Realplay

Social hållbarhet allt högre upp på agendan

I det senaste programmet från Realplay är det fokus på social hållbarhet. Frågor som diskuteras är hur långt branschen har kommit där och vilka som är de tydliga möjligheterna till förbättring.

Efter en tydlig fokusering på främst hållbarhet för miljö och klimat har nu social hållbarhet sedan några få år dykt upp som något som livligt diskuteras och frågan får allt större uppmärksamhet både från kommuner och olika aktörer inom fastighets- och byggbranschen.

I det senaste avsnittet från Realplay medverkar Saga Jernberg, hållbarhetschef hos Atrium Ljungberg, och Michael Larsson, vd Archus Development, för att diskutera ämnet.

Du ska känna trygghet, överblickbarhet och att det är lätt att ta sig fram, är några nyckelparametrar som Saga Jernberg lyfter fram.

Fokusera mycket på mötesplatser, både utomhus och inomhus, är en annan parameter som Michael Larsson pekar på.

Sara Jernberg berättar att Atrium Ljungberg tagit fram ett eget index för social hållbarhet baserat på ett antal stadsutvecklingsprinciper.

– Vi avser att utvärdera det här över tiden för att lära oss mer om vad som fungerar och se vilka förändringar man bör göra för att få fokus på de här frågorna, säger Sara Jernberg.

Båda lyfter att samverkan mellan olika aktörer blivit allt viktigare. Förut hade kommunerna ofta en större del i många utvecklingsområden. Idag har andra fastighetsägare ofta en betydligt större del och för flertalet fastighetsägare och utvecklare är det här numera ett viktigt område.

Michael Larsson påpekar vikten av att starta i tid.

– Att tidigt i planprocessen se till att det blir ett tryggt område. Jag tror att blir att mer viktigt att arbeta tillsammans om de här frågorna och tidigt se effekterna av det, säger Michael Larsson.

En koppling mellan hållbarhet och finansiering har också börjat att utkristallisera sig och i vintras lanserade Atrium Ljungberg ett ramverk för hållbarhetslänkad finansiering.

Bolagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsmål kopplas till finansiering och bolaget erbjuder investerare möjligheten att stödja arbetet att bli klimatneutrala och att fortsätta utveckla socialt hållbara platser till 2030. Ramverket förbinder till redovisning av utvecklingen och straffavgifter om man inte når målen. Hittills har bolaget emitterat en hållbarbetslänkad obligation om 1.000 mkr knuten till ramverket.

Hela programmet samt tidigare avsnitt finns hos Realplay.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan