägger beslag på ännu en 08-mack

Först lyxprojekt längs Birger Jarlsgatan. Nu lite längre ut från city.

Blir ny CFO på Stenvalvet

Ytterligare en CFO byter jobb.

SEPREF: Fyra av fem spår höjda krav på direktavkastning

Karin Witalis kommenterar den senaste undersökningen.

Rekryterar chef från Wästbygg

Ska utveckla nytt bolag.

Staden säljer för 600 mkr

Tre bolag i affär med Stockholms stad.

Klart: Alm blir storägare i Aros efter strukturaffär

Stor affär med bostäder. Läs om detaljerna.

Batljans superlycka

Starkt fredag på börsen. Men ännu återstår mer än hälften…

Tillbaka till förstasidan